Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Er du en af vores nye kollegaer i Forhandlingssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse?


Er du en af vores nye kollegaer i Forhandlingssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse?

Vil du være med til at sikre, at Forsvaret kan løse opgaven i en omskiftelig sikkerhedspolitisk tid? Vil du udvikle dig inden for det kollektive arbejdsretsområde samtidig med, at du bliver bedre til at rådgive, fortolke, forhandle og forvalte?

Forsvarets opgaver er relevante som aldrig før, og derfor vokser vi og søger nye kollegaer – såvel ny-uddannede som erfarne, civile som militære/uniformerede.
Om os
Center for Overenskomst i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er ét af 7 centre i FPS. Vi er organiseret i en Forhandlingssektion, en Overenskomststøttesektion og en Koordinationssektion.

Du bliver en del af Forhandlingssektionen, hvor vi forhandler overenskomster, lokalaftaler og uenighedssager for hele Forsvaret, ligesom vi håndterer eventuelle arbejdsretlige sager.

Vores hverdag består af rådgivning, notatskrivning, drøftelser om fortolkning samt undervisning af vores kollegaer, som anvender aftalerne i praksis.

Vi sætter en ære i at levere professionel rådgivning på et højt fagligt niveau, og lægger derfor stor vægt på faglig sparring og videndeling, så vi alle bliver klogere og resultaterne bedre.
Om stillingen
Vi har aktuelt flere attraktive stillinger i Forhandlingssektionen i Center for Overenskomst til besættelse hurtigst muligt. I teamet vil du være med til at løse de forskelligartede opgaver, der præsenteres i et arbejdsmiljø under rivende vækst.

Vi arbejder i teams af ca. 4 medarbejdere i hver, og det er teamet, der har den daglige koordination og fordeling af indkommende opgaver. Vi håndterer ca. 70 overenskomstområder i forsvaret, hvoraf ca. 30 er delegeret til os.

Du vil få en dagligdag i tæt kontakt med både de faglige organisationer samt Forsvarets myndigheder, chefer og HR-medarbejdere. Vores hverdag består af varierende opgaver, og der stilles krav til gode samarbejdsevner på tværs af fagligheder samt fleksibilitet i opgaveløsningen.

Vi har en professionel tilgang til tilrettelæggelsen af arbejdet, både hvad angår mødetider og muligheden for at arbejde hjemmefra. I den første tid må du dog forvente, at der vil være større krav til fremmøde henset til din oplæring og opbygning af det sociale forhold til dine kollegaer.
Om dig
Vi forestiller os, at du er major/orlogskaptajn/sektionschef (M/U331) eller en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder (M/U321), der er godt i gang med en master-/kandidatuddannelse.

Har du erfaring fra en lignende stilling er det en fordel, men ikke et krav. Det vigtigste er, at du er nysgerrig, og har interesse i at lære nyt.

Du skal være en god kommunikator i både skrift og tale, da du skal kunne formidle kompliceret fagligt stof på en let og forståelig måde. Du skal kunne levere et klart budskab, uanset om det sker som rådgivning, forhandling med en faglig organisation eller som led i undervisning.

Du skal endvidere trives med at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i teamet. Vi vil gerne sikre en god balance mellem arbejde og privatliv, men det sker, at der i perioder er behov for at arbejde effektivt, ekstra og under pres. Du skal derfor kunne være effektiv uden at gå på kompromis med fagligheden og udvise fleksibilitet i det daglige samtidigt med, at du bevarer dit gode humør.

Som medarbejder skal du være i stand til at fordybe dig i større opgaver med fokus på at finde den gode helhedsorienterede løsning, da vores opgave er at understøtte forsvarets opgaveløsning nu og på længere sigt.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 1. marts 2022 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner/sektionschefer. Er du en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant/sektionsleder under uddannelse, vil vi indgå en uddannelsesaftale, og i perioden frem til en eventuel udnævnelse vil du bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning og alt afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Er du allerede ansat som tjenestemand i Forsvarsministeriets Koncern, vil du kunne bevare dette i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern skal du kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte sektionschef Inger Børsting på tlf. 3266 5143 eller specialkonsulent Julie Brixensen på tlf. 7281 9664.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på tlf. 7281 9128.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 7. juli 2024. Samtaler holdes løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag. Stillingerne ønskes besat snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for, fordi Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

07.07.2024

Indrykningsdato

10.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent