Femern overvågningspult

Skibsfører

VTS-operatør

scroll down

er du skibsfører med lyst til at prøve noget nyt?


Vil du være med til at skabe og drive en ny arbejdsplads, hvor der hersker en høj faglig stolthed, stærke kollegiale relationer og stor ansvarlighed?

Nu kan du blive en del af et helt nyt team ved det kommende Vessel Traffic Service Femern Bælt. Centret skal sikre sejladssikkerheden under etableringen af den faste forbindelse i Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland. Vi ansætter 28 skibsførere samtidig, som skal være med til at bygge arbejdspladsen op fra bunden. 

Du får et varierende job, hvor du bruger din skibsføreruddannelse, får afvekslende arbejdstider og længere perioder med fri.  

Lidt om dig
De formelle krav til dig som ansøger er, at du har en skibsføreruddannelse, gode kommunikative evner og taler engelsk på højt niveau.

 • Dine menneskelige egenskaber er dog mindst lige så vigtige, fordi alles personlige bidrag tilsammen skal udgøre det team, som skal skabe og udvikle den bedste arbejdsplads.
 • Derfor er du først og fremmest en god kollega, som motiveres af at opnå resultater gennem samarbejdet i dit team. Du tænker fremad og er klar til at ”gå den ekstra mil” for at yde det absolut bedste for at opnå fælles succes.
 • Du har god situationsfornemmelse og arbejder nemt sammen med mange forskellige typer mennesker. Du interesserer dig for dine kolleger, er åben, aktivt lyttende og deltagende. Derudover er du ærlig, flittig, ansvarsbevidst og din personlighed og dine værdier virker motiverende på hele teamet. 
For dig, vil det være en spændende udfordring  at være med til at udvikle og opbygge VTS centret fra bunden og  at finde gode løsninger og arbejdsgange for den fremtidige drift.

Derudover har du også blik for de løbende forbedringer og optimeringer, som gør at driften hele tiden forbedres og effektiviseres.

Vær med fra start til at udvikle arbejdspladsen og et godt arbejdsmiljø

Sammen skal vi skabe en kultur med et godt arbejdsmiljø med høj trivsel, og hvor der hersker er stærke relationer kollegerne imellem, gensidig respekt og hvor alle føler et stærkt engagement i jobbet.

I det første år af ansættelsen skaber vi sammen fundamentet for den efterfølgende driftsperiode. Der vil være mange praktiske forhold, der skal på plads i denne periode. Du skal derfor være indstillet på, at rammerne for arbejdet ikke nødvendigvis er på plads, lige når du starter, men at du selv bidrager til at finde de gode løsninger.

Fakta

Hvem står bag opførelsen af VTS Centret?
Centret drives som et dansk/tysk fællesskab og bliver bemandet af både danske og tyske medarbejdere.

Hvor ligger arbejdspladsen?
Ca. halvdelen af din arbejdstid bliver som VTS operatør i VTS-centret i Travemünde i Tyskland.
Anden halvdel af din arbejdstid er du ombord på afviserfartøjet, som sejler ud fra Rødby.

Hvad skal VTS Centret arbejde med?
Centrets opgave bliver at bidrage til sejladssikkerheden i området omkring anlægsarbejdet, under etableringen af den faste forbindelse i Femern Bælt mellem Tyskland og Danmark.

Hvad bliver min løn?
Du ansættes på overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Lederne Søfart om løn- og ansættelsesvilkår mv. for VTS- og MAS personel.

Du får tilbudt en fastholdelsesbonus for at gøre det attraktivt for dig at forblive i stillingen til VTS-centret nedlægges.

Hvornår starter jeg?
Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2020.

Hvad er ansøgningsfristen?
Søg stillingen senest 24. maj 2020. Samtaler afholdes løbende, dog senest i uge 23 og 24.

Hvor lang tid er jeg ansat?
Ansættelsen ophører, når anlægsarbejdet af Femern forbindelsen er færdiggjort og forventes at vare i mere end seks år.

Hvis jeg har spørgsmål?
Kontakt chefen for VTS-Femern Aksel på 2271 4351. Eller ved spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kontakt HR-konsulent Rikke på 7281 9648.

GODT AT VIDE OM ARBEJDSTIDER OG VAGTPLAN
Du kan forvente vagtplaner med plads til fritid og familie.
 
Der vil som udgangspunkt være tale om 12-timers vagter og rådighedsvagter i sammenhængende perioder, hvor du efterfølgende også har længerevarende friperioder. Som eksempel kunne en typisk måned bestå af 2-3 vagtperioder med varighed på 3-5 dage.
 • Der arbejdes ydermere ud fra en plan om, at dine vagtperioer vil rotere hver 7. uge mellem afviserfartøj og VTS center, når centret er gået i drift.
 • Den endelige vagtplan er dog endnu ikke fastlagt, fordi vi ønsker at du og dine kolleger får indlfydelse på, hvordan den sammensættes bedst muligt
 • Dit tjenestested placeres med udgangspunkt i Rødby og du får udbetalt time- og dagpenge ved tjeneste i Travemünde.
Der bliver etableret overnatningsmulighed både i nærheden af centret i Travemünde og ved afviserfartøjerne i Rødby, som kan benyttes imellem vagterne.
Værd at vide før du søger
 • Læs mere

  • sikre at skibsfartens overholder gældende internationale og nationale bestemmelser og bekendtgørelser.
  • assistere danske og tyske myndigheder ved SAR operationer i VTS området.
  • assistere danske og tyske myndigheder ved forureningsbekæmpelsesoperationer operationer i VTS området.
  • rapportere overtrædelser og hændelser i dansk farvand til Søfartsstyrelsen, via VTS chefen.
  • bidrage aktivt til optimering af opgaveløsningen – eksempelvis ved forslag til forbedring af eksisterende procedurer samt forslag til udarbejdelse af nye.
 • Læs mere

  • at være klar til umiddelbar tilstedeværelse på afviserfartøjets bro med henblik på at bistå VTS operatøren ved VTS Femern Bælt i arbejdet med at opretholde en sikker sejladsafvikling af skibstrafikken i området.
  • efter anvisning fra VTS operatøren at monitere, kommunikere med og evt. afvise skibe, som potentielt eller reelt udgør en fare for anlægsarbejdet eller andre skibe.
  • at bidrage aktivt til optimering af opgaveløsningen – eksempelvis ved forslag til forbedring af eksisterende procedurer samt forslag til udarbejdelse af nye.
 • Læs mere

  Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.

  • Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
  • Det er en forudsætning for ansættelsen, at du har et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere kan opretholde dette i hele ansættelsesperioden. 
Femern bygning
Du bliver uddannet VTS-operatør
I løbet af det første år gennemfører du sammen med både dine danske og tyske kolleger et uddannelsesforløb til VTS-operatør.

Dette forløb foregår dels som kurser ved SIMAC i Svendborg og dels ved et uddannelsescenter i Warnemünde i Tyskland.

I dette år kan du forvente, at du periodevis får en del fritid, fordi I er så mange der skal igennem uddannelsen samtidig.

Et arbejde på land, til vands og på tværs af landegrænser
Når centret bliver operativt efter dit første ansættelsesår, vil omkring halvdelen af din arbejdstid blive som VTS operatør i VTS centret i Travemünde. Her består den primære opgave i at overvåge og vejlede skibsfarten sikkert igennem VTS området.

Den anden halvdel af din arbejdstid arbejder du som myndighedsperson på et af de to afviserfartøjer, det bliver tilknyttet VTS centeret og som sejler ud fra Rødby.

Ud over de to hovedopgaver får du mulighed for at arbejde specialiseret med andre opgaver. Det kan eksempelvis være træning af nye medarbejdere, vagtplanlægning, operative procedurer eller anden relevant sagsbehandling og mødeaktivitet. Dette arbejde varetages i mindre arbejdsgrupper eller individuelt og i samråd med ledelsen. 

Du arbejder sammen med både danske og tyske kolleger, og derfor er arbejdssproget engelsk.

Du bliver uddannet VTS-operatør

I løbet af det første år gennemfører du sammen med både dine danske og tyske kolleger et uddannelsesforløb til VTS-operatør.

Dette forløb foregår dels som kurser ved SIMAC i Svendborg og dels ved et uddannelsescenter i Warnemünde i Tyskland.

I dette år kan du forvente, at du periodevis får en del fritid, fordi I er så mange der skal igennem uddannelsen samtidig.

Et arbejde på land, til vands og på tværs af landegrænser
Når centret bliver operativt efter dit første ansættelsesår, vil omkring halvdelen af din arbejdstid blive som VTS operatør i VTS centret i Travemünde. Her består den primære opgave i at overvåge og vejlede skibsfarten sikkert igennem VTS området.

Den anden halvdel af din arbejdstid arbejder du som myndighedsperson på et af de to afviserfartøjer, det bliver tilknyttet VTS centeret og som sejler ud fra Rødby.

Ud over de to hovedopgaver får du mulighed for at arbejde specialiseret med andre opgaver. Det kan eksempelvis være træning af nye medarbejdere, vagtplanlægning, operative procedurer eller anden relevant sagsbehandling og mødeaktivitet. Dette arbejde varetages i mindre arbejdsgrupper eller individuelt og i samråd med ledelsen. 

Du arbejder sammen med både danske og tyske kolleger, og derfor er arbejdssproget engelsk. 
Femern bygning

Spørgsmål og svar

Der kan opstå mange spørgsmål omkring VTS skibsoperatør. Vi har samlet et par af de mest almindelige her – finder du ikke det svar, du søger, er du velkommen til at kontakte os.
I stillingen får du længere sammenhængende friperioder.
Forsvaret dækker udgifterne fra Rødby til Travemünde og derudover får du udbetalt time-dagpenge i de perioder, hvor du arbejder i Travemünde.

Transporten til Rødby dækkes af dit almindelige befordringsfradrag.
I vagtperioderne stiller vi en bolig eller overnatningsmulighed til rådighed i både Rødby og Travemünde.
Som VTS-operatør kommer du bl.a. til at sikre at skibsfartens overholder gældende internationale og nationale bestemmelser og bekendtgørelser. Du assistere også danske og tyske myndigheder ved SAR. Samtidigt bidrager du aktivt til optimering af opgaveløsningen – eksempelvis ved forslag til forbedring af eksisterende procedurer samt forslag til udarbejdelse af nye.
I opgaven som myndighedsperson skal du bl.a. være klar til umiddelbar tilstedeværelse på afviserfartøjets bro med henblik på at bistå VTS operatøren ved VTS Femern Bælt i arbejdet med at opretholde en sikker sejladsafvikling af skibstrafikken i området. Du skal også  efter anvisning fra VTS operatøren monitere og kommunikere med og evt. afvise skibe, som potentielt eller reelt udgør en fare for anlægsarbejdet eller andre skibe.
Femern bygning

LÆS MERE OM FEMERN BÆLT

 • Femern A/S som, Søværnet og de tyske VTS myndigheder opretter, bemander og driver i fællesskab VTS Femern Bælt (VTSF).
 • Centeret skal være i drift under etableringen af den faste forbindelse mellem Rødby og Femern og er placeret i Travemünde, Tyskland.
 • Søværnskommandoen er den danske VTS myndighed. Søfartsstyrelsen er den kompetente myndighed, hvilket vil sige, at det er Søfartsstyrelsen der udarbejder VTS bestemmelser og vejledninger på VTS området for Danmark.
 • VTS Centret oprettes som et midlertidigt center, der skal være operativt under etableringen af Femern forbindelsen. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt medio år 2021 og vil forventeligt vare i 5 år, hvorefter VTS Centret nedlægges
 • VTS-centret får tilknyttet to afviserfartøjer, som skal bemandes med en tysk og en dansk myndighedsperson døgnet rundt.
 • Derudover skal der ansættelses 28 skibsførere, som ansættes i en tidsbegrænset stilling på 6 år.
 • Den danske del af VTS centret bliver organiseret under Søværnets Overvågningsenhed, Forsvaret.

SAGT OM STILLINGERNE

Man får lov til at udvikle sine kompetencer, og det er jo også noget af det, der kan skubbe en videre. At man bliver udfordret hele tiden. Det synes jeg faktisk er meget positivt. Og så er det rigtig spændende at sætte noget nyt i gang og sætte noget nyt op og være en del af det

At have en bolig til rådighed er jo helt klart eminent. At man har et halvt minut fra arbejde og ned til sin køje, hvor man kan smide sig og man har tv stue og køkken, hvor man kan lave mad i. Så er man bare væk i 3 dage, du skal ikke tage stilling til nogen ting når du har fri, andet end at du bare lige skal slappe af. Det er et kæmpe plus
Har du spørgsmål?
Vil du vide mere om mere om jobbet som VTS-operatør så kan du ringe til os på 7281 9648 mandag til fredag kl. 7.30-18.00