Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling - Efterretningsofficer til stab 2. Brigade


Rådighedsstilling – Efterretningsofficer til stab 2. Brigade

Har du lyst og overskud til at indgå i et aktivt team omkring efterretningstjenesten ved 2. Brigade, og til at indgå i brigadens mange uddannelsesaktiviteter og øvelser, så har efterretningssektionen en ledig rådighedsstilling som efterretningsofficer kaptajn af reserven.
Om os
Om efterretningssektionen (G2).
Sektionen består af fem fastansatte: en sektionschef, tre efterretningsofficerer samt en efterretningsbefalingsmand. Herudover indgår der for nuværende fem reservister på rådighedskontrakt: tre officerer, to efterretningsbefalingsmænd og en efterretningshjælper af reserven.

Efterretningssektionen arbejder med at omsætte efterretninger til effekt for den daglige uddannelse af brigadens enheder. Det gør vi både i forhold til uddannelsen af enheder til internationale operationer og nationalt beredskab, men også i forhold til den daglige uddannelse af enheder i forbindelse med enhedsuddannelse og i forbindelse med brigadens uddannelsesaktiviteter. Vi bidrager desuden til alle dele af brigadens taktiske hovedkvarter, hvor stabsarbejde, operative overvejelser og føring gennemføres.

Vi arbejder blandt andet med:
- Bidrager til uddannelse af brigadens enheder i forbindelse med brigadens uddannelsesaktiviteter.
- Udarbejder efterretningsspecifikke bidrag til taktiske planer når brigaden indsættes som hovedkvarter
- Militær sikkerhed.

Sektionen anvender reserven meget aktivt, og de erfarne efterretningsofficerer af reserven støtter jævnligt Multinational Division Nord, Forsvarsakademiet m.fl. Vi lægger således vægt på at bringe reservens kompetencer i spil i videst muligt omfang, bredt i hele Forsvaret, under hensyn til personellets tid, kompetencer og lyst.
Om stillingen
Som reservist bliver du ansat i en designeringsfunktion, som er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Reserven i G2 anvendes primært til øvelses- og uddannelsesaktiviteter. Som efterretningsofficer vil du medvirke til at udarbejde efterretningsmæssige produkter under øvelse og indsættelse. Dette indbefatter beskrivelse af situationen og aktører, beskrivelse af trusler samt hvorledes disse kan påvirke egen plan. Du vil komme til at veksle mellem operationscentret (current operations) og plancentret (future operations).

Som efterretningsofficer er du en afgørende del af operations- og planlægningscenteret, og vil sammen med den øvrige besætning få en stor indflydelse på brigadens føring og planudgivelse. Din opgave indeholder også behovet for at levere rettidige og relevante efterretninger om kamppladsen, og du bidrager til vurderinger af modstanderens handlingsmuligheder, som brigadechefen og bataljonerne kan anvende til planlægning og gennemførelse af operationerne.

Udvikling i stillingen er en høj prioritet, så der er rig mulighed for at deltage i grundlæggende militær uddannelse, efterretningsseminar, studieperioder, stabsøvelser, og feltøvelser i forbindelse med brigadens uddannelse- og øvelsesaktivitet.

Vi tager udgangspunkt i dine kompetencer og ønsker når vi planlægger din rolle i aktiviteterne, og der er mulighed for både at blive udviklet og på sigt uddanne og udvikle andre.

De større aktiviteter har typisk en varighed på 2-5 dage, og der gennemføres løbende uddannelse med selvstudie og VTC om aftenen i løbet af året. Vi arbejder målrettet på at det fælles ønske om at være gode, ikke bliver til et urealistisk krav om tilstedeværelse, og tilstræber størst mulig fleksibilitet. I stillingen vil du referere til chefen for efterretningssektionen.
Om dig
Du har først og fremmest et ønske om at bidrage aktivt til en ambitiøs sektion, herunder en meget driftig reserveentitet. Det vigtigste er viljen, tiden og evnen til at bidrage positivt til sektionens udvikling, og styrke dine egne kompetencer. Alt derudover kan vi tilvejebringe igennem uddannelse og tjeneste.

Du er kaptajn af reserven, eller en ambitiøs premierløjtnant af reserven. Det er en fordel, hvis du har erfaring med stabsarbejde fra enten bataljon eller højere stabe, men det er ikke et krav.

Det er en fordel, at du har arbejdet som efterretningsofficer tidligere og har uddannelser inden for efterretningsområdet eller du har en akademisk uddannelse med fokus på analysearbejde.

Du ønsker at styrke dine kompetencer i stabsprocedurer, taktisk forståelse for både egne enheder og modstanderen, opbygning og kendetegn ved modstanderens enheder og procedurer samt analyse af kamppladsen i både stabiliseringsoperationer og kampoperationer.

Du skal kunne arbejde på engelsk og kunne tilegne dig de nødvendige NATO-termer i både mundtlige og skriftlige arbejder. Føringssproget på øvelser er engelsk. Såfremt du ikke har Føringskursus, reserven (FØK-R), skal du være indstillet på at tage dette kursus.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til kaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til fungerende sektionschef for efterretningssektionen kaptajn Jeppe Christensen på mail: 2BDE-G2-04@MIL.DK eller på telefon 7283 3024.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 17. juni 2024. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele kongeriget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.

2. Brigade har som erklæret mål at være Hærens førende i anvendelsen og udviklingen af reservestyrken, hvilket vi vil opnå ved høj bemanding, uddannelse og vilje til at deltage i brigadens og bataljonernes aktiviteter og opgaver, både nationalt og internationalt. Geografisk er 2. Brigades hovedkvarter placeret på Gardehusarkasernen i Slagelse.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

17.06.2024

Indrykningsdato

03.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent