Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling – Operationsofficer/leder af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg


Rådighedsstilling – Operationsofficer/leder af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon i Vordingborg

Har du hvad der skal til for at indgå som operationsofficer og leder af reserven ved 4.
Nationale Støttebataljon? Kan du træde i karakter og arbejde, hvor der stilles krav til samarbejde og fleksibilitet? Så er din nye rådighedsstilling her!
Om os
4. Nationale Støttebataljon (4 NSBTN) er underlagt Trænregimentet og består af en stab og fem underafdelinger (NSE). 1 – 3 NSE opstiller operative enheder til støtte for danske enheder i internationale missioner (INTOPS). 4 NSE kerneopgave er uddannelsesstøtte og Host Nation Support, mens 5 NSE varetager bataljonens uddannelse af værnepligtige (HBU og HRU) og konstabelelever. Alle NSE uddanner og udsender personel til NSE i INTOPS.

Bataljonen arbejder primært med operativ logistik, der sikrer genforsyning af de internationale missioner med kerneopgaver, der ligger inden for transporttjeneste og terminaltjeneste via sø, luft, jernbane og vej. Herudover varetager vi depottjeneste, lokalindkøb, økonomi og controlling.

4 NSBTN har bidrag i INTOPS, 4NSBTN er desuden klar til indsættelse med bataljonskampgrupperne, hvilket betyder, at bataljonen har et meget højt aktivitetsniveau og gode udviklingsmuligheder for den enkelte.

Den enkelte medarbejder ved bataljonen opbygger under sin tjeneste en række helt specielle kompetencer, derfor er medarbejderne ved bataljonen den vigtigste ressource. Omgangstonen ved bataljonen er fri, men altid med fokus på gensidig respekt, og opgaverne bliver løst efter princippet om frihed under ansvar.
Om stillingen
Som reserveofficer bliver du ansat i en designeringsfunktion i en krise-/krigsorganisation.
Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du varetager i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Leder af reserven ved 4. Nationale Støttebataljon er bataljonschefens særlige rådgiver vedrørende forhold for reserven i bataljonen.

Du er, i tæt samarbejde med bataljonens underafdelinger, ansvarlig for at underlagte reservister har/får de nødvendige kompetencer og kvalifikationer, der kræves for at kunne støtte bataljonen på tilfredsstillende vis.

Det forventes, at der er behov for en del indkommanderingsdage i løbet af et år.
Om dig
Du er major af reserven. Alternativt er du en erfaren kaptajn af reserven, der efter en realkompetenceafklaring vurderes egnet til udnævnelse til major af reserven.

Følgende forhold indgår i denne afklaring, og dokumentation herfor bedes medsendt ansøgningen:
- I den hjemlige uddannelsesstruktur skal du have en relevant niveau 7 uddannelse (evt. civil) på kvalifikationsrammen for livslang læring kombineret med dokumenteret erhvervserfaring.
- Du har gennemført eller vil skulle gennemføre Føringskursus for Reserven, Brigade.
- I den internationale uddannelsesstruktur har du gennemført, eller vil skulle gennemføre det canadiske videreuddannelseskursus Primary Reserve Army Officers Course - Asynchronous.

Øvrige udenlandske kurser kan ligeledes være kompetencegivende til en udnævnelse - efter en konkret vurdering og godkendelse ved Hærkommandoen.

Der vil efter en konkret og individuel vurdering kunne indgås aftale om gennemførelse af militære, kompetencegivende uddannelser efter ansættelse i stillingen.

Udnævnelse til major vil først ske, når de uddannelsesmæssige krav er opfyldt.

Du har et godt kendskab til logistiktjeneste og en solid forståelse for den operative virksomhed.

Vi forventer, at du er energisk, engageret, humørfyldt og klar til at indgå i et spændende team.

Du prioriterer at have en rådighedsstilling i Forsvarets reserve og dit civile job tillader, at du kan deltage i aftalte, planlagte aktiviteter.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enten bataljonchef, oberstløjtnant Christian Nielsen på tlf. 5115 6226 eller mail: TRR-4B-CH@mil.dk, eller stabschef, major Daniel Figgé på tlf. 2112 1142 eller mail: TRR-4B-STCH@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 18. juni 2024. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Ansættelse ønskes snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Trænregimentet
Trænregimentet er Hærens største myndighed, og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder hvor vi har værnepligtige. Ud over den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet. Det giver os et godt kendskab og lokalt engagement ved vores kunder rundt om på landets kaserner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.06.2024

Indrykningsdato

03.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent