Fortsæt til indhold
CACI Instruktør

caci

Conduct After Capture Instruktør

scroll down

Kan du undervise i et særligt stressende og dynamisk miljø?

CAC-instruktører har særlige karaktertræk og særlige kompetencer, der gør dem i stand til at undervise elever i et særligt stressende og dynamiske miljøer. Det er disse karaktertræk og kompetencer, som vi leder efter, og som du bliver udvalgt efter. Derfor skal du søge uddannelsen til CAC-instruktør uafhængigt af din grad, dit køn, din alder og din geografi.  

Uddannelsen veksler mellem teori og praktik og stiller store krav til dine indlevelses- og indlæringsevner. Der vil undervejs på kursus ske en løbende evaluering og udvælgelse blandt eleverne. Den endelige certificering til CAC-instruktør sker efter endt uddannelse, men det hele starter med en ansøgning, og en 2-dages screening i Jonstrup. 

Gennemfører du screening og CACI-kursus, bliver du instruktør i en højt specialiseret enhed, der underviser i gidseloverlevelse, og bliver en del både af det danske og det internationale CAC-miljø.

Har du spørgsmål?

Kontant KN Henrik på mail efr-2b-rc01@mil.dk eller telefon 30611266

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Du får løn og ydelser under uddannelsen, jf. din gældende overenskomst som reserve eller fast. Har du ikke kontrakt med forsvaret, så tegner du en med CAC, hvis du optages på uddannelsen

Hvor lang tid tager uddannelsen?
3 uger non-stop inklusiv weekender

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen kan pt. ikke søges

Hvornår starter jeg?
Dato for uddannelsesstart tilgår


Adgangskrav

 • Har enten været eller er stadig i Forsvaret
 • Har en kreativ og handlingsorienteret tilgang til problemløsning
 • Besidder stress-robusthed og kan håndtere at være i et uforudsigeligt miljø
 • Har gode engelskkundskaber
 • Har villighed og mod til at sætte sig selv i spil
 • Har gode analytiske evner
 • Har en fleksibel tilgang til tjenesten
 • Har en proaktiv og moden adfærd og selvstændighed
 • Har en veludviklet empati og indlevelsesevne
 • Har gode samarbejdsevner, også med mennesker, der tænker anderledes end en selv

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen stiller store krav til dig som menneske og erfaringen viser, at ikke alle er i stand til at gennemføre den.  Uddannelsen kører i et meget intensivt forløb på vores lokalitet i Jylland. Den første tid på kurset vil gå med at få den basale viden og de basale færdigheder på plads, men gradvis vil instruktørvirket komme til at fylde mere og mere.

 • Overlevelsestræning som tilbageholdt i teori og praksis
 • Stressforståelse og stresshåndteringsværktøjer
 • kultur- og områdeforståelse
  Både nuværende og kommende missionsområder
 • Interviewteknik og modstand mod afhøring
 • Behavioural symptom analysis (BSA) kropssprogsanalyse
 • Uddannelse i skue-/rollespil
 • Stress Inoculation Training
Spørgsmål 3

Min fremtid

Virket som CACI er i første omgang en deltidsbeskæftigelse, som du kan have ved siden af anden tjeneste. Eller ved siden af et civilt job eller studie.

Som CAC-instruktør indgår du som instruktør på CAC-sektionens praktiske uddannelser i overlevelse som tilbageholdt (Conduct After Capture NIV C) og der kan være mulighed for udsendelse. 

Læs mere om udsendelse med Forsvaret

Du kan efterfølgende videreuddanne dig til underviser på CACSEK’s øvrige uddannelser.