Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Chef for Logistiksektionen ved I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet


Nu har du muligheden for at arbejde med operationer og taktik som Chef for Logistiksektionen ved I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet

Kan du håndtere en stor del af ansvaret for stabens logistiske planlægning og udførelse og samtidig bidrage til den taktiske opgaveløsning under indsættelser?

Så er Logistiksektionen stedet for dig og er samtidig et godt springbræt, hvis du vil være underafdelingschef på sigt.
Om os
I Panserinfanteribataljon består af den operative stab, 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniserede Infanterikompagni og Stabskompagniet.

Bataljonen er en professionel enhed, som gennem de seneste år har været gennem flere beredskaber og indsættelser – seneste som NFP Hold 1 i 2022, hvor bataljonen blev udsendt med kort varsel.

Den professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og der prioriteres en god balance mellem arbejde og privatliv.
Om stillingen
Logistiksektionen består ud over dig af en LOGO, en LOGBM og to forsyningshjælpere, som du er chef for.

Som chef for Logistiksektionen vil du indgå i bataljonsstabens chefgruppe, hvor du bliver det naturlige omdrejningspunkt for bataljonens logistiske planlægning, samt bidrage til øvelses- og uddannelsesplanlægning generelt.

De daglige arbejdsopgaver:

- Daglig koordination af logistiske (udfordringer) med UAFD, FVT, FMI, BDE, HKO.
- Fortsat bataljonens LOG-koncept og logistikuddannelse i bataljonen.
- Sparring med bataljonschef og underafdelingschefer i f.t. logistiske emner.
- Tilsikre at bataljonen har de faglige/logistiske uddannelser, der er behov for.
- Deltage i operativ planlægning.

Stillingen kræver således solid operativ forståelse og godt samarbejde med både foresatte, kollegaer og enhederne og vil give dig en stor fordel, såfremt du på sigt har ambitioner om at blive CH/STKMP eller søger en anden chefstilling.

Der bliver masser at lave, og din taktiske og operative forståelse vil blive udfordret og udviklet – det er stabstjeneste, som også kan udvikle dig i retning af OFU. Din operative udvikling sker gennem tjenesten på OPS/PLAN, hvor du både medvirker til udarbejde de operative manøvrer, såvel som de logistiske. Som ACOS S4 får du derfor to solide ben at stå på; LOG og O, hvilket vil være en stor fordel i din fremtidige karriere.

Vi arbejder som udgangspunkt inden for normal arbejdstid, men der er også øvelsesaktiviteter i både ind- og udland.
Om dig
Du er kaptajn eller klar til udnævnelse. Alternativt er du premierløjtnant og i gang med Føringskursus. Du vil i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har god forståelse for den operative virksomhed på bataljons- og underafdelingsniveau og har erfaring med uddannelse af hærens enheder, gerne som underafdelingschef.

Du har solid forståelse for den operative virksomhed på bataljons- og underafdelingsniveauet, bred erfaring med uddannelse af hærens enheder og har eventuelt tidligere erfaring fra en bataljons- eller brigadestab.

Du har erfaring fra underafdelingsniveau eller lignende med operativ logistik og drift, som eksempelvis chef eller næstkommanderende. Du har gerne været udsendt i internationale operationer og har muligvis erfaringer med at samarbejde med allierede enheder.

Som person er du selvstændig og initiativrig. Du er løsningsorienteret og har samtidig forståelse for, at bataljonen løser opgaver og indgår i en større sammenhæng.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef major Jimmi Holst på mail: GHR-1B-STCH@fiin.dk eller på telefon 7283 3502.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2022. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.

Stilingen er til besættelse 1. februar 2023, eller efter aftale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.12.2022

Indrykningsdato

21.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent