Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Ånder du for idræt – så bliv leder for idrætselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)


Ånder du for idræt – så bliv leder for idrætselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed (CMS)

Nu har du muligheden for et spændende og ansvarsfyldt job, hvor du har indflydelse på at udvikle idrætsfagligheden, holdningspræge og udvikle personel til Søværnet.
Om os
CMS understøtter, at Søværnets medarbejdere og Reserven gennem hele karrieren fleksibelt kan udvikle deres viden og kompetencer – så vi alle står forbundne og forpligtet i løsningen af Søværnets opgaver.

Fremtiden bliver mere kompleks og uforudsigelig, og kravene til soldaterne bliver større. Derfor skal vi arbejde agilt i den måde, vi tænker og udvikler uddannelse og træning på.

På CMS uddanner og træner vi Søværnets medarbejdere til at løse unikke opgaver. Vores uddannelser og træning hviler på et stærkt fagligt vidensgrundlag inden for de maritime kerneområder. Størstedelen af aktiviteterne foregår lokalt, hvor vi har specialiserede træningsfaciliter. Når det er muligt, bringes uddannelsen ud til kursisterne, ligesom vi i høj grad understøtter enhedernes træning gennem seariding i rammerne af DANSARC.

CMS er videns- og kompetencecenter, underlagt Søværnskommandoen, geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk og vi er i alt 65 medarbejdere. Vi er ansvarlig for uddannelser og træning inden for en lang række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed med fokus på M100 og M200 funktionsniveauer. Imidlertid henvender vores mange efteruddannelser sig bredt til personel i Søværnet, det øvrige Forsvar og andre offentlige myndigheder.
Om stillingen
Du bliver som leder af idrætselementet, hvor du skal gøre brug af din alsidige erfaring samt ledelseskompetencer fra Søværnet til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning i Søværnets Basisuddannelse (SBU), Basisomskoling til Søværnet (BtS). Herunder skal du støtte delingsinstruktørerne således, at de kan gennemføre idrætslektioner, frem mod at dit element på sigt tilføres personel til selvstændigt at kunne gennemfører idrætsundervisningen.

Du kan se frem til, i samarbejde med ledelsen af SBU, at få indflydelse på indholdsdelen af den fysiske uddannelse og træning i SBU og CMS faste personel. Du vil i samarbejde med Søværnskommandoen (SVK) skulle deltage i opgaver og fora, hvor dine faglige kompetencer anvendes på vegne af SVK.

Du bliver blandt andet ansvarlig for:
at gennemføre idrætsundervisning,
• at sagsbehandle inden for det idrætsfaglige sagsområde
• at assistere sektionschefen og kollegaer i deres daglige virke med idrætssagsbehandlingen generelt,
• at repræsentere CMS i forskellige mødefora relateret til det idrætsfaglige område i Søværnet og Forsvaret samt
• at gennemfører driften af Garnisonsskydesimulatoren på Bangsbo

Endvidere bliver du ansvarlig for:
• at gennemføre FFB for CMS faste stab samt
• at rådgive den faste stab inden for det idrætsfaglige område med fokus på policy rette mod SVN.

Du vil referere direkte til sektionschefen for Grunduddannelserne.
Du skal være det gode eksempel over for øvrige faglærere, instruktører og elever ved iagttagelse og anvendelse af strategi for sergentgruppen i Søværnet samt dine personlige og faglige egenskaber og erfaringer som leder.
Om dig
Du er seniorsergent eller erfaren oversergent.

Du har en professionel og ansvarsbevidst tilgang til opgaverne, er initiativrig samt formår selvstændigt at igangsætte opgave- og problemløsninger. Du er en fleksibel holdspiller, der er i stand til at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i relation til dit daglige virke.
Vi ser gerne, at du har undervisningserfaring i Søværnet, og at du har følgende uddannelser:
• banelægger inden for terrænsport,
• militær fysisk træner niveau 2 samt
• er uddannet skydeleder.

Endvidere er det ønskeligt, at du har følgende uddannelser:
• nærkampsinstruktør,
• kostvejleder samt
• svømmeinstruktør.

Du er i stand til at kommunikere sikkert, såvel skriftligt som verbalt. Du kan bevare overblikket uden at overse detaljer, som er afgørende for helheden. Du har helhedssyn sådan, at du er i stand til at fungere som rådgiver inden for det idrætsfaglige område, særligt i forhold til menig- og sergentniveauet, men også støtte sektionen inden for øvrige områder.

Vi ser gerne, at du har en bredt funderet baggrund fra f.eks. operativ tjeneste ved sejlende enheder, uddannelsescentre eller stabe, hvor helhedsforståelse, overblik og tværfaglighed er væsentlige aspekter i dagligdagen.

Du arbejder struktureret med de fastsatte mål for vores uddannelser, herunder tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter inden for de givne rammer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til NK OK Anne Elvira Enkelund, email: SC-CMS-NK@fiin.dk eller telefon 728 55102

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontorfuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-RTH@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 25. juni 2024, og efter vurdering gennemføres samtalerne løbende eller umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse og foregår efter aftale i koordination med din nuværende chef. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.06.2024

Indrykningsdato

10.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent