Fortsæt til indhold

caci

Conduct After Capture Instruktør

scroll down

Kan du undervise i et særligt stressende og dynamisk miljø?

CAC-instruktører har særlige karaktertræk og særlige kompetencer, der gør dem i stand til at undervise elever i et særligt stressende og dynamisk miljø. Det er disse karaktertræk og kompetencer, som vi leder efter, og som du bliver udvalgt efter. Derfor skal du søge uddannelsen til CAC-instruktør uafhængigt af din grad, dit køn, din alder og din geografi.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og stiller store krav til dine indlevelses- og indlæringsevner. Der vil undervejs på kurset ske en løbende evaluering af eleverne. Den endelige certificering til CAC-instruktør sker efter endt uddannelse, men det hele starter med en ansøgning og en 2-dages screening ved FPS på Holmen i København.

Gennemfører du screeningen og CAC Instruktøruddannelsen, bliver du instruktør i en specialiseret enhed, der underviser danske soldater i håndtering af tilbageholdelse.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt chef for conduct after capture sektionen på
mobil 41 32 04 66 eller mail EFR-2B-004A@mil.dk.

Her er din virkelighed

Hvor meget skal jeg støtte som instruktør efter endt uddannelse?
Det varierer, men du skal være klar på at yde op til 14 dages tjeneste i CAC pr. år.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Der er to grundmoduler: Modul 1 i maj (uge 21) og modul 2t i august (uge 31). Der vil være 1-2 dages selvstændig forberedelse forud for hvert modul. Imellem modulerne og efter sidste grundmodul skal du løbende gennemføre efter- og vedligeholdende uddannelse med henblik på at opnå et højere fagligt niveau.

En forudsætning for at starte på uddannelsen er, at du har gennemført CAC/SERE A, B og C uddannelsen. Såfremt du ikke har gennemført disse ved ansøgning, så planlægges et forløb for dig frem mod start på det første grundmodul. F.eks. afholdes der både B og C uddannelse i uge 17. Du skal derfor forudse evt. ekstra tid til gennemførelse af de forudsætningsskabende uddannelser inden opstart af første grundmodul.

Hvad er ansøgningsfristen?
Sidste ansøgningsfrist var den 2. januar 2023. Uddannelsen kan pt. ikke søges.

Hvornår er der afprøvning?
Afprøvningen ved FPS på Holmen i København den

 • 16.-17., 18.-19., 24.-25. og 26.-27. januar 2023
 • 20.-21. og 21.-22. februar 2023

med få pladser i perioden 20-22 februar. Afprøvningen forløber over to dage.
FPS sender indkaldelser senest i uge 1.

Hvad skal min ansøgning indeholde?
Din ansøgning skal som minimum indeholde et CV, en motiveret ansøgning, seneste karakterark der udviser dit engelsk niveau samt uddannelsesbevis for seneste gennemført uddannelse. Evt. andre papirer og bedømmelser, herunder FOKUS/PU, som du finder relevantAdgangskrav

 • Har reservekontrakt med eller er fastansat i Forsvaret.

 • Har (inden start på uddannelsen) gennemført CAC/SERE A e-learning (4-6 timer på FIIN).

 • Har (inden start på uddannelsen) gennemført CAC/SERE B uddannelsen (2 dage).

 • Har (inden start på uddannelsen) gennemført CAC/SERE C uddannelsen (3 dage).

 • Har en kreativ og handlingsorienteret tilgang til problemløsning.

 • Er omstillingsparat.

 • Besidder stress-robusthed og kan håndtere at være i et uforudsigeligt miljø.

 • Har gode engelskkundskaber.

 • Har villighed og mod til at sætte sig selv i spil.

 • Har gode analytiske evner.

 • Er fleksibel i forhold til arbejdstid og deltagelse på øvelser.

 • Har en positiv, proaktiv og moden adfærd.

 • Har en veludviklet empati og indlevelsesevne.Har gode samarbejdsevner, også med mennesker, der tænker anderledes end en selv.

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsesforløb
  Uddannelsen kører i moduler og vil blandt meget andet indeholde efterfølgende emner:
 • Undervisning i grundlæggende kendskab til Survival, Evasion, Resistance og Extraction
 • Stressforståelse og stresshåndteringsværktøjer
 • Interviewteknik og modstand mod afhøring
 • Sikkerhed på uddannelserne, herunder håndtering af vores elever
 • Undervisning i skue-/rollespil
 • Samspilstræning
 • Stress inoculation training

Min fremtid

Som CAC instruktør indgår du som instruktør på CAC sektionens praktiske uddannelser i overlevelse som tilbageholdt. Virket som CAC Instruktør er i første omgang en deltidsbeskæftigelse, som du kan have ved siden af anden tjeneste eller ved siden af et civilt job/studie. Der vil også være mulighed for på sigt at søge fast tjeneste i CAC sektionen.