Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Leder af skolesektionen/ledelsessekretariatet ved staben på Hærens Sergentskole


Leder af skolesektionen/ledelsessekretariatet ved staben på Hærens Sergentskole

Har du lyst til at være leder og indgå i et stærkt team med dedikerede medarbejdere?
Har du lyst til at arbejde med HR og kommunikation?

Så har du muligheden her som leder af skolesektionen/ledelsessekretariatet i staben ved Hærens Sergentskole i Varde.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner hvert år mellem 7-800 elever og studerende fra hele Forsvaret.
Skolen er groft skitseret, organiseret i en stab og to uddannende enheder. Den Grundlæggende Sergentuddannelse og Videreuddannelsesafdelingen.

Staben består for nuværende af i alt 27 personer og her er administration, drift og udvikling af alle skolens uddannelser forankret.

Skolens vilkår og rammer er meget dynamiske, hvilket giver en spændende og udfordrende hverdag – hvor både fornyelse og stabilitet er nøglebegreber for en god opgaveløsning.
Om stillingen
Skolesektionen er en del af staben, og her håndteres alle forhold vedr. ledelsesstøtte, HR og administration. Som leder af skolesektionen er du underlagt stabschefen, og løser opgaver og styrer projekter i rammen af denne. Skolesektionen er organiseret med en leder, et personelelement og et administrationselement – i alt 7 medarbejdere, heraf fire civile og en seniorsergent.

Lederen af skolesektionen leder og fordeler sektionens arbejde støttet af administrationsbefalingsmanden. Som leder af sektionen er du ansvarlig for- og sagsbehandler på rotationsstillinger fra Hæren, i tæt samarbejde med Hærkommandoen og de afgivende regimenter. Sektionens opgaver spænder vidt inden for HR, personelforvaltning og administration. Sektionen, og lederen af sektionen, vil også få andre opgaver som ledelsessekretariat, projektledelse og kompetenceudvikling af medarbejderne ved HSGS.

Du vil blive leder for en solid sektion med dedikerede medarbejdere, som brænder for HR og administration.

Du kan forvente at skulle komme med input til den løbende udvikling og optimering af skolens forvaltnings- og administrationsprocesser, modtagelse af nye medarbejdere, kommunikationsplan, herunder sociale medier m.m.
Du kan desuden forvente en tjeneste med masser af spændende opgaver, og forudse at skulle udvise fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til opgaveanvisningen. Heri vil der være opgaver som bidrager omhandler ledelsesbetjening af chefen.

Stillingen som leder af skolesektionen er ikke alene en stilling med et stort ledelses-, planlægnings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig god mulighed for udvikling af dine analytiske evner bl.a. gennem refleksion og sparring med engagerede chefer, medarbejdere og kollegaer. Du skal kunne lide at have kontakt med rigtig mange forskellige, da en stor del af jobbet omhandler koordinering med andre myndigheder og med kommende rotationsmedarbejdere. Du skal være serviceminded og imødekommende og kunne se muligheder og skabe løsninger.

Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi støtter kompetenceudvikling og videreuddannelse meget aktivt som f.eks. Hærens Videreuddannelseskurser, civil videreuddannelser og Master i Militære Studier.
Om dig
Vi leder først og fremmest efter den rigtige profil inden for ledelse og kommunikation, som er de bærende kompetencer, vi efterspørger. Det faglige - til ledelse af HR og administration kan vi lære dig.

Som udgangspunkt er du allerede udnævnt chefsergent, men den rette seniorsergent kan også bringe sig selv i spil til stillingen.

Du trives med mennesker, er udpræget holdspiller og kan som leder kommunikerer tydeligt og situationsbestemt.

Optimalt set har du gennemført Føringskursus, men det er ikke et krav for at søge stillingen. Det er en fordel, hvis du har erfaring med skole- eller stabstjeneste samt har kendskab til forvaltning og administration – ellers lærer vi dig det, hvis du i øvrigt er den rigtige person til jobbet.

Det er vigtigt at du er selvstændig, initiativrig og nærværende i din funktion, og at du er åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren.

Du tager ansvar for opgaverne og dine medarbejdere, og udviser en fornuftig fremsynethed og helhedsforståelse. Som person er du handlekraftig, således at planlægningen konstant justeres og tilpasses efter behov. Du formår desuden at håndtere hverdagens forskellige opgaver og udfordringer og kan prioritere din tid i forhold til sektionens prioriteter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Funktionstillæg eller forhåndsaftalt engangsvederlag kan komme på tale i forbindelse med udvist geografisk mobilitet.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevante uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef major Peter Vexø på tlf.: 41 32 02 94 eller den nuværende stillingsindehaver, Afdelingsleder-3, Pia Hjort på tlf.: 53 77 70 97.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John Koch Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 93 20 eller på mail FPS-JOC@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 20. juni 2024 og vi forventer at afholde samtaler i umiddelbart efter udløb på ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Samtaler forventes afholdt løbende.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

04.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent