Fortsæt til indhold
CISO HJK

til HJEMMEVÆRNETS CYBERSIKKERHEDSTEAM i Forsvarsministeriets Departement i København

Risk Manager

Har du en stærk interesse i risikostyring? Har du lyst til at gøre en ægte forskel, hvor det virkelig gælder og samtidig hjælpe Hjemmeværnets organisation med at beskytte dem, der beskytter Danmark? Så læs videre…

 

Hvis du er vant til, gennem samarbejde og kommunikation, at støtte forretningen med identifikation, indhentning og behandling af risici? Så kan du sikre at forretningen beskytter sig bedst muligt.

Dine ansvarsomåder og primære opgaver

 • Udvikling og implementering af risikostyringsprocesser og -politikker.

 • Drive risikostyringsprocessen gennem rådgivning, facilitering og støtte til risikoejere.

 • Overvågning og rapportering på et samlet risikobillede, herunder kommunikere risikobilledet til interessenter i og udenfor organisationen.

 • Deltage i udarbejdelse, implementering og vedligeholdelse af Hjemmeværnskommandoens forvaltningsgrundlag for ISMS.

 • Sagsbehandler på styrelsesniveau med ansvar for håndtering af komplekse risiko- og sikkerhedssager.

 • Leverandørstyring vedr. informationssikkerheden fsva. Hjemmeværnets IT-service leverandører.

Som del af CID (koncern cyber- og informationssikkerheds divisionen) og partnerenheden HJK/CID, bliver du del af en 70+ mand stor cyber- og informationssikkerhedsorganisation, der dækker hele Forsvarsministeriets koncern.

Partnerenheden i HJK består af to teams: Team Persondatabeskyttelse (GDPR) og Team Informationssikkerhed, og disse ledes af CISO og kontorchef for enheden, Claus Bjernemose Rahbek, der har omfattende militær, teknisk og informationssikkerhedserfaring.

Team Informationssikkerhed består af to (den ene er nærværende stilling) informationssikkerhedsspecialister mens team Persondatabeskyttelse består af en awareness specialist og en databeskyttelses officer (DPO).

HJK/CID er karakteriseret ved et uformelt miljø, hvor faglighed og trivsel er i højsædet samt stor fleksibilitet og frihed til at tilrettelægge sit arbejde. 

Derudover værdsætter vi sparring horisontalt såvel som vertikalt, så vi sammen kan finde de bedste løsninger og videreudvikle os.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst.

FAKTA

Vidste du...

 • Forsvarsministeriets Departement er hjertet af det danske forsvar, der arbejder for at beskytte Danmarks interesser og bidrage til international fred, frihed og sikkerhed.

 • Departementet består af ca. 450 medarbejdere på tværs af hele Danmark og udfører to hovedopgaver: betjening af forsvarsministeren samt overordnet ledelse af ministerområdet.

 • Det er en udviklingsivrig arbejdsplads med højt fokus på databeskyttelse og compliance i lyset af en tilspidset sikkerhedspolitisk situation..

Ansøgningsfrist
12. maj 2024.

Tiltrædelse
01. juli 2024 eller snarest muligt.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte CISO, Claus Rahbek, på telefon 2489 3535, hvis du har spørgsmål til stillingen.Dine kompetencer og kvalifikationer

Vores succes afhænger af din evne til hurtigt at tilegne dig nyt materiale og forstå komplekse sammenhænge.

Som en central del af dit arbejde vil du bruge tid på at rådgive, vejlede og støtte kolleger samt hjemmeværnets myndigheder og -ledelse om risikostyring. Du vil ligeledes skulle bidrage adhoc i koncernfælles eller styrelsesfælles arbejdsgrupper indenfor dit felt.

Det er derfor vigtigt at du en stærk iagttager og formidler, både i skrift og tale, og har stærke, relationelle færdigheder. 

Klaus Wind, vicedirektør og chef for CID, siger: 

"Vores arbejde handler om at rådgive, støtte 
og vejlede andre i at gøre noget." 

I stillingen som Risk manager er det vigtigt, at du er god til at lytte og forstå andre, hvilket indebærer, at du for at opnå kontekst- og forretningsforståelse, først og fremmest søger at forstå, før du søger at blive forstået, og derefter handler udfra din faglighed. 

Det er en fordel, hvis du har indgående kendskab til forsvarets struktur og kultur. Det er også en fordel, hvis du har kendskab til, hvilke forhold, der gør sig gældende for Hjemmeværnet. Hjemmeværnet kendetegnes ved at soldaterne er frivillige, hvilket fordrer en særlig tilgang.

Du har arbejdet med risikostyring minimum 5 år og helst i en offentlig og/eller militær kontekst. Optimalt set har du arbejdet med værktøjet "Secure ISMS".

For os er risikostyring vigtigt, da analyserne, vurderingerne og dialogerne sammen med forretningen samt ledelsen, er forudsætninger for at træffe gode beslutninger. 

Du har derfor lyst til at bidrage til en endnu bedre (informations-)sikkerhed i Forsvaret og dermed gøre en forskel. 

Forståelse for operative overvejelser er også i høj grad risikostyring, så har du en militær baggrund, er du godt stillet i forhold til forståelsen for og kommunikationen med hjemmeværnets myndigheder.

I Hjemmeværnskommandoen hjælper vi hinanden på tværs af specialer og faggrænser. Solid erfaring med implementering og drift af informationssikkerhed og særligt ISO 2700-1, -2 og -5 er derfor en klar fordel.  

Som person er det vigtigt at, du er imødekommende, har integritet, har et etisk kompas, er proaktiv som tilgang til dit arbejde samt sætter en ære i at gøre et arbejde færdigt.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden "HEMMELIGT" og dette skal oppebæres under hele ansættelsen.

Du er desuden flydende i skrift og tale på dansk - og gerne på andre sprog.

VI TILBYDER DIG!

 • Hyggelige og rolige omgivelser på Vordingborg garnison og samarbejde med modne og erfarne kolleger.

 • Mulighed for stor afveksling i arbejdet, da vi gerne arbejder på tværs af specialer efter behov, kompetencer og ønsker.

 • En bred berøringsflade i koncernen samt kontinuerlig sparring med ligesindede og højt specialiserede kolleger på tværs af styrelser og myndigheder - herunder dine kolleger i resten af Cyber- og informationsikkerhedsdivisionen (CID).

 • Vedvarende kompetenceudvikling - herunder gennem vores kompetenceudviklingsprogrammer. Det du ikke ved, sørger vi for at du lærer!

Godt at vide før du søger

Få mere at vide om:

 • Din evt. kommende arbejdsplads.
 • Hvad du bør lægge vægt på i ansøgning
 • Løn og ansættelsesforhold mv.

Læs mere her