Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Kompagnichef ved Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark


Rådighedsstilling – Kompagnichef ved Totalforsvarsstyrken i Vestdanmark

Landsdelsregion Vest søger engagerede og helhedsorienterede kaptajner af reserven til Totalforsvaret, der kan afse op mod ca. 20-30 dage om året fordelt på hverdagsaftener og weekender til uddannelse og møder. Så hvis du er/eller ønsker at blive kaptajn af reserven og har lyst til en spændende, afvekslende og anderledes rådighedsstilling, der både udvikler dig operativt som chef og fører i Forsvaret og samtidigt styrker dine civile ledelseskompetencer som ansvarlig for en reserveenheds opbygning og drift, opfordrer vi dig til at sende en ansøgning.
Om os
Totalforsvarsstyrken er under opbygning frem mod 2024 og udgør en del af Danmarks nationale forsvar og NATOs regionale forsvar i form af værtsnationsstøtte.

Totalforsvarsstyrken består af 26 underafdelinger fordelt over hele landet, som føres af reservepersonel. De manuelle funktioner bemandes af hjemsendte værnepligtige, som indkaldes ved en eventuel mobilisering

Landsdelsregion Vest opstiller 12 underafdelinger fordelt i seks distrikter på følgende geografiske placeringer:
• Nordjylland på Aalborg Kaserne.
• Midt- og Vestjylland på Skive Kaserne.
• Østjylland på Holmstrupgårdsvej, Brabrand.
• Sydøstjylland på Niels Finsensvej, Vejle.
• Syd- og Sønderjylland i Søgaardlejren, Søgård.
• Fyn på Vibelundvej (Højstrup Øvelsesterræn) Odense.

Læs mere om Totalforsvaret og Totalforsvarsstyrken på internettet.
Om stillingen
I designeringsfunktionen som kompagnichef af reserven varetager du, sammen med din næstkommanderende af reserven, rekruttering, kommunikation, administration, uddannelse og føring af kompagniet under forberedelse, øvelse og indsættelse.

Du deltager aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Der er ligeledes mulighed for at deltage i distriktets øvrige aktiviteter og skydedage.

Der er mange muligheder for at videreuddanne dig, eksempelvis gennem føringskurser for reserven, såvel med henblik på funktionen som med henblik på dit fortsatte karriereforløb i reserven.

Samlet set betyder det deltagelse i aktiviteter 20-30 dage årligt fordelt på både hverdage og weekender.
Om dig
Du har mod på en spændende rådighedsstilling i Forsvarets Reserve og ønsker at være primær drivkraft for kompagniet og en af distriktets nøglespillere for udvikling af Totalforsvarsstyrken.

Du har en operativ baggrund fra hæren, og har gjort tjeneste enten som fastansat officer eller som reserveofficer.

Du er energisk, fleksibel og dedikeret med en høj grad af selvstændighed. Du har drive og fører med dig selv som forbillede, din enhed til resultater med fokus på initiativ og ansvarsfølelse.

Du besidder en god forståelse for operative forhold baseret på egen erfaring fra tidligere tjeneste – eller er parat til at opbygge denne viden og erfaring som en del af dit virke som kompagnichef i Totalforsvarsstyrken.

Sidder du i eller har forladt en fast militær stilling inden for de seneste 3 måneder, kan du nøjes med at kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte din overførsel til Totalforsvarsstyrken uden at skulle ansøge via dette opslag.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.
 
Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.
 
Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chefsergent Finn Krogsris Højland på telefon 21 24 50 11 eller mail: LRGNV-SST01@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91 i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
 
Vi holder ansættelsessamtaler og ansætter løbende, så skynd dig at sende din ansøgning.

Du bedes i din ansøgning anføre, hvor i Vestdanmark du ønsker at gøre tjeneste.
 
For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

01.08.2024

Indrykningsdato

24.02.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent