Fortsæt til indhold
CISO Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Mød nogle af os, der arbejder med cyber- og informationssikkerhed samt databeskyttelse i CID

Mød os

RASMUS

"Jeg har været sikkerhedschef i 20 år i flere store danske virksomheder, så jeg har en bred baggrund inden for sikkerhed. Jeg har arbejder i CID siden primo 2021, hvor min primære opgave er at rådgive udvalgte styrelser om ledelse af informationssikkerhed."

"Jeg er nok lidt af en pioner indenfor cybersikkerhed, da jeg næsten har været med helt fra starten af internettets begyndelse. Man kan vel nok kalde mig lidt af en Schweizerkniv, når det handler om problemløsning inden for it-sikkerhed. Cybersikkerhed er jo nok en af de største digitale udfordringer i dette århundrede og konsekvenserne, hvis man ikke gør noget kan udgøre en stor trussel mod både virksomheder og offentlige myndigheder. For mig er det vigtigt, at jeg netop i CID får mulighed for at opbygge noget, der med det samme kan bruges og implementeres i virkeligheden. Og det kan jeg bestemt her.

Det der overraskede mig meget i mødet med Forsvaret er, at selvom der er et hierarki, så er der en kæmpe respekt for mennesker på tværs af niveauer, både horisontalt og vertikalt. Der er en god stemning på arbejdspladsen og det giver et godt samarbejde. Især i min funktion, hvor jeg giver anbefalinger om it-sikkerhed, for kvaliteten af trivslen påvirker også kvaliteten af sikkerheden. Når der er vilje er der vej…"

LEA

"Jeg sidder med løbende udvikling og opdatering af vores interne hjemmesider i tæt samarbejde med lederteamet. I vores team er der fokus på faglighed og samarbejde, men her er samtidigt højt til loftet og der bliver ofte grint højt – det gør det til et sjovt og rart sted at arbejde."

Lea, Koncern Cyber og Informationssikkerhed

Hør Lea fortælle mere om jobbet i videoen.

JACOB

Jacob er Competency Manager i Forsvarsministeriets cyber- og informationssikkerhedsdivision (CID). Jacobs kerneopgaver er både at tiltrække og vurdere de bedst egnede kandidater, men også at sikre, at alle har de rette kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed samt databeskyttelse.

”Hos CID er jeg blevet del af en stor og dedikeret cybersikkerhedsorganisation.
Det giver en særlig ”kant” at være med til at sikre Danmark, Forsvarets informationer og infrastruktur samt ikke mindst vores soldater. Derfor er det også utrolig vigtigt, at vi altid har de bedst kvalificerede kollegaer. Som Competency Manager gør jeg en forskel, ved bl.a. at understøtte rekrutteringen af de bedste kollegaer samt udvikle en række forskellige uddannelses- og kompetenceudviklingsprogrammer.
På alle niveauer er der et stærkt fokus på og opbakning til en styrket cybersikkerhed. Området er i rivende udvikling, hvilket giver en masse dynamik og spændende udfordringer”.

Arendse

”I CID er samarbejde ekstremt vigtigt for at lykkes. Jeg er virkelig stolt af at være del af en organisation, hvor både fagligheden og ikke mindst engagementet blandt mine kolleger er så højt, og hvor alle arbejder sammen for at få tingene til at lykkes. Det giver en særlig energi at have et fælles mål."

"Sammen knokler vi for at it-sikkerhed, persondatabeskyttelse og informationssikkerhed bliver tænkt ind i alle sammenhænge. Cybertrusselsniveauet er de seneste år væsentligt forhøjet og det bliver vi nødt til at reagere på, så vi sikrer os, at vi har de nødvendige værn mod angreb fra eks. cyberkriminalitet og -spionage.

I mit arbejde er jeg med til at gøre en forskel, fordi mit arbejde er direkte medvirkende til, at vi får opbygget et sikrere it-landskab. Det er en fed rolle at have.”

Christian

"Som officer fra flyvevåbnet, har jeg siden min første færden i forsvaret været vant til at løse komplekse opgaver, hvor der stilles store krav til kvaliteten af min opgaveløsning. It og cyber har altid interesseret mig, og på et tidspunkt i min karriere greb jeg chancen og ansøgte en ny stilling, hvor jeg gik fra en hverdag primært bestående af luftoperationer og flyvemaskiner til en hverdag præget af cyber- og informationssikkerhed. I dag har jeg min daglige gang i forsvarsministeriets departement, hvor jeg som information security incident manager overvejende beskæftiger mig med håndtering af hændelser inden for hele ministerområdet. Det betyder, at der er lidt længere til støjen af kampfly og helikoptere, der overflyver mit kontor, hvilket ellers er en stor del af hverdagen som officer i flyvevåbnet."

"Min stilling i CID byder på et væld af spændende opgaver, og jeg er både med til at præge hele koncernen strategisk og langsigtet, men jeg samarbejder også dagligt med vores partnerenheder om håndtering af hændelser her og nu eller om optimering af processer, så vi i sidste ende kan bidrage til at sikre, at soldaterne kan løse deres operative kerneopgaver. Jeg sidder med et stort, selvstændigt opgaveansvar, men jeg indgår samtidig i et ambitiøst team, hvor vi konstant sparrer med hinanden og skaber synergier mellem vores fagområder. Med min baggrund som officer er jeg både uddannet til og har erfaring med at have en stor ansvarsfølelse i min professionelle hverdag, men for alle soldater gælder det, at man står stærkest, når der løftes i flok. Begge dele er nødvendige kompetencer her i CID. Den geografiske afstand til de operative miltære områder kan godt synes stor, når ens arbejdsplads ligger i hjertet af København, men jeg føler mig faktisk aldrig for langt væk, da arbejdet med cyber- og informationssikkerhed kun bliver et vigtigere og vigtigere grundlag for, at alle andre i koncernen kan løse deres opgaver."

HAR DU SPØRGSMÅL TIL CID?

Har spørgsmål til CID, så kontakt os via denne e-mail, hvorefter vi vender tilbage snarest muligt!
karriere.cid@fmn.dk