Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Vil du lære at chartre fly til Forsvaret og løse opgaver med stor betydning? Så søg stillingen som Air Charter Planner til JMTO AIR


Vil du lære at chartre fly til Forsvaret og løse opgaver med stor betydning? Så søg stillingen som Air Charter Planner til JMTO AIR

Vil du i dialog med det meste af verdenen og lære at chartre fly til Forsvaret, så vores kollegaer kan komme på øvelse eller mission, så søg stillingen ved AIR-elementet i JMTO operationssektion.
Om os
Operationssektionen er en del af staben i den værnsfælles enhed Joint Movement & Transportation Organization på Flyvestation Karup.

I Operationssektionen er vi bemandet med dedikerede og fagligt dygtige kollegaer, som dagligt indsætter transporter overalt i verdenen for hele Forsvaret. Sammen med opgaveløsningen er trivsel, engagement, selvstændighed og godt humør et omdrejningspunkt i sektionen.

AIR-elementet har speciale inden for lufttransport. Vi planlægger og gennemfører strategiske flyvninger for Forsvaret over hele kloden.
Om stillingen
Vi kan tilbyde dig rigtig gode, uformelle og fleksible arbejdsvilkår samt et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer. Du får frihed under ansvar i løsningen af dine opgaver, og du vil opleve god kommunikation med dine kollegaer i sektionen og ikke mindst med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.

Din hverdag vil foregå i et kontormiljø på Flyvestation Karup, men der er mulighed for hjemmearbejdsdage og afvikling af friheder, når du har brug for det.

”Du skal søge stillingen, hvis du bliver motiveret af at se et resultat af dit arbejde, hvis du kan lide at finde løsninger og løse opgaver, og hvis du vil være del af et godt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden.” Sådan siger Svenne, der er Air Charter Planner ved AIR elementet i JMTO.

”Det er en personlig sejr, hver gang jeg planlægger og gennemfører en flyvning fra vugge til grav, og jeg formår at tage hånd om hver eneste udfordring. Det er sjovt, og vi finder altid løsninger i fællesskab. Jeg har simpelthen det bedste job. Jeg er hamrende glad for det,” siger Svenne.

Dine arbejdsopgaver kommer til at omfatte:
• Planlægning, koordinering og gennemførelse af strategiske full charter flyvninger primært for Forsvaret og vores allierede samarbejdspartnere. Det kan være alt fra en godsflyvning til Grønland, en passagerflyvning til et krise- eller konfliktområde eller en livreddende nødhjælpsflyvning til et katastrofeområde. Vi følger flyvninger helt fra den indledende planlægning til selve flyvningen og afslutter dem med en evaluering, så vi hele tiden udvikler os og bliver bedre.
• Støtte samt rådgivning inden for flytransportområdet til andre myndigheder og enheder i Forsvaret. Du vil oparbejde specialistviden inden for dit område.
• Støtte til håndtering af toldbehandling.
• I samarbejde med elementlederen at iværksætte udarbejdelse og vedligeholdelse af procesbeskrivelser i teamet. Procesbeskrivelserne sikrer blandt andet, at alle medarbejdere i teamet løser opgaverne på samme måde, så vi alle kan dække ind for hinanden, for eksempel i forbindelse med ferie.
• Efter oplæring, at indgå i AIR elementets tilkaldevagtordning.

Kontaktbesøg ved vores samarbejdspartnere tilstræbes, så vi hele tiden kan optimere vores løsning af opgaverne.

Opgaverne er meget varierede og afvekslende, hvorfor vi tilsikrer, at du bliver sidemandsoplært og får personlig sparring, indtil du er godt inde i opgavernes løsning.
Efter din oplæring vil du indgå i en tilkaldevagtordning, 10-14 ugers vagter om året. Som tilkaldevagt behøver du ikke være på kontoret, du skal blot have telefon og PC i nærheden, så du kan løse opgaverne, hvis du bliver kontaktet. Du bliver selvfølgelig honoreret med et tillæg og optjener fridage i weekender og helligdage.

Rejse- og mødeaktivitet uden for normal arbejdstid kan forekomme, men vil være i begrænset omfang.
Om dig
Du er sergent eller fra konstabelgruppen og vurderet egnet til udnævnelse.

Stillingen ønskes besat af en person med gode samarbejdsevner, og som har interesse for at lære at arbejde med fly charter i Forsvaret. Du behøver ikke have erfaring med lignende opgave. Du vil blive grundigt oplært.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret og gerne løse flere opgaver på en gang. Du har overblik og er omstillingsparat.

JMTO er en værnsfælles myndighed, og du kan have baggrund i enten Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet.

Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig forståeligt i tale og på skrift – både på dansk og engelsk.

Herudover har du kendskab til Microsoft Office pakken og har gode evner inden for IT – Word – Excel – Outlook.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Thomas på telefon 41 95 06 79 eller på mail JMTO-OA-101@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2024. Samtaler forventes gennemført løbende med forventning om ansættelse 1. juli 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JOINT MOVEMENT AND TRANSPORTATION ORGANISATION
JMTO er Forsvarets leverandør af transport- og terminalløsninger – både når det drejer sig om nationale og internationale operationer, samt øvelser i ind- og udland. JMTO løser også transportopgaver for partnere uden for Forsvaret herunder for allierede.

JMTO sørger for, at logistikken fungerer. Både når der skal friske forsyninger og materiel ud til de danske soldater i et operationsområde i Mellemøsten, eller kampvogne skal til Tyskland på skydeøvelse. Logistik, der virker, er ofte forudsætningen for alle Forsvarets aktiviteter både ude og hjemme. Vi sætter en ære i at få det til at virke. Til at gennemføre transporterne anvender JMTO enten Forsvarets egne kapaciteter, allieredes kapaciteter eller civile leverandører.

JMTO er en værnsfælles NIV III myndighed geografisk placeret på Flyvestation Karup. Vi har medarbejdere fra alle tre værn samt et antal civile specialister.

JMTO består af en stab, af ARK-projektet samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. Dertil kommer en stor og meget aktiv reserve, som deltager direkte i opgaveløsningen.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

06.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent