Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Udstationering: Kører/Stabshjælper ved Forward Command Post delingen


Udstationering: Kører/Stabshjælper ved Forward Command Post delingen

Vil du have en spændende stilling, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø i en multinational ramme?

Så søg jobbet som kører/stabshjælper i Forward Command Post delingen (FCPDEL) og få et spændende og afvekslende job med gode udviklingsmuligheder. Det er i multinational ramme, så du vil opleve forskellige kultur inden for soldatergerningen.
Om os
CSCOY er en multinational og værnsfælles enhed, der leverer stabsstøtte samt kommunikations- og informationssystemløsninger til HQ MND N.

CSCOY består af en kommandodeling, CS DEL og et Forward Command Post deling. De to operative delinger støtter de to fredstidshovedkvarterer i henholdsvis Slagelse (Danmark) samt Adazi (Letland).

Kommandodelingen, hovedparten af CS DEL WEST og har deres daglige gang på Ryes kaserne i Fredericia. Ud over den operative opgave med opbygning af MND N, står CSCOY også for støtten til MND N øvelses- og træningsaktiviteter.

CSCOY er ikke ”bare” en enhed. Vi opererer i et højt tempo med en del øvelser, men samtidig fokuserer meget på Work-Life Balance, samtale på arbejdspladsen, plads til fejl, men samtidig udvikling af den enkelte. Vi fokuserer meget på uddannelse af den enkelte.
Om stillingen
FCPDEL opgaver er at etablere og supportere et mobilt taktisk hovedkvarter for MND N. FCPDEL vil arbejde tæt sammen med en lettisk MEKINF DEL, der vil yde beskyttelse og sikring af det fremskudte hovedkvarter.

For at kunne bestride stillingen som kører ved FCPDEL vil du blive tilbudt et komplet uddannelsesprogram. Du vil blandt andet blive uddannet på Piranha/Eagle og de kommunikationssystemer der er på køretøjet. Ud over de tekniske uddannelser er der også taktiske uddannelser.

En del af disse uddannelser vil foregå i samspil med den estiske MEKINF DEL der udgør Force Protektion for FCP.FCPDEL vil indgår i et beredskab for at kunne indsættes med kort varsel. I forhold til resten af CSCOY er FCPDEL en enhed der primært arbejder i felten og derved oparbejder gode feltkundskaber. Kort sagt besidder en soldat ved FCPDEL en god blanding af militær færdigheder og god teknisk forståelse samt evnen til at holde hoved koldt.
Om dig
Du er konstabel og elsker livet i felten, men samtidig har interesse i det tekniske aspekt.

Du er selvstændig tænkende, og har mod på at lære, men samtidig udvikle FCP måde, at agere i felten på. Du kan samarbejde med danske samt udenlandske soldater. Der er et komplet uddannelsesprogram, så de omskolinger/uddannelser du evt. mangler vil du få i CSCOY.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabel stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Dit faste tjenestested vil være i Adazi.Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du udstationeres med mulighed for at medbringe familien i indtil 3 år med mulighed for evt. forlængelse i yderligere et år

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde
sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgnng:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for Command Support Company Major Jim Poulsen på
+45 7283 1480 eller mail MNDN-CB-100A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Tine Valentin Nielsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: +45 3266 5768 eller mail FPS-TIN@fiin.dk..

Ansøgningsfristen er 25. juni 2024.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Er du udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Adazi, Letland og i Slagelse, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid gennemfører operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt fører landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

25.06.2024

Indrykningsdato

11.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent