Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Lærer og kursusleder til nyoprettet stilling ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser i Åbyhøj


Lærer og underviser til nyoprettet stilling ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser

Vi søger en oversergent til et spændende og udfordrende job ved Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelse, som lærer og kursusleder.
Du får her en unik og særegen tjeneste med et fagligt indhold og en opgaveportefølje, der ikke findes andre steder.
Om os
Center for Sundheds- og Sanitetsuddannelser (CSS) er Forsvarets Sanitetskommandos uddannelsesinstitution, og er placeret på Sylbækvej i Aabyhøj ved Aarhus.

Centret er både et fagspecifikt kompetencecenter, en sanitetsskole, en reserveofficersskole og en sundhedsfaglig uddannelsesinstitution.

Centret bidrager til, at uddannelserne er opdaterede i forhold til de seneste erfaringer og honorerer de aktuelle operative krav.

Vi er i færd med at udvide vores team i takt med at opgaverne til centeret og sanitetskommandoen vokser. Aktuelt er vi 20 medarbejdere, som er en blanding af militært og sundhedsfagligt personale.

Vi har forskellige militære, sundheds- og sanitetsfaglige erfaringer og uddannelser, og tæller blandt andet overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, paramedicinere, samt andre danske og udenlandske sanitets- og sundhedsfaglige uddannelser.

Vi gennemfører sundheds- og sanitetsfaglige uddannelser i Forsvaret, blandt andet militærlæge- og militærsygeplejerskeuddannelserne, MEDIC, arktisk sanitet for Sirius, sanitetskurser for det nordiske specialstyrkesamarbejde, kurser for SAR-personel, førstehjælps- og TSE-instruktørkurser, og meget andet.

Kursisterne er soldater fra alle værn og tjenestegrene, eller nyansatte fagpersoner, der skal udfylde sundheds- og sanitetsfaglige funktioner, eller som selv skal fungere som instruktører ved deres enheder.

Vi vægter generelt kompetenceudvikling højt, og vi arbejder for en øget faglig fleksibilitet på tværs af centerets ansatte. Derfor får du god mulighed for at dygtiggøre dig personligt og fagligt, inden for både militære og sanitetsfaglige fag.
Om stillingen
Du får en nyoprettet stilling i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone, stort engagement, høj faglighed og meget motiverede kolleger.

Du indgår i et tæt tværfagligt samarbejde med centerets øvrige kursusledere og undervisere, som tæller både officerer, befalingsmænd, læger og afdelingssygeplejersker.

Du får et betydeligt individuelt ansvar, med stor handlefrihed, høj grad af indflydelse, samt berøring med samarbejdspartnere og klientel både i og uden for Forsvaret.

Dine opgaver vil give dig et unikt indblik i de operative opgaver og uddannelsesvirksomheden ved alle tre værn.

Dine opgaver bliver fortrinsvis som lærer og kursusleder for SAR-kurserne, som omhandler certificering og recertificering af SAR-lægeassistenter, samt vedligeholdende kurser for operative SAR-læger.

Som kursusleder vil dit ansvar være at planlægge og tilsikre at kurset gennemføres inden for de faglige og pædagogiske rammer, der er udstukket af dig, centeret og Forsvarets Sanitetskommando.

Kursusledelsen finder sted i tæt samarbejde med sagsbehandlere, fagligt ansvarlige og øvrige specialister på SAR-området fra både Flyvevåbnet og Forsvarets Sanitetskommando, samt i koordination med den øvrige kursusvirksomhed på centeret.

En del af dine opgaver vil desuden være at undervise på centerets øvrige kurser, ud fra dine egne militære og sanitetsfaglige kvalifikationer, herunder støtte med kontrol og udvikling af din egen og andres undervisning.

Du kommer derudover til at undervise på førstehjælps- og TSE-instruktør (sanitetsinstruktør) kurserne, samt på det militære basiskursus for læger og sygeplejersker.

Du vil ligeledes skulle varetage vedligeholdende førstehjælps- og pistoluddannelse for personel ved hele sanitetskommandoen.

Du vil efter behov blive opkvalificeret til dine undervisningsroller gennem et kompetenceudviklingsforløb ved centret.

Du må forvente perioder med høj intensitet og lange arbejdsdage når vi underviser eller planlægger uddannelsesforløb. Der må desuden forventes rejsedage og øvelsesdøgn i forbindelse med enkelte kurser.

Din opgaveportefølje vil kunne tilpasses og udvides efterhånden som du tilegner dig nye kompetencer, og du vil komme i spil på tværs af centerets mere avancerede kurser og uddannelser.
Om dig
Du er oversergent eller alternativt sergent klar til udnævnelse.

Du ser uddannelse og udvikling af mennesker som en personlig drivkraft, og går gerne nye veje for at skabe spændende, involverende og stimulerende undervisning, som også løfter centerets faglige og pædagogiske linje.

Du motiveres af et karrierespor i uddannelsessøjlen i et unikt og højt specialiseret miljø.

Det er en fordel hvis du har en relevant baggrund inden for sanitetstjeneste samt erfaring fra internationale operationer.

Det er ligeledes en fordel hvis du har erfaring/kendskab til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, og har arbejdet med uddannelsesbeskrivelser og læringsplaner.

Du kan skabe og bevare overblikket i en travl og kompleks hverdag, hvor mange parallelle opgaver kræver din opmærksomhed og spænder vidt mellem planlægning, koordination, administration og undervisning på tværs af centerets kurser.

Du arbejder selvstændigt, men er også en holdspiller, der kan samarbejde med mennesker med forskellige civile eller militære baggrunde, fra forskellige værn og kommandoer.

Du kommunikerer godt både skriftligt og mundtligt, også over for samarbejdspartnere helt op på myndighedsniveau, og kan begå dig i et miljø, hvor ordentlighed, kommunikation og god sagsbehandling vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Åbyhøj.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionsleder kaptajn Andreas Kuhlmann på mail FSK-CS-LDSSU@MIL.DK eller tlf. 72 81 83 01.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Tobias Bredahl Steen Jensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 92 82 eller mail FPS-TBJ@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 4. december 2022 og samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2023.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS SANITETSKOMMANDO
I Forsvarets Sanitetskommando sikrer vi soldatens helbred. Vi er fagligt ansvarlige for - og varetager sundhedstjenesten i Forsvaret. Vi udvikler og rådgiver om militærmedicinske forhold, om militær fysisk træning og står for driften af infirmerierne og skolerne Center for Militær Fysisk Træning og Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelse. Desuden er vi ansvarlige for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om danske soldater i nationale og internationale operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

10.11.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent