Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

HR-sagsbehandler til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


HR-sagsbehandler til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Er du serviceminded og udadvendt af natur, og sætter du en ære i at arbejde struktureret og detalje orienteret med administrative opgaver i et godt sammentømret team?
Så er jobbet som HR-sagsbehandler i Center for Rekruttering og Karriere måske noget for dig.
Om os
Center for Rekruttering og Karrieres overordnede opgave er at understøtte bemandingen af Forsvarsministeriets koncern.

Vores team, en del af sektionen for bemanding og karriere, har ansvaret for ansættelser og forvaltning af Forsvarets medarbejdere inden for konstabel-, korporals- og befalingsmandsniveauet.

Vi arbejder med rekrutteringer til alle værn og styrelser i Forsvarsministeriets koncern og håndterer en portefølje på op til 11.500 stillinger. Vi er 19 medarbejdere i teamet og repræsenterer en god blanding af både militært og civilt ansatte. Vores hverdag er influeret af en uformel og humoristisk omgangstone, hvor vi vægter faglighed, tryghed, samarbejde samt interesse og vilje til sparring højt.

Vi har et godt arbejdsklima, en uformel ledelsesstil og prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer – det skal være sjovt at gå på arbejde. Vi har med succes arbejdet hjemmefra under corona og er blevet fortrolige med at mødes via elektroniske platforme.

Vi drager nytte af den gode kombination mellem hjemmearbejde og fysisk tilstedeværelse fremadrettet. Work-life balance er dermed en faktor, vi har stor fokus på.

Geografisk er vi placeret i Ballerup med gode parkeringsmuligheder og gode forbindelser med offentlig transport. Vi har gode arbejds- og fællesfaciliteter, cafeteria, motionsrum, samt et attraktivt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du får en alsidig hverdag og bliver en del af en entusiastisk medarbejdergruppe, hvor din primære opgave er, at yde administrativ støtte til teamets HR-konsulenter under hele rekrutteringsprocessen.

Sammen med de øvrige HR-sagsbehandlere bliver du ansvarlig for alle de administrative processer, som der er i forbindelse med primært ansættelse og afgang af personale. Ligeledes er din opgave blandt andet, at læse korrektur og give input på diverse materialer, breve m.v., arkivere og indtaste data i vores elektroniske datasystemer SAP og Work Zone, samt løse ad hoc opgaver efterhånden, som de opstår.
Om dig
Vi forventer, at du har en allround kontoruddannelse og er en erfaren bruger af Office-pakken, især Word, Excel og Outlook.

Det er positivt, hvis du har erfaring fra Forsvaret eller Forsvarsministeriets koncern, og herfra har et indgående kendskab til Forsvarets registreringssystem Work Zone og SAP, da systemerne er en integreret del af vores hverdag.

Som person møder du på arbejde med et godt humør, og har en initiativtagende tilgang til dine opgaver.

Da vi har et tæt samarbejde internt i teamet og på tværs af organisationen, lægger vi stor vægt på, at du er servicemindet, åben og fleksibel.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.


KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef, major Morten Topp Dahlbergen på mail fps-mtd@mil.dk eller telefon 7281 9116.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mia Abildgaard Friis på telefon 7281 9099.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2024. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2024.

Vi beder dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.

Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og
meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.

Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for –
Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

06.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent