Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsofficer til Den Kongelige Livgarde


Operationsofficer til Den Kongelige Livgarde.

Vi søger en kaptajn med interesse for nationale operationer.
Om os
Den Kongelige Livgarde er et stort regiment med to overordnede opgaver: Vagten om De Kongelige Slotte og Palæer, samt uddannelse af professionelle soldater til den danske felthær.

Staben ved Den Kongelige Livgarde (ST/LG) er myndighedens stab med ansvar for planlægning og koordination mellem enhederne og øvrige myndigheder på garnisonen. Staben står for støtten til CH LG, personelforvaltning, personeladministration, KTO virke, militær sikkerhed herunder kaserne vagten, vagt og sikkerheds planlægning og koordination i forhold til vagten om De Kongelige Slotte og Palæer, koordination af styrkeindsættelse i INTOPS og NATOPS, logistikkoordination, UMAK-støtte, arbejdsmiljørådgivning, farlig gods kontrol og -rådgivning, etablissementskoordination, uddannelseskoordination ift. styrkeproduktion, uddannelsesstøtte i forhold til eksercits og ceremoniel tjeneste, og økonomistyring.

ST/LG er POC i forhold til kontakt med HKO, og FSV øvrige eksterne myndigheder, og civile partnere.
Om stillingen
Som operationsofficer i regimentsstaben er dit primære arbejdsområde Livgardens styrkeindsættelser nationalt og internationalt.
Den kommende periode vil der være fokus på Livgardens beredskabsplaner relateret til National Forsvarsplan. Opgaverne vil blandt andet omhandle videreudvikling af eksisterende planer og udarbejdelse af nye planer, såvel som indøvelse og afprøvning af plankomplekset i samarbejde med relevante aktører. Stillingen giver derfor mulighed for at arbejde med operative overvejelser, stabsarbejde, samarbejde med eksterne myndigheder såvel som planlægning og eksekvering af øvelsesvirksomhed og skarpe styrkeindsætteler, relateret til nationale operationer.

Stillingen som operationsofficer er en sagsbehandlerstilling. Du vil derfor, foruden arbejdet med operative planer og beredskaber, blive uddannet i og opnå god erfaring med sagsbehandling på niveau III. Heri vil indgå indsamling og struktureret analyse af data, kort og klar skriftlig kommunikation i form af sagsoplæg samt arkivering og journalisering i WorkZone. Foruden dine primære sagsområder vil du også skulle arbejde med andre sagsområder, der kan variere afhængigt af stabens bemanding og opgaveportefølje.

I det daglige arbejde vil du have en stor berøringsflade både internt i staben og med Livgardens enheder samt med eksterne myndigheder. Du vil få den nødvendige uddannelse og støtte, men det forventes, at du arbejder selvstændigt med dine sager og arbejdsområder. Stillingen tilbyder stor fleksibilitet og frihed under ansvar i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstider og mulighed for hjemmearbejde.
Om dig
Du er i udgangspunktet en erfaren kaptajn, der har gjort tjeneste på underafdelings- og evt. bataljonsniveau og således er klar til nye udfordringer på NIVIII.
Stillingen kan besættes af forskellige profiler. Fælles for alle ansøgere bør være en interesse for at arbejde med nationale operationer.
Du kan enten have et ønske om at blive optaget på MMS og evt. OFU eller måske er du allerede optaget og i gang med at videreuddanne dig. Stillingen giver gode muligheder for videreuddannelse.

Alternativt er du interesseret i et forløb med stabilitet og mulighed for at specialisere dig inden for nationale operationer.
Der stilles ikke krav om, at du allerede har erfaring med sagsbehandling eller nationale operationer. Du vil modtage den nødvendige uddannelse og støtte.
Uanset hvad skal du være en holdspiller, der kan arbejde selvstændigt, og som en del af regimentsstaben er det vigtigt, du fremstår ordentlig, punktlig og ansvarlig.
Som officer ved Livgarden vil du endvidere indgå i vagten om de kongelige slotte og palæer. Du vil blive uddannet til denne særlige opgave forud for indsættelse, hvorfor der ikke stilles krav om forudgående erfaring med blå vagttjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested Allerød

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte STCH MJ Søren Schwartz Møller på telefon 22 56 99 07 eller e-mail: LG-STCH@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 19. juni 2024.

Samtaler holdes løbende og stillingen ønskes besat snarest mulig.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Seneste FOKUS bør medsendes samt evt referencer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle egnede interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM DEN KONGELIGE LIVGARDE (LG)
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I/Den Kongelige Livgarde, der tilhører 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

19.06.2024

Indrykningsdato

04.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent