Fortsæt til indhold

Privatlivspolitik

scroll down
Det er vigtigt for Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), at du ved, hvordan FPS behandler dine personoplysninger, når du benytter websitet. Derfor har FPS udarbejdet denne privatlivspolitik, der forklarer dig, hvilke personoplysninger FPS behandler om dig i forbindelse med din brug af websitet, og hvordan FPS håndterer dine personoplysninger på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Formålet med at indsamle og behandle dine personoplysninger er at kunne tilbyde dig et website, der giver dig viden om uddannelser, job, elevpladser, erhvervspraktik og værnepligt i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
Når du besøger Karrieresitet indsamler FPS automatisk oplysninger, der er nødvendige for brugen af websitet. FPS indsamler oplysninger om din computer, herunder din IP-adresse, operativsystem og browsertype, til brug for systemadministration og for at oprette rapporter. Dette er statistiske oplysninger om FPS’ brugeres browsinghandlinger- og mønstre.

Når du bruger websitet og accepterer brugen af cookies, behandler FPS oplysninger om, hvordan du anvender websitet, herunder f.eks. hvilke sider du besøger.

Disse oplysninger sendes automatisk til FPS, der anvender oplysningerne til:

  • at stille servicen og de tilhørende funktioner til rådighed for dig
  • at forbedre websitets funktioner og egenskaber
  • at forhindre misbrug og rette fejl på websitet.
FPS benytter Google Analytics og Google Tag Manager, som er webanalyse værktøjer, der hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende bruger deres website. FPS kan via Google Analytics se en række rapporter om, hvordan de besøgende anvender websitet, så FPS kan forbedre dette.

Du kan læse mere herom i FPS’ cookiepolitik.

FPS Cookiepolitik

Hvis du vil vide mere om, hvilke typer af oplysninger FPS behandler om dig, kan du rette henvendelse til FPS. Se kontaktoplysninger nederst i denne privatlivspolitik.
Videregivelse af dine personoplysninger uden dit udtrykkelige, forudgående samtykke, bortset fra de tilfælde, der udtrykkeligt er identificeret i denne privatlivspolitik, foretages kun, hvis det er tilladt eller påkrævet i lovgivningen.
Google Analytics bruger såkaldte cookies, tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af websitet. De oplysninger, der skabes af denne cookie om din brug af websitet, kan blive overført til en server hos Google i USA og gemmes der. Du kan læse mere om i FPS’ cookiepolitik.

FPS cookiepolitik
Vi håndterer dine persondata som en del af vores arbejde som offentlig myndighed. Vi har

ret til at håndtere dine personoplysninger efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, der giver ret til at behandle almindelige personoplysninger (f.eks. navn, adresse og e-mail) når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.

FPS behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor.
Dine personoplysninger på websitet opbevares i en begrænset periode. Du kan se de præcise opbevaringsperioder i cookiepolitikken for websitet.

 FPS cookiepolitik

FPS har interne procedurer for, hvordan FPS opbevarer og sletter dine persondata. Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at rette henvendelse til FPS. Se kontaktoplysninger nederst i denne privatlivspolitik.
FPS’ arbejde med informationssikkerhed følger den såkaldte ISO 27001-standard, som er den sikkerhedsstandard, staten følger. Standarden er med til at sikre, at vi har en systematisk og målrettet tilgang til arbejdet med at passe på alle data og personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen stiller krav til vores sikkerhedsniveau, og i FPS’ databehandleraftaler med leverandørerne kan FPS sørge for, at de også har passende sikkerhedsforanstaltninger.
 
FPS har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
 
FPS har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af styrelsens medarbejdere, der behandler personoplysninger. FPS kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og kontrol. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering i de tilfælde, hvor det er påkrævet.
 
I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig, vil FPS underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. De mest relevante af dine rettigheder fremhæves nedenfor.

Du har ret til:

  • Indsigt - du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger FPS har om dig.
  • Berigtigelse - du har ret til at bede FPS om f.eks. at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
  • Begrænsning - hvis FPS retter dine oplysninger, vil FPS stoppe med at bruge dine oplysninger, indtil de er rettet. I visse tilfælde kan du også bede FPS om at stoppe med at bruge dine oplysninger. Og har FPS sendt dine oplysninger videre, kan du også bede om, at FPS orienterer modtagerne om at gøre det samme.
  • Sletning - du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan FPS normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven.
  • Indsigelse - hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
  • Dataportabilitet - du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når FPS bruger oplysningerne i styrelsens arbejde som offentlig myndighed, men kan f.eks. være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder her.
 
Foruden databeskyttelsesforordningen gælder databeskyttelsesloven, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018. Databeskyttelsesloven supplerer og præciserer bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen f.eks. i forhold til behandling af oplysninger om CPR-numre og begrænsninger i de registreredes rettigheder.

Hvis du vil klage over FPS’ måde at håndtere dine personoplysninger på, kan du henvende dig til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
WEB site: www.datatilsynet.dk

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne politik eller behandlingen af dine personoplysninger, eller du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte den dataansvarlige myndighed:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Lautruphøj 8
2750 Ballerup
CVR-nr.: 16287180
Telefon: 72819000
E-mail: FPS@mil.dk

Du kan også vælge at rette spørgsmål til databeskyttelsesrådgiveren (DPO) i Forsvarsministeriets Personalestyrelse:

E-mail: fps-ktp-dpo@mil.dk
Ændringer i FPS’ behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. FPS opdaterer og ændrer derfor denne privatlivspolitik løbende, så den afspejler FPS’ behandlingsaktiviteter. Ved opdateringer og ændringer ajourfører FPS datoen og versionsnummeret nederst i privatlivspolitikken.   

I tilfælde af væsentlige ændringer giver FPS dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.

Opdateret:

25. juni 2019 / Version 0.1