Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Forsynings- og materielfaglig sagsbehandler ved Arktisk Kommando i Aalborg


Forsynings- og materielfaglig sagsbehandler ved Arktisk Kommando i Aalborg

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som Forsynings- og Materielfaglig sagsbehandler i J4 ved Arktisk Kommando i Aalborg.
Om os
J4 (Logistik, materiel og etablissement) indgår i operationsstøttesøjlen ved Arktisk Kommando. Sektionen består ud over dig af en sektionschef og fire medarbejdere samt tilknyttet reservepersonel.

J4 varetager kommandoens overordnede opgaver på de logistiske områder, herunder udgiver supplerende bestemmelser og retningslinjer for den faglige tjeneste og forestår den logistiske føring ved støre hændelser.

J4 prioriterer og koordinerer den faglige opgaveløsning under Arktisk Kommando i samarbejde med relevante enheder og myndigheder. J4 bidrager endvidere inden for de enkelte fagområder til indholdet af Arktisk Kommandos handlingsprogram og overordnede planlægning.
Om stillingen
Som den ene af to seniorsergenter i J4 på materiel, vedligehold, forsyning og indkøb vil du spille en væsentlig rolle i sektionens arbejde med at understøtte og direktivgive for såvel kommandoens egne underlagte egne enheder som tilførte enheder af alle værn.

Fokus er på samlet at sikre den bedste opgaveløsning under hensyntagen til de givne vilkår og gældende bestemmelser. Dine opgaver vil fortrinsvis tage afsæt i områderne forsyningsforvaltning, indkøb og normering, hvor opgaven bl.a. er at vejlede og controle underlagte enheder.

Opgaverne kan dog også omfatte sagsbehandling og controling på udvalgt materiel og vedligeholdelse, og herunder i ferieperioder generelt dække ind i relation til vedligeholdelsestjeneste. Endelig vil du også kunne deltage i tilsyn ved underlagte enheder, hvor der i et begrænset omfang må påregnes rejseaktivitet i forbindelse hermed.

Du vil opleve, at du får stor indflydelse på ikke blot Arktisk Kommandos operative aktiviteter, men også udviklingen i Arktis, hvor der stilles særlige krav til materiellet.
Arktis er kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket fascinerer og forpligter! Den sparsomme infrastruktur og de enorme afstande stiller desuden særlige krav til at få logistikken til at hænge sammen. Desuden vil du få rigtig gode muligheder for at udvikle dig fagligt gennem løsning af dine opgaver og i det daglige samarbejde med blandt andet Arktisk Kommandos øvrige medarbejdere og chefer.

De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de næste år. Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.

Stillingen er placeret i Aalborg, men der må i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet forudses en vis begrænset rejseaktivitet, hvor noget vil gå til Færøerne, og noget vil gå til Grønland, herunder Forsvarets arktiske stationer.

Har du interesse i stillingen, så tøv ikke med at tage kontakt til os.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent med et godt udviklingspotentiale og med en solid erfaring inden for det logistiske område, gerne fra tidligere tjeneste i det arktiske område, hvilket dog ikke er en betingelse. Du har desuden mod på at prøve noget nyt, som ikke nødvendigvis helt ligner det, du har prøvet før.

Løsningerne i Arktisk kræver somme tider, at man tænker ud af den boks, man er vant til. Det vil være en fordel, hvis du har en logistisk relevant uddannelse, gerne med erfaring fra NIV II eller III.

Du er fagligt velfunderet og er i stand til at kommunikere klart og tydeligt samtidig med, at du formår at skabe relationer på alle niveauer. Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling fra lignende stillinger, idet du bl.a. vil skulle bidrage til udarbejdelse og vedligeholdelse af kommandoens forvaltningsgrundlag og instrukser.

Det forventes, at du ud over at kunne arbejde selvstændigt også kan identificere nødvendige faglige tiltag samt bidrage til iværksættelse heraf. Endelig forventer vi, at du i det daglige også kan indgå i en uformel og humoristisk omgangstone samtidig med, at du behersker den mere formelle tilgang, når det måtte være påkrævet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for J4 orlogskaptajn Heine Andersen på FKO-A-CHJ4@MIL.DK eller telefon +299 36 40 40 eller mobil +299 587985, og sagsbehandler på materiel major Kenny Rosenberg på FKO-A-J404@MIL.DK eller mobil +299 252684.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 20. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

06.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent