Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Personlig assistent til Direktionssekretariatet i Forsvarsministeriets departement


Personlig assistent til Direktionssekretariatet i Forsvarsministeriets departement

Vil du arbejde helt tæt på de politiske beslutningsprocesser og være en central del af hverdagen og opgaverne hos Forsvarsministeriets direktion i en tid, hvor Forsvarsministeriet står over for en historisk opbygning? Så har du muligheden nu.
Om os
I Forsvarsministeriet kommer du til et område med stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Danmarks engagement i internationale konflikter, materielindkøb i milliardklassen, tryghed for danskerne og et stadig mere komplekst trusselsbillede er blot et lille udpluk af de dagsordener, som kendetegner området, og som du bliver en del af.

Du bliver en del af Forsvarsministeriets Direktionssekretariat i Center for Minister- og Ledelsesbetjening. Vi er ansvarlige for betjeningen af forsvarsministeren, departementschefen og direktionen samt ministerens og ministeriets interne og eksterne kommunikation. Du vil blive ansat som personlig assistent (PA) for kapacitetsdirektøren. Stillingen vil give dig en unik mulighed for at arbejde indgående med Forsvarsministeriets koncern og den forsvars- og sikkerhedspolitiske dagsorden.
Om stillingen
Som PA for kapacitetsdirektøren vil du sidde i et team af tre dygtige PA’er, der understøtter hver deres direktør, og hvor der er tæt samarbejde på tværs. Kapacitetsdirektøren har bl.a. til opgave at udmønte de milliardstore investeringer i nye militære kapaciteter, som forhandles politisk netop nu. Herudover er digitaliseringen af Forsvarsministeriets koncern samt cyber- og informationssikkerhed i koncernen en del af kapacitetsdirektørens portefølje.

Du kommer til at arbejde sammen med chefer og medarbejdere bredt i departementet, Forsvarsministeriets styrelser og eksterne samarbejdspartnere. Du vil også have et tæt samarbejde med ministersekretariatet og departementschefens forkontor i den daglige håndtering af processer, forelæggelser og møder.

Du vil skulle varetage den nære betjening af kapacitetsdirektøren og agere bindeled til underliggende chefer og centre, herunder bl.a.:

• Udvikle og være ansvarlig for processer og kvalitetssikring af sager og forelæggelser.
• Forberede mødemateriale, oplæg, referater m.m.
• Koordination og kalenderstyring af møder, besøg, rejser osv., herunder understøttelse af booking af mødelokaler og forplejning.
• Koordination af opgaver på tværs af direktionssekretariatet og departementet generelt.
• Sparring med fagteams om processer og sager.

Du vil være del af et team af i alt ni dygtige PA’er og sekretærer, som understøtter hver deres direktør samt departementschefen. Det forventes, at I yder gensidig støtte i dagligdagen, som ofte kræver fleksibilitet og lange arbejdsdage for at få opgaverne til at gå op.
Om dig
Du har en relevant videregående akademisk eller militær uddannelse. Derudover har du stiftet bekendtskab med centraladministrationen eller Forsvarsministeriets område.

Det vigtigste er, at du har interesse i at få et bredt indblik i Forsvarsministeriets koncern med henblik på eksempelvis at videreføre din karriere i Forsvarsministeriet eller i en af de underliggende myndigheder.

For at lykkes i rollen er det dertil vigtigt, at du er omhyggelig og prioriterer detaljerne. Du formår at klæde vores beslutningstagere bedst muligt på og kan hurtigt omsætte ledelsens retning til konkret opgaveløsning, både for dig selv og for departementets fagteams. Du har en høj skriftlighed og kan hurtigt overskue komplekse sager.

Du motiveres af et arbejde i et højt tempo og en ofte travl hverdag med stor selvstændighed. Du er en kreativ problemknuser, der ser løsninger, hvor andre ser forhindringer, og kan agere hurtigt i pludseligt opståede situationer. Dine resultater vil afhænge af din evne til at tænke på tværs af både teamet, organisationen og andre ministerier. Stillingen kræver derfor, at du besidder en veludviklet situationsfornemmelse og dømmekraft samt gode relationelle evner.

Din kommende kollega Marie fortæller: ”Selvom vi arbejder med hver vores direktør, så er vores sammenhold virkelig godt. Vi sparrer med hinanden og løser opgaverne sammen. Vi ved, at det er igennem samarbejde med hinanden og det øvrige departement, at vi skaber løsninger på det højeste faglige niveau.”
Ansættelsesvilkår
Hvis du er uddannet akademiker vil du blive ansat som fuldmægtig eller specialkonsulent efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du er officer fra Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, vil ansættelsen kunne ske efter protokollat om officerer under Forsvarsministeriet til den til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten. Indplaceringen vil være i løngruppe fire eller fem afhængigt af dine kvalifikationer.

Hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant, og er i gang med eller optaget på MMS, og i øvrigt har den rette profil, hører vi også gerne fra dig. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen ved funktion i højere stilling.

Hvis du allerede er ansat som tjenestemand inden for Forsvarsministeriets område, kan du vælge fortsat at være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte.

Såfremt du er udpeget til en international mission, bedes du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Baldorf ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 59 51.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Forsvarsministeriets departement, Holmens Kanal 9, 1060 København K.

Vi ser frem til at høre fra dig
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkomment til at kontakte kontorchef, Camilla Froberg på tlf.: 20 22 63 08

Du kan også kontakte fuldmægtig Marie Terp på tlf. 61871929 for at høre nærmere om, hvordan det er at arbejde som PA i departementet.

Ansøgningsfristen er den 20. juni.

I forbindelse med ansættelsesforløbet kan du blive bedt om at gennemføre en skriftlig opgave.

Du søger stillingen ved at sende dit CV, motiveret ansøgning, uddannelsesbevis og andre relevante dokumenter via linket nedenfor. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed forbedrer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi ser frem til at få dig med om bord, så vi sammen kan gøre en væsentlig forskel for alle vores kollegaer i Forsvarsministeriets koncern – både dem i felten og dem bag skrivebordene.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

06.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent