Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Landsdelsregion Vest søger elementleder til G2-elementet


Landsdelsregion Vest søger elementleder til G2-elementet

Landsdelsregion Vest søger en kaptajn (M321) til stillingen som chef for G2 (Efterretnings-elementet) i regionens Operations- og Planlægningssektion. Har du lyst til at arbejde med nationale landoperationer og er du initiativrig, selvstændig og ansvarsbevidst er du måske vores nye kollega.
Om os
Efterretningselementet (G2) indgår i Landsdelsregion Vests Operations- og Planlægnings-sektion, som også indeholder G3, G5 og G6.
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværns-kommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen.
Regionen har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker Jylland og Fyn.

G2-elementet er ansvarlig for håndtering og videreformidling af de efterretninger som modtages i regionens ansvarsområde. Ligeledes tilsikre elementet efterretningsgrundlaget for planlægningen af regionens kommende operationer og støtter i udarbejdelse af regionens operative befalinger, samt har ansvaret for efterretninger i regionens operation- og plancenter.
Opgaverne relaterer sig til Forsvarets nationale opgaveløsning herunder Forsvarets støtte til landets øvrige beredskabsmyndigheder.
I forbindelse med den daglige virke, er der en stor berøringsflade med Forsvarets myndigheder og landets øvrige beredskabsmyndigheder (politikredse, Beredskabsstyrelsen mv.), såvel som en stor med berøring med især Hærkommandoen bl.a. i forbindelse med de daglige nationale indsættelser.

Hele operations- og planlægningssektionen løser en række forskelligartede opgaver i forbindelse med regionens daglige drift. Dette være sig opgaver i forbindelse med udvikling af regionens kapaciteter, deltagelse i diverse arbejdsgrupper mv. Som G2-elementleder vil du således have en dagligdag, der er præget af mange forskellige slags opgaver.
Ingen dage er ens, og du vil blive udfordret hver dag.
Om stillingen
Du vil få stor indflydelse på de opgaver og emner, du beskæftiger dig med. Du vil få mulighed for at benytte og videreudvikle dine kvalifikationer.
En stor del af G2-elementets opgaver løses sammen med de øvrige dele af staben gennem planlægnings- og arbejdsgrupper. Her vil du enten biddrage til eller lede de nedsatte grupper. Du vil således her få en bred berøring med og indsigt i stabens samlede opgaveløsning.
Dine opgaver bliver bl.a. at støtte planlægningen af og deltagelse i studieperioder, stabsuddannelser, stabsøvelser og operationer. Herudover vil du få forskellige sagsområder.
Operations- og planlægningssektionen er organiseret med i alt otte personer.

Opgaverne løses i hovedsagen i forbindelse med daglig stabsarbejde i regionens hovedkvarter på Skive Kaserne. Der er meget begrænset øvelsesvirksomhed og tjeneste i weekenden.

Deltagelse i regionens vagtroste er en delopgave i fm. stillingen, og varetages telefonisk som ”vagt i hjemmet”.

Stillingen skaber god balance imellem det professionelle- og det private liv, såvel som mulighederne for at uddanne og udvikle sig imens reelt er muligt.
Om dig
Du er en kaptajn, som brænder for at arbejde med efterretninger og operationer.
Din tidligere tjeneste har sikret dig en god taktisk forståelse. Du har solid erfaring med efterretninger i rammen af operationsplanlægning og operative overvejelser, og kan frit og præcist omsætte disse til befalinger.

Du er god til at kommunikere både på skrift og i tale. Du har sans for detaljer og er god til at strukturere og koordinere arbejdsprocesser og projekter. Du evner hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder, behandle problemstillinger og ikke mindst bringe nye ideer i spil. Samtidig er du god til at samarbejde og du bidrager aktivt til opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHOP ved Landsdelsregion Vest, major Steen Ø. Eriksen på mail lrgnv-CHOP@mil.dk eller telefon 5086 4762.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 19. juni 2024, samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse fra 01. august 2024 eller efter aftale.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

LANDSDELSREGION VEST - Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.06.2024

Indrykningsdato

06.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent