Fortsæt til indhold

Psykolog til Veterancentret i Midtjylland


Psykolog til Veterancentret i Midtjylland

Vil du være en del af et engageret hold af psykologer, der brænder for at støtte soldater og deres pårørende før, under og efter udsendelse? Så er her muligheden for et spændende job med en alsidig og udfordrende hverdag.

Læs videre her om det er dig, som vi står og mangler til at fuldende vores hold.
Om os
Du bliver ansat i sektionen for Internationale Operationer, der i dag består af 13 kolleger, hvoraf de 3 til dagligt arbejder i Karup. De øvrige kolleger i sektionen, sidder fordelt i Aalborg, Fredericia, Slagelse og Høvelte. Sektionen er en del af Militærpsykologisk Afdeling på i alt ca. 50 kolleger. Arbejdspladsen er kendetegnet ved høj faglighed og professionalisme. Vi værdsætter et lærende miljø og udfordrer gerne vanetænkning med nye forsknings- eller udviklingsprojekter.

I Internationale Operationer arbejder vi både med forebyggelse og behandling, og derfor er hverdagene sjældent ens. Vi arbejder forebyggende gennem bl.a. undervisning af soldaterne og kontaktbesøg under udsendelse. Vi varetager den efterfølgende behandling af de soldater og pårørende, der har behov for støtte efter endt udsendelse. Sektionen indsætter også psykologer til løsning af kriseopgaver i forbindelse med de internationale operationer.
Om stillingen
Du indgår i et velfungerende og tværfagligt kompetent team, som arbejder engageret og målrettet indenfor et område med mange interessenter og stor samfundsmæssig og politisk bevågenhed.

Dine arbejdsopgaver vil fortrinsvis være:
• Undervisning af soldater i stresshåndtering forud for udsendelse
• Undervisning i ledelse på Forsvarets uddannelser (Sergentskoler og officersskoler)
• Visitation (udredning) af veteraner og pårørende
• Individuel, par- og gruppebehandling
• Rådgivning gennem dagvagtstelefon
• Indgå i det internationale kriseberedskab
• Tværfagligt samarbejde omkring klientforløb med andre fagpersoner i Veterancentret

Dit ansættelsessted vil som udgangspunkt være på Flyvestation Karup, men der vil også være mulighed for at aftale ansættelse på Holstebro Kaserne, hvis det passer dig bedre. Der kan derudover være en del rejseaktivitet i forbindelse med opgaveløsning og kursusaktivitet.

Vi sørger for en grundig introduktion til og oplæring i jobbet, så du bliver fortrolig med arbejdsopgaverne.

Du får mulighed for både at vedligeholde din uddannelse og løbende udvikle dine kompetencer. Vi har gode muligheder for efteruddannelse og deltager jævnligt på faglige seminarer og konferencer. Du får systematisk og jævnlig supervision på både metode og udredning, internt såvel som eksternt.

Vi tilbyder mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid samt hjemmearbejde i et vist omfang.
Om dig
Du er uddannet psykolog (cand.psych.), gerne autoriseret, men dette er ikke et krav.

Du har lyst til at arbejde med evidensbaserede metoder primært indenfor en kognitiv referenceramme. Du bringer dine psykologfaglige kompetencer i spil både i relation til vores forebyggende indsats og i behandlingen af soldater, veteraner og pårørende.

Som person er du åben og selvstændig med lyst til at indgå i et dagligt samarbejde med såvel egen som andre faggrupper.

Du trives godt i et miljø med mange forskellige opgaver, der alle løses, der hvor soldaterne gør tjeneste. Du må derfor påregne en vis rejseaktivitet, ligesom deltagelse i vores internationale beredskab betyder, at du ved særlige hændelser i udlandet, skal være parat til at rykke ud og gennemføre en krisepsykologisk indsats sammen med en erfaren kollega.

Du er psykisk robust, så du er i stand til at beskæftige dig med mennesker, der har været udsat for svære hændelser med død og svær tilskadekomst. Derudover forventer vi, at du kan agere fleksibelt og selvstændigt.

Vi stiller krav til din fleksibilitet og dine kompetencer, men gennem dialog og planlægning vil der være fokus på, at du kan opretholde en god balance mellem dit arbejdsliv og privatliv.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er anciennitetsbestemt og dertil kommer et centralt forhandlet fleksibilitetstillæg, evt. autorisationstillæg samt mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved psykologisk, helbreds- og tandlægevurdering erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Jobafprøvningen foregår på Aalborg Kaserner og er planlagt til den 25. marts 2021 hvor du bedes afsætte hele dagen til formålet.

De fysiske basiskrav vil som hovedregel kunne bestås af personer i fornuftig form. Du kan læse om disse på: https://traenmed.forsvaret.dk/

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen i relation til opgaver og vilkår, er du velkommen til at kontakte Morten Grand på 3266 5507. Har du spørgsmål til den faglige del af stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Felicia Nyløkke på telefon 7281 9755.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.

Stillingen er til besættelse d. 1. maj 2021 eller snarest derefter. Ansøgningsfristen er den 10. marts 2021. Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført i uge 12.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte ansøgning, CV, uddannelsesbevis og evt. autorisationsbevis. Vær opmærksom på, at dokumenterne kun kan vedhæftes i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere, familierådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse.

Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

10.03.2021

Indrykningsdato

18.02.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent