Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Leder af skolesektionen/ledelsessekretariatet ved staben på Hærens Sergentskole


Leder af skolesektionen/ledelsessekretariatet ved staben på Hærens Sergentskole

Har du lyst til at være leder og indgå i et stærkt team med dedikerede medarbejdere?
Har du lyst til at lede og arbejde med HR og kommunikation?

Så har du muligheden her som leder af skolesektionen/ledelsessekretariatet i staben ved Hærens Sergentskole i Varde.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner hvert år mellem 7-800 elever og studerende fra hele Forsvaret.
Skolen er groft skitseret, organiseret i en stab og to uddannende enheder. Den Grundlæggende Sergentuddannelse og Videreuddannelsesafdelingen.
Staben består for nuværende af i alt 27 personer og her er administration, drift og udvikling af alle skolens uddannelser forankret.

Skolens vilkår og rammer er meget dynamiske, hvilket giver en spændende og udfordrende hverdag – hvor både fornyelse og stabilitet er nøglebegreber for en god opgaveløsning.
Om stillingen
Skolesektionen er en del af staben, og her håndteres alle forhold vedr. ledelsesstøtte, HR og administration. Som leder af skolesektionen er du underlagt stabschefen, og løser opgaver og styrer projekter i rammen af denne. Skolesektionen er organiseret med en leder, et personelelement og et administrationselement – i alt 7 medarbejdere, heraf fire civile og en SSG.

Lederen af skolesektionen leder og fordeler sektionens arbejde støttet af administrationsbefalingsmanden. Som leder af sektionen er du ansvarlig for- og sagsbehandler på rotationsstillinger fra Hæren, i tæt samarbejde med Hærkommandoen og de afgivende regimenter. Sektionens opgaver spænder vidt inden for HR, personel-forvaltning og administration. Sektionen, og lederen af sektionen, vil også få andre opgaver som ledelsessekretariat, projektledelse og kompetenceudvikling af medarbejderne ved HSGS.

Du vil blive leder for en solid sektion med dedikerede medarbejdere, som brænder for HR og administration.

Du kan forvente at skulle komme med input til den løbende udvikling og optimering af skolens forvaltnings- og administrationsprocesser, modtagelse af nye medarbejdere, kommunikationsplan, herunder sociale medier m.m.

Du kan forvente en tjeneste med masser af spændende opgaver, og forudse at skulle udvise fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til opgaveanvisningen. Heri vil der være opgaver som bidrager omhandler ledelsesbetjening af chefen.

Stillingen som leder af skolesektionen er ikke alene en stilling med et stort ledelses-, planlægnings- og koordinationsansvar, men også en stilling som giver dig god mulighed for udvikling af dine analytiske evner bl.a. gennem refleksion og sparring med engagerede chefer, medarbejdere og kollegaer. Du skal kunne lide at have kontakt med rigtig mange forskellige, da en stor del af jobbet omhandler koordinering med andre myndigheder og med kommende rotationsmedarbejdere. Du skal være serviceminded og imødekommende og kunne se muligheder og skabe løsninger.

Vi lægger stor vægt på fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af arbejdstiden, og vi støtter kompetenceudvikling og videreuddannelse meget aktivt som f.eks. Hærens Videreuddannelseskurser, civil videreuddannelser og Master i Militære Studier.
Om dig
Vi leder først og fremmest efter den rigtige profil inden for ledelse og kommunikation, som er de bærende personlige kompetencer, vi efterspørger. Det faglige til ledelse af HR og administration kan vi lære dig.

Det er et krav, at du har ledelseserfaring og erfaring fra Forsvaret. Der er ingen specifikke uddannelseskrav til stillingen, men du har uddannelse og erfaring, der matcher stillingens ledelses- og sagsbehandlingsniveau.

Du trives med mennesker, er udpræget holdspiller og kan som leder kommunikerer tydeligt og situationsbestemt.
Det er vigtigt at du er selvstændig, initiativrig og nærværende i din funktion, og at du er åben, direkte og tydelig i din kommunikation og kan tilpasse denne i forhold til modtageren.

Du tager ansvar for opgaverne og dine medarbejdere, og udviser en fornuftig fremsynethed og helhedsforståelse. Som person er du handlekraftig, således at planlægningen konstant justeres og tilpasses efter behov. Du formår desuden at håndtere hverdagens forskellige opgaver og udfordringer og kan prioritere din tid i forhold til sektionens prioriteter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Funktionstillæg eller forhåndsaftalt engangsvederlag kan komme på tale i forbindelse med udvist geografisk mobilitet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef major Peter Vexø på tlf.: 41 32 02 94 eller den nuværende stillingsindehaver AFDL. 3, Pia Hjort på tlf. 53 77 70 97.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er 20 JUN 2024. Samtaler forventes afholdt løbende.

Stillingen er til besættelse snarest muligt. Tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

04.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent