Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Klejnsmed eller skibsmontør til Installationsværksted Frederikshavn


Klejnsmed eller skibsmontør til Installationsværksted Frederikshavn

Vi søger en faglig stærk, struktureret og kvalitetsbevist klejnsmed eller skibsmontør. Så trives du i en travl hverdag, og kan du have mange bolde i luften på en gang - så har vi måske stillingen til dig.
Om os
Installationsværkstedet består af 1 værkstedsleder, 4 assisterende værkstedsledere, 17 maskinarbejdere, 1 tømrer, og 31 elektrikere. Medarbejderne er overvejende civile.

Vi varetager elektriske og mekaniske ombygninger/modifikationer af Forsvarets materielkapaciteter. Reparation og vedligeholdelse af mekaniske og elektriske installationer ombord på skibe, landanlæg og køretøjer.
Vi har endvidere ansvar for masteeftersyn og vedligeholdelse af master i Jylland samt på Grønland og Færøerne.
Om stillingen
Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet svejse- og mekaniske vedligeholdelsesopgaver, både i værkstedet, såvel som hos kunden ude ombord på skibe, landanlæg og tjenestesteder.

Vi arbejder både selvstændigt og i teams og støtter andre fagområder og værksteder i deres opgaveløsninger på såvel store som små installationsopgaver.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar. Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone.
Alt i alt, kan vi tilbyde dig et alsidigt job med mangeartede opgaver og udfordringer og med gode muligheder for både faglig- og personlig udvikling.

Du skal forvente, at der kan forekomme overarbejde og rejsearbejde i stillingen.
Du vil indgå i en organisation, hvor vi arbejder på tværs af faggrænser og hjælper hinanden, hvor der er behov for dette.
Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet klejnsmed, skibsmontør eller tilsvarende og har løbende skabt dig en erfaring i at arbejde med rør- og pladeopgaver.

Du trives med vekslende opgaver og kommer med kreative løsninger og input.
Det er ønskeligt, at du er en dygtig svejser i både MIG, MAG, TIG og til elektrodesvejsning.

Som person er du glad og tillidsskabende, og du trives med en til tider hektisk hverdag, hvor du formår at bevare overblikket, når det går stærkt.
Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet. Du skal have gode samarbejdsevner og være omstillingsparat.

Det er ønskeligt, at du kan arbejde i højder, så du, ved behov, kan blive omfattet af vores mastehold.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker i Staten.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Overværkmester Jan Hesthaven på telefon 2020 0146 eller Værkmester Per Værens på telefon 4130 9923.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sanggaard Kristensen på telefon 7281 9317.

Ansøgningsfristen er den 5. februar 2023. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

05.02.2023

Indrykningsdato

17.01.2023

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent