Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende/DEL 1/I/Gardehusarregimentet


Næstkommanderende/DEL 1/I/Gardehusarregimentet

Er du en motiveret, ambitiøs og ærekær oversergent eller erfaren sergent, som brænder for tjenesten som panserinfanterist og er skarp i delingens standarder? Har du overblik og kan du varetage både føring af en afsiddet deling og håndtere delingens faglige tjeneste? Så er det måske dig vi søger som næstkommanderende/deling ved 1/I/GHR!
Om os
1. Panserinfanterikompagni – i daglig tale omtalt 1/I/GHR – er et stående og professionelt infanterikompagni under I Panserinfanteribataljon, Gardehusarregimentet i Slagelse.

Kompagniet består af tre kampdelinger udrustet med hver fire IKK CV9035DK samt en kommandodeling.

Kompagniet har været udsendt til ISAF hold 7 og 12 samt eFP hold 1 og 4 samt NFP hold 1.

Kompagniet består både af rutineret personel, med flere missioner i bagagen, samt nyt tilgået personel, hvilket udgør et solidt fundament for den kommende uddannelse i de næste år.

Kompagniet lægger vægt på den enkelte soldats trivsel og søger at give plads til både personlig som faglig udvikling, herunder at man udstråler tilhørsforholdet til en professionel enhed samt er stolt af det.
Om stillingen
Du skal virke som næstkommanderende i en panserinfanterideling og er derved ansvarlig for delingens logistik, vedligeholdelsestjeneste og føring af den afsiddet infanteridelingen. Dette indeholder et ansvar for delingens våben, materiel og køretøjer i samarbejde med delingssergenten. En opgave som løses i tæt samarbejde med forsynings- og vedligeholdelsessektionen samt kompagniets næst-kommanderende.

Som næstkommanderende bistår du ligeledes delingsføreren i planlægning og gennemførelsen af enhedsuddannelsen for gruppeniveauet i delingen. Du vil i den forbindelse komme til at arbejde tæt sammen med konstabler og befalingsmænd og det forventes, at du kan fremstå som den gode rol-lemodel, der altid er klar til at gå forrest og vise vejen. Ligeledes at du igennem disciplin og kontrol kan tilsikre at delingen er i stand til at løse dens pålagte opgaver.

Det forventes yderligere, at du kan påtage dig faglærerroller i kompagniet og forestå uddannelse på tværs af delingerne.

Under øvelser eller operative indsættelser, vil du indgå i delingens deltrop, hvor din primære opgave vil være at støtte din delingsfører i hans virke, og samtidigt kunne føre infanteridelingen når delingsføreren er opsiddet. Dette ved kontinuerligt at samordne næste opgave og ressourcer til rådighed. Det forventes at du i høj grad selvstændigt kan indsætte infanteridelingen ud fra delingsførens hensigt, og dermed er en dygtig fører.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig oversergent eller en erfaren sergent der har gennemført, eller er i gang med OSU.

Du skal have relevant infanterierfaring, gerne som gruppefører i en stående reaktionsstyrkeenhed – gerne som PNINF’er.

Det er ønskeligt, at du har følgende kvalifikationer: Infanterifaglærer, Skydelærer, Bykampsinstruk-tør/faglærer, MFT II og andre relevante kurser. Det vil ligeledes være en fordel såfremt du har relevant udsendelseserfaring.

Du skal have en positiv tilgang til dagligdagen, kunne arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du skal være god til at samarbejde, og kunne begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din deling. Du skal være typen der igennem handling tilsikrer at der føres kontrol samt at utilstrækkelige løsninger bliver irettesat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 1. Panserinfanterikom-pagni, kaptajn Philip Top Marchant på telefon 40 21 73 32 eller via mail på GHR-1B-100A@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 25. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.06.2024

Indrykningsdato

11.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent