Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabsassistent til Søværnskommandoens Føringstab (Korsør)


Stabsassistent til Søværnskommandoens Føringstab

Har du mod på at fortsætte opbygningen af Søværnskommandoens Føringsstab? Ser du det som inspirerende at arbejde i et miljø, hvor fleksibilitet og højt arbejdstempo er en del af kulturen? Finder du det attraktivt at dine arbejdsdage og opgaver er meget varierende? Så bør du søge denne stilling ved Søværnskommandoens Føringsstab
Om os
Søværnskommandoens Føringsstab er et nyt tjenestested. Det er derfor vigtigt, at du vil være med til at opbygge et tjenestested med en stærk taktisk/operativ sømilitær kultur, hvor ”CAN DO”-mentalitet, kritisk tænkning, mod og kreativitet er styrende.

Fremtiden for Føringsstaben vil bestå af komplekse og udfordrende opgaver, som kun kan håndteres succesfuldt gennem et tæt samarbejde i staben. Samtidig skal det være sjovt og motiverende at arbejde i Føringsstaben. Det skal bl.a. sikres igennem en stærk kultur, godt kammeratskab og en sund korpsånd, der værner om Søværnets traditioner, og har fokus på de familiære behov, som er afgørende for succes i tjenesten.

Føringsstaben er oprettet med det formål at føre kommando over en flådestyrke. Det inkluderer en lang række opgaver, der skal løses for at styrken kan fungere effektivt.
Søværnskommandoens Føringsstab bliver direkte underlagt Søværnskommandoens næstkommanderende, der i tilfælde af en deployering fungerer som styrkechef.

Som udgangspunkt er vi en sejlende stab, hvilket betyder, at vi opererer fra et designeret flagskib – dansk eller udenlandsk. Når vi ikke er deployeret er stabschefen vores chef, og vi har kontorer i hhv. Korsør og Karup. Dagligdagens arbejde kan ofte løses fra hjemmet, men du skal også påregne, at der vil være en del møde- og rejseaktivitet.

Når vi ikke er indsat i operationer gør vi klar til indsættelse. Det betyder planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af øvelser, træning og uddannelse, så vi 1. januar 2025 er ’Fully Operational Capable’ (FOC) og på 30 dages varsel.
Om stillingen
Du vil sammen med stabsassistent kommunikation være stabens pejlepunkt på det taktiske kommunikationsområde. Stillingen indeholder også, i højere grad, arbejde med flere klassificerede systemer samtidigt med, at du fungerer som assisterende sikkerhedsofficer og terminal area security officer.

Du vil sammen med andre fra staben være med til at planlægge, udvikle og gennemføre indsættelser af flådestyrker på taktisk niveau, hvorfor stillingen bærer præg af både at være vejleder samt praktisk udførende i under øvelser og deployeringer. Stillingen giver berøring alle niveauer i Forsvaret generelt – og i Søværnet i særdeleshed – samtidigt med at du forventes at deltage i relevante internationale sammenhænge og fora.

Stillingen er organisatorisk underlagt chefen for føringsstabens støttesektion, som også varetager områderne administration, logistik og økonomi. Stillingen giver i høj grad mulighed for at være med til at udvikle stabens virke frem mod, under og efter indsættelser. For den rette kandidat vil et mentorvirke for yngre befalingsmænd være en integreret del af stillingens opgaveportefølje.

Vi tilbyder
• Relevante kurser og øvelser
• En professionel sømilitær arbejdsplads, hvor du har mulighed for at udvikle dig.
• En fleksibel arbejdsplads, hvor du kan skabe din egen hverdag.
• Et kammeratligt arbejdsmiljø, der værdsætter hinandens kompetencer.
• Deployeringer på øvelser og operationer.

Du vil få fast tjenestested i Karup eller på FLS Korsør alt efter, hvad der passer dig bedst.
Om dig
Du er seniorsergent, og du udtrykker dig flydende på dansk og engelsk – mundtligt og skriftligt. Du er god til at ’netværke’, og har et indgående kendskab til kommunikations og IT–installationer. Du har endvidere et indgående kendskab stabsarbejde og –processer fra flere års tjeneste i sejlende stabe. Derudover er du uddannet sikkerhedsofficer med en solid erfaring inden for området.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig træningstilstandsprøve (FFB).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Stabschef orlogskaptajn Johannes Kidmose på telefon: 7285 3011 eller på mail: FKO-SV-F-COS@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Søværnskommandoen
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

17.06.2024

Indrykningsdato

10.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent