Fortsæt til indhold

Sergent i Flyvevåbnet

Efterretningsspecialist i Forsvaret

scroll down

VIL DU ARBEJDE TÆT SAMMEN MED BESLUTNINGSTAGERE OG RÅDGIVE DEM?

Som efterretningsspecialist i Flyvevåbnet vil du få en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med beslutningstagere og forsyne dem med efterretninger, så Flyvevåbnet 24/7 kan udføre luftoperationer i ind- og udland. Som efterretningsspecialist bidrager du derved direkte til Danmarks sikkerhed og sikkerhed for de danske styrker.    
Afhængig af hvilken myndighed du arbejder hos, vil du blandt andet være med til:

National Air Operations Centre, Intelligence – Surveillance – Reconnaissance (NAOC ISR), Karup:

Du vil være tæt på Flyvevåbnets øverste ledelse og få en unik mulighed for at arbejde tæt sammen med beslutningstagere og forsyne dem med efterretninger.
Du vil forberede og gennemføre daglige briefinger, samt støtte NAOC i deres daglige operationer. Som efterretningsspecialist ved NAOC ISR vil du også understøtte resten af Flyvevåbnets efterretningsenheder med viden, information, efterretninger og uddannelse.

Air Transport Wing (ATW), Aalborg:

Du kommer til at varetage en bred vifte af opgaver såsom briefing/de-briefing, efterretningsanalyse og faglig tjeneste.
Du vil fra første dag komme til at arbejde med efterretninger og grunduddannelsen indenfor efterretningsfeltet vil bl.a. indeholde introduktion til forskellige efterretningsdiscipliner, efterretningsanalyse samt relevante tekniske kurser.

Air Control Wing (ACW), Karup:

Din opgave vil være at tilvejebringe den datamængde, der sikrer ledelsen et oplyst grundlag at træffe beslutninger på, i forhold til sikkerheden i det danske luftrum.
Det er forventet at efterretningsspecialisten oparbejder en faglig overhøjde i forhold til de ansatte efterretningsassistenter og udviser en særlig høj arbejdsmoral og etiske værdier. Efterretningsspecialisten leder derved sine medarbejdere via det gode eksempel.
ACW er en operativ enhed, hvilket betyder, at vi hver dag arbejder ”skarpt”, og de data, som du behandler, ligger til grund for, at danske kampfly kan gå på vingerne og udføre suverænitetshåndhævdelse i luften.
Derudover vil efterretningsspecialisten have en mellemlederfunktion, der sikrer det daglige arbejde forgår effektivt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket af enhedens ledelse.

Helicopter Wing (HW), Karup:

Din rolle er at støtte med trusselsvurderinger i helikopteroperationer og give ledelsen og besætningen det bedst mulige beslutningsgrundlag under planlægning og udførelse af en operation.
Du skal hele tiden søge viden om fjendens taktik og doktrin, våbensystemer, historik og kapacitet for at kunne støtte med et så oplyst efterretningsbillede som muligt.
Dette sætter krav til din grundighed og nysgerrighed og ikke mindst integritet. Der bliver truffet vigtige beslutninger ud fra det grundlag du præsenterer.
Derudover vil du have en mellemlederfunktion, der sikre det daglige arbejde forgår effektivt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket af enhedens ledelse.

Fighter Wing (FW), Skrydstrup:

Vil du arbejde tæt sammen med piloterne, og hjælpe med at forberede missionerne? Anvendelse af kampfly til træning og indsættelse i væbnede konflikter kræver indsigt og viden om modstanderens våbensystemer, træningsmønstre, situationsbillede samt handlemuligheder. Alle disse informationer og data analyseres af dig som efterretningsspecialist. Du vil komme til at undervise, briefe samt rådgive piloter til effektiv indsættelse af F-16 i daglig træning og mission, samt formidle informationer til foresatte myndigheder gennem rapportering på både skriftlig dansk og engelsk. Så vil du have en udfordrende og alsidig fremtid med både ledelsesansvar, kontorarbejde, briefinger og undervisning, så er uddannelsen som efterretningsspecialist måske noget for dig?

Her er din virkelighed

Hvad bliver min løn under uddannelsen?
Ca. 21.970,74 kr. pr. mdr. + 16,6 % i pension.
Er du allerede ansat i Forsvaret vil dit ansættelsesforhold bibeholdes under uddannelsen. Lønnen tilpasses den respektive stilling, du søger. 
Er du tidligere ansat i Forsvaret, vil en evt. anciennitet tælle med i din lønberegning.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Ca. 3 år som en kombination af teori og praktik, dog op til 5 år for Air Transport Wing.

Perioden kan variere alt efter dine kompetencer og engagement og om du tidligere har arbejdet med efterretning.

Hvor foregår uddannelsen?
Uddannelsen foregår typisk på Flyvevåbnets flyvestationer i Karup, Aalborg, Skrydstrup og i udlandet afhængig af hvilken enhed du bliver tilknyttet.

Hvad er ansøgningsfristen?
Uddannelsen får du ved at have ansøgt om og fået jobbet som efterretningsspecialist ved en af Flyvevåbnets myndigheder. Jobopslag er kun tilgængelige ved ledige stillinger ved de enkelte myndigheder.

Find jobopslag på vores jobside. 
Vælg funktionsniveau "sergent, oversergent eller seniorsergent" og værn "Flyvevåbnet".

Hvornår starter uddannelsen?
Uddannelsen har ikke et fast optag - Flyvevåbnet rekrutterer, når stillinger bliver ledige. Når man har søgt stillingen og fået jobbet, vil man påbegynde uddannelsen efter tiltrædelse i stillingen. 


Adgangskrav

For at søge jobbet/uddannelsen skal du have gennemført sergentuddannelsen og være fundet egnet til international tjeneste.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT, på nær ved NAOC ISR og Air Transport Wing, hvor du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET.

FOR AT KOMME IND SKAL DU

kunne opfylde følgende krav:

Derudover skal du ved Fighter Wing Skrydstrup og Air Transport Wing gennemføre:

 • Skriftlige prøver
 • Interview med psykolog

Derudover skal du ved Fighter Wing Skrydstrup gennemføre:

 • Engelsk screening/test

ØNSKELIGE KRAV:

Du har gode engelsk kundskaber samt flair for at arbejde med IT applikationer og programmer

For Air Transport Wing: Du taler fransk, tysk eller et andet fremmedsprog.

 Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mere om Flyvevåbnets uddannelser kan du kontakte Flyvevåbnet på 25 51 18 99 mandag til fredag kl. 7.30-18.00.

Uddannelsens opbygning

 • Typisk 36 måneders funktionsuddannelse afhængig af dine forudsætninger, for Air Transport Wing dog op til 60 måneder

  Uddannelsen varierer mellem kurser, sidemandsoplæring, on-the-job-training og deltagelse i aktive missioner.

 • Funktionsuddannelsen (36 måneder) består af flere forskellige moduler, sammensat af teori og praktik, som samlet giver dig en uddannelse til efterretningsspecialist.

  Uddannelsen vil bibringe dig en dybdegående operativ viden, forståelse af egen våbenplatform, anvendelsesmuligheder, taktikker samt operationelle forhold.

  Du skal bl.a. gennemgå uddannelse i efterretningsprincipper, elektronisk krigsførelse, fjernkending, våbensystemer samt anvendelse af computerprogrammer og systemer. Nogle moduler gennemføres lokalt, mens andre foregår ved bl.a. Flyveskolen i Karup eller i udlandet. Under uddannelsesforløbet får du bl.a. mulighed for at afprøve din navigationsplanlægning i form af en flyvetur med et af Forsvarets lette træningsfly, T-17 Supporter. 

  I løbet af uddannelsen gennemgår du en grunduddannelse, som efterfølges af en operativ uddannelse samt et længerevarende praktisk træningsforløb. Dele af uddannelsen gennemføres som sidemandsoplæring kombineret med kurser

 • Uddannelsen til efterretningsspecialist varer typisk 2-3 år afhængig af dine forudsætninger

  Du vil gennemføre en række kurser i ind- og udland, og bliver fra første dag en del af et erfarent team. Du vil opleve, at du meget hurtigt kommer i gang med det reelle efterretningsarbejde, og støtter beslutningstagerne direkte.

  Du vil blive introduceret for grundlæggende og mere avancerede efterretningskurser, hvor du gives mulighed for at forankre din indlærte viden og færdigheder.

  Efterhånden som du arbejder mere selvstændigt med dine opgaver, bliver du introduceret for nye efterretningsbegreber og analysemetoder, hvorved du gives mulighed for efterfølgende specialisering indenfor eksempelvis imagery intelligence (IMINT) eller støtte til specialoperationer (SOF).

 • Uddannelsen til efterretningsspecialist varer 2-5 år afhængig af dine forudsætninger. Du bliver fra første dag en del af et erfarent team, og vil meget hurtigt komme i gang med det reelle efterretningsarbejde.

  I forbindelse med din uddannelse vil vi indledningsvist koncentrere os om at give dig indsigt i ATW pålagte operationer og den tilhørende efterretningstjeneste. Du vil blive introduceret for grundlæggende efterretningskurser, hvor du gives mulighed for at forankre din indlærte viden og færdigheder.
  Efterhånden som du arbejder mere selvstændigt med dine opgaver, bliver du introduceret til nye efterretningsbegreber og analysemetoder, hvorved du gives mulighed for efterfølgende specialisering indenfor eksempelvis open source intelligence (OSINT), imagery intelligence (IMINT) eller støtte til specialoperationer (SOF).

 • Uddannelsen bygger på nationale efterretningskurser som gennemføres ved NAOC ISR, såvel som ved Hærens efterretningsmyndighed. Ligeledes vil der være mulighed for internationale kurser.

  Emner der som minimum berøres er:

  Taktisk efterretning, SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape), special operations planning og EW (Electronic Warfare).

  Ud over kurser og uddannelse har efterretningsspecialisten dagligt arbejde med træning og samvirke med helikoptereskadrillerne, og der vil internt i efterretningscellen udføres sidemandsoplæring og on-the-job-training i form af enhedsuddannelse i emner såsom: Taktiske overvejelser, materielkending, SERE (herunder skydning og fysisk træning), befalingsudgivelse, produktfremstilling og formidling.

 • Vores uddannelse sigter indledningsvist mod at klæde dig på til at indgå i efterretningssektionens almindelige arbejde og din uddannelse vil veksle mellem sidemandsoplæring, støtte til operationer og uddannelse indenfor efterretningsfeltet i Danmark og udlandet

   

   

Flyvevåbnet f-16

Min fremtid

Du bliver ansat som mellemleder i Forsvaret og kan deltage i internationale fredsbevarende operationer. Du kan dog tidligst blive udsendt, når du har afsluttet din grundlæggende efterretningsgrunduddannelse, som typisk tager 6 måneder. Hvor ofte du vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. En udsendelse varer typisk 2-3 måneder, men kan i enkelte tilfælde varer længere, afhængig af hvilken myndighed, som du bliver ansat ved.

Du vil ligeledes deltage på øvelser i ind- og udland.


Læs mere om udsendelse med Forsvaret