Fortsæt til indhold

Skibsfører

Bliv VTS-operatør ved Femern Bælt VTS

scroll down

er du skibsfører med lyst til at prøve noget nyt?


Vil du være med til at skabe og drive en ny arbejdsplads, hvor der hersker en høj faglig stolthed, stærke kollegiale relationer og stor ansvarlighed?

Nu kan du blive en del af et helt nyt team ved det kommende Vessel Traffic Service Femern Bælt VTS. Centret skal sikre sejladssikkerheden under etableringen af den faste forbindelse i Femern Bælt VTS mellem Danmark og Tyskland. Vi ansætter 28 skibsførere samtidig, som skal være med til at bygge arbejdspladsen op fra bunden. 

Du får et varierende job, hvor du bruger din skibsføreruddannelse, får afvekslende arbejdstider og længere perioder med fri.  

Lidt om dig
For at komme i betragtning til jobbet, har du en skibsføreruddannelse, gode kommunikative evner og taler engelsk på højt niveau.

Dine menneskelige egenskaber er dog mindst lige så vigtige, fordi alles personlige bidrag tilsammen skal udgøre det team, som skal skabe og udvikle den bedste arbejdsplads.

Du er en god kollega, som motiveres af at opnå resultater gennem samarbejdet i dit team. Du tænker fremad og er klar til at yde dit absolut bedste for at opnå fælles succes.

Derudover:

 • Har du god situationsfornemmelse
 • Arbejder du nemt sammen med mange forskellige typer mennesker
 • Interesserer du dig for dine kolleger, er åben, aktivt lyttende og deltagende.
 • Er du ansvars- og kvalitetsbevidst

Du har også blik for de løbende forbedringer og optimeringer, som gør at driften hele tiden forbedres og effektiviseres.

Du synes det er en spændende udfordring at være med til at udvikle og opbygge VTS-centret fra bunden og at finde gode løsninger og arbejdsgange for den fremtidige drift.

Vær med fra start til at udvikle arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø

Vi skal skabe en kultur i et godt arbejdsmiljø, som er kendetegnet ved høj trivsel, stærke relationer og stort engagement i jobbet.

I det første år, vil der være mange praktiske forhold, der skal på plads. Du skal derfor være indstillet på, at rammerne for arbejdet ikke nødvendigvis er på plads, lige når du starter, men at du selv bidrager til at finde de gode løsninger.

Læs mere nedenfor...

Fakta

Hvornår starter jeg?
Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2020.

Hvor lang tid er jeg ansat?
Ansættelsen ophører når anlægsarbejdet af Femern forbindelsen er færdiggjort. Den samlede periode for ansættelsen forventes at vare 6 år.

Hvor ligger arbejdspladsen?
VTS-centret er placeret i Travemünde i Tyskland.
Afviserfartøjerne der er tilknyttet centret sejler ud fra Rødby.

Hvilke vilkår ansættes jeg på?

Du ansættes på overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Lederne Søfart om løn- og ansættelsesvilkår mv. for VTS- og MAS personel.

Du får en fastholdelsesbonus, hvis du forbliver i stillingen i hele projektperioden.

Er der særlige krav?
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern skal du kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet. Derudover er det en forudsætning for ansættelsen, at du har et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere og kan opretholde dette i hele ansættelsesperioden.

Hvad er ansøgningsfristen?
Søg stillingen senest 24. maj 2020.
Vi forventer at holde samtaler løbende, dog senest i uge 24.

Hvis jeg har spørgsmål?
Kontakt chefen for Femern Bælt VTS Aksel Lyngbo Møller på 2271 4351. Ved spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kontakt HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.Femern - VTS-operatør. Arbejdspladsen.

Et arbejde på land, til vands og på tværs af landegrænser


Når centret bliver operativt, vil omkring halvdelen af din arbejdstid ske fra VTS-centret i Travemünde. Her består din primære opgave i at overvåge og vejlede skibsfarten sikkert igennem VTS-området.

Den anden halvdel af din arbejdstid arbejder du som myndighedsperson på et af de to afviserfartøjer, der bliver tilknyttet VTS-centeret og som sejler ud fra Rødby.

Ud over de to hovedopgaver får du mulighed for at arbejde specialiseret med andre opgaver. Det kan eksempelvis være træning af nye medarbejdere, vagtplanlægning, operative procedurer eller anden relevant sagsbehandling og mødeaktivitet. Dette arbejde varetages i mindre arbejdsgrupper eller individuelt og i samråd med ledelsen. 

Du arbejder sammen med både danske og tyske kolleger, og derfor er arbejdssproget engelsk.

Spørgsmål og svar

Vi har samlet et par af de mest almindelige spørgsmål til jobbet som VTS-operatør her. Finder du ikke det svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefen for Femern Bælt VTS Aksel Lyngbo Møller på 2271 4351 eller HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648
Ja - det er nemlig ikke et krav, at du har VTS-erfaring. I løbet af det første år gennemfører du sammen med både dine danske og tyske kolleger et uddannelsesforløb til VTS-operatør.

Uddannelsen foregår dels som kurser ved SIMAC i Svendborg og dels ved et uddannelsescenter i Warnemünde i Tyskland.

I opstartsperioden kan du forvente, at du får en del fritid, i de perioder, hvor du ikke er på uddannelse.
Som udgangspunkt er der tale om 12-timers vagter og rådighedsvagter i sammenhængende perioder. Efterfølgende har du længerevarende friperioder.

En typisk måned kunne bestå af 2 til 3 vagtperioder af en varighed på mellem 3 og 5 dage.

Der arbejdes ud fra en plan om, at dine vagtperioder vil skifte hver 7. uge mellem afviserfartøj og VTS-center, når centret er gået i drift.

Vagtplanen er dog ikke endeligt fastlagt, fordi vi ønsker, at du og dine kolleger får indflydelse på, hvordan den sammensættes bedst muligt.

Der bliver etableret overnatningsmulighed både i nærheden af centret i Travemünde og ved afviserfartøjerne i Rødby, som kan benyttes imellem vagterne.
Forsvaret dækker udgifterne fra Rødby til Travemünde og derudover får du udbetalt time-dagpenge i de perioder, hvor du arbejder i Travemünde.

Transportudgifterne fra din bopæl til Rødby er omfattet af dit skattemæssige befordringsfradrag.
Der bliver etableret overnatningsmulighed både i nærheden af centret i Travemünde og ved afviserfartøjerne i Rødby, som kan benyttes imellem vagterne.
I funktionen som VTS-operatør overvåger og vejleder du skibsfarten sikkert igennem VTS området, for at undgå sejlads, der kan udgøre en fare for det pågældende eller andre fartøjer samt for anlægsarbejdet.

Du sikrer, at skibsfarten overholder gældende internationale og nationale bestemmelser og bekendtgørelser.

Derudover assisterer du de danske og tyske myndigheder ved SAR operationer og forureningsbekæmpelsesoperationer i VTS-området.

Du rapporterer overtrædelser og hændelser i dansk farvand til Søfartsstyrelsen, via VTS-chefen.
Som myndighedsperson, skal du være klar til umiddelbar tilstedeværelse på afviserfartøjets bro, for at bistå dine kolleger i VTS-centret med at opretholde en sikker afvikling af skibstrafikken i området.

Efter anvisning fra VTS-centret skal du monitere, kommunikere og evt. afvise fartøjer, som potentielt eller reelt udgør en fare for anlægsarbejdet eller andre fartøjer.

OM FEMERN BÆLT VTS

 • VTS-centret oprettes som et midlertidigt center, der skal være operativt under etableringen af Femern forbindelsen.
 • Anlægsarbejdet forventes påbegyndt medio år 2021 og vil forventeligt vare i 5 år, hvorefter centret nedlægges.
 • Vi skal ansætte 28 skibsførere i projektperioden.
 • Centret får tilknyttet to afviserfartøjer, som bemandes med en tysk og en dansk myndighedsperson døgnet rundt.
 • Centret placeres i Travemünde og skal være i drift under etableringen af den faste forbindelse mellem Rødby og Femern.
 • Centret Femern Bælt VTS oprettes, bemandes og drives i fællesskab mellem Søværnet og de tyske VTS myndigheder.
 • Søværnet er den danske VTS myndighed. Den danske del af VTS-centret bliver organiseret under Søværnets Overvågningsenhed, der er en del af 3. Eskadre.
 • Søfartsstyrelsen er den kompetente myndighed. Det betyder, at det er Søfartsstyrelsen der udarbejder bestemmelser og vejledninger på VTS området for Danmark.

Har du spørgsmål?

Hvis du har uddybende spørgsmål til arbejdsopgaverne, er du velkommen til at kontakte chefen for Femern Bælt VTS Aksel Lyngbo Møller
på 2271 4351. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår kan du HR-konsulent Rikke Vishart på 7281 9648.