Fortsæt til indhold

MARIA FORTÆLLER

Fra sprogofficer i Dari til ledelse af ukrainske tolke

Maria er sprogofficer på Forsvarets Sprogskole. Hun er uddannet sprogofficer i Dari, men er i dag ansat som sagsbehandler i operationssektionen, hvor hun er ansvarlig for fordelingen af tolke til forskellige opgaver, som Forsvaret løser.

"I tiende klasse var jeg på udveksling i Brasilien, hvor jeg lærte portugisisk. Det afførte en stor interesse for sprog, og min far, som havde en fortid i Forsvaret, opfordrede mig til at søge sprogofficersuddannelsen."

Maria gjorde sig en del overvejelser, inden hun søgte. En karriere i Forsvaret kan være meget anderledes end en karriere som civil. "Jeg overvejede hvilke konsekvenser, det ville have for mit privatliv. Jeg talte med min far og andre med kendskab til uddannelsen, om hvordan jeg bedst forberedte mig på den militære del. Hans bedste råd var: Vær en god kammerat og gør dit bedste."

Hverdagen som kadet er krævende, dagene er lange, og indlæringskurven er høj.
"Det var udfordrende for mig at være kadet i det militære system. Jeg følte mig ofte umyndiggjort. Dette til trods er jeg meget taknemmelig for min kadettid, og hvad det har lært mig fagligt og personligt. Det overraskede mig også, hvor tæt jeg blev med mine kollegaer, og hvor stor betydning kammeratskabet havde. Vi holder stadig ved i dag.

Som kadet har du undervisning fra 0800-1515, derefter står den på træning og lektier. Undervisningen består af tolkescenarier, lytte øvelser, læseøvelser, kulturfag samt meget mere.

På vores studietur til Tadsjikistan kom vores kulturforståelse i spil, da vi i makkerpar skulle finde rundt i Dusjanbe og løse opgaver kun ved hjælp af offentlig transport og de lokales gode vilje.

Vores tre ugers studietur var så fyldt med mindeværdige oplevelser, som jeg vil tage med mig altid. Det var fantastisk at møde lokale med det modersmål, som vi havde brugt 1,5 år på at lære, og rent faktisk opleve at sproget virkede i virkeligheden. Sproget virker som en indgangsbillet til en verden og en kultur, jeg ellers aldrig var kommet i nærheden af."

Maria læste Dari, men missionen i Afghanistan blev lukket ned, da hun manglede ét år af uddannelsen.
Jeg søgte derfor en stilling som sagsbehandler i Ukraine elementet i operationssektionen. Her har jeg været i et år på nuværende tidspunkt, og jeg er ansvarlig for fordelingen af vores tolke, som samarbejder med Forsvarets støtte til Ukraine. Derudover er jeg en del af styringsgruppen, som står for den daglige ledelse af de ukrainske tolke."

For Maria er det en vigtig del af arbejdet at gøre en forskel, og hjælpe hvor det kan lade sig gøre.
"Forsvarets Sprogskole spiller en central rolle i Forsvarets støtte til Ukraine. Sprogofficererne og de civil-militære tolke er kernemedarbejdere i alle opgaver vi gennemfører. Jeg var på besøg på en donationsuddannelse, hvor de danske instruktører var stolte over den udvikling, som de havde været vidne til blandt de ukrainske kursister. De ukrainske kursister gav ligeledes udtryk for, hvor stor betydning uddannelsen havde for deres virke i krigen og udviste stor taknemmelighed. Denne opgave var ikke blevet gennemført uden sprogofficerer og civil-militære tolke fra Ukraine elementet.

Maria

"Sproget virker som en indgangsbillet til en verden og en kultur, jeg ellers aldrig var kommet i nærheden af."

Maria, sprogofficer i Dari