Fortsæt til indhold

Mød nogle af os, der arbejder med cyber- og informationssikkerhed samt databeskyttelse i CID

Mød os

Elen

Mød Elen-Kristine K. Hansen som arbejder med koncernfælles awareness og kommunikation i relation til cyber- og informationssikkerhed. Hendes kerneopgave er at skabe adfærdsændringer hos vores kolleger, så vi kan færdes sikkert i cyberspace og skabe det rette cyber-mindset i hele organisationen.

”Det er en meget kompleks butik og der skal tales ind i både den operative og i den administrative hverdag.
22.000+ kolleger og vores frivillige - det er en god portion!
Derfor er jeg altid bevidst om vigtigheden af at målrette vores cyberbudskaber.
Som del af vores Cyber- and Information Division (CID) har jeg mulighed for at spare med mange dygtige specialister på området. Sammen sikrer vi en styrket indsats på et af de største fokusområder i Forsvarsministeriet.”

JACOB

Jacob er Competency Manager i Forsvarsministeriets cyber- og informationssikkerhedsdivision (CID). Jacobs kerneopgaver er både at tiltrække og vurdere de bedst egnede kandidater, men også at sikre, at alle har de rette kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhed samt databeskyttelse.

”Hos CID er jeg blevet del af en stor og dedikeret cybersikkerhedsorganisation.
Det giver en særlig ”kant” at være med til at sikre Danmark, Forsvarets informationer og infrastruktur samt ikke mindst vores soldater. Derfor er det også utrolig vigtigt, at vi altid har de bedst kvalificerede kollegaer. Som Competency Manager gør jeg en forskel, ved bl.a. at understøtte rekrutteringen af de bedste kollegaer samt udvikle en række forskellige uddannelses- og kompetenceudviklingsprogrammer.
På alle niveauer er der et stærkt fokus på og opbakning til en styrket cybersikkerhed. Området er i rivende udvikling, hvilket giver en masse dynamik og spændende udfordringer”.

LEA

"Jeg sidder med løbende udvikling og opdatering af vores interne hjemmesider i tæt samarbejde med lederteamet. I vores team er der fokus på faglighed og samarbejde, men her er samtidigt højt til loftet og der bliver ofte grint højt – det gør det til et sjovt og rart sted at arbejde."

Lea, Koncern Cyber og Informationssikkerhed

Hør Lea fortælle mere om jobbet i videoen.

Christian

"Som officer fra flyvevåbnet, har jeg siden min første færden i forsvaret været vant til at løse komplekse opgaver, hvor der stilles store krav til kvaliteten af min opgaveløsning. It og cyber har altid interesseret mig, og på et tidspunkt i min karriere greb jeg chancen og ansøgte en ny stilling, hvor jeg gik fra en hverdag primært bestående af luftoperationer og flyvemaskiner til en hverdag præget af cyber- og informationssikkerhed. I dag har jeg min daglige gang i forsvarsministeriets departement, hvor jeg som information security incident manager overvejende beskæftiger mig med håndtering af hændelser inden for hele ministerområdet. Det betyder, at der er lidt længere til støjen af kampfly og helikoptere, der overflyver mit kontor, hvilket ellers er en stor del af hverdagen som officer i flyvevåbnet."

"Min stilling i CID byder på et væld af spændende opgaver, og jeg er både med til at præge hele koncernen strategisk og langsigtet, men jeg samarbejder også dagligt med vores partnerenheder om håndtering af hændelser her og nu eller om optimering af processer, så vi i sidste ende kan bidrage til at sikre, at soldaterne kan løse deres operative kerneopgaver. Jeg sidder med et stort, selvstændigt opgaveansvar, men jeg indgår samtidig i et ambitiøst team, hvor vi konstant sparrer med hinanden og skaber synergier mellem vores fagområder. Med min baggrund som officer er jeg både uddannet til og har erfaring med at have en stor ansvarsfølelse i min professionelle hverdag, men for alle soldater gælder det, at man står stærkest, når der løftes i flok. Begge dele er nødvendige kompetencer her i CID. Den geografiske afstand til de operative miltære områder kan godt synes stor, når ens arbejdsplads ligger i hjertet af København, men jeg føler mig faktisk aldrig for langt væk, da arbejdet med cyber- og informationssikkerhed kun bliver et vigtigere og vigtigere grundlag for, at alle andre i koncernen kan løse deres opgaver."

HAR DU SPØRGSMÅL TIL CID?

Har spørgsmål til CID, så kontakt os via denne e-mail, hvorefter vi vender tilbage snarest muligt!
karriere.cid@fmn.dk