Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Arbejdsmiljøkoordinator til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Frederikshavn


Arbejdsmiljøkoordinator til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Frederikshavn

Motiveres du af spændende opgaver i en travl hverdag i en alsidig virksomhed? Brænder du for arbejdsmiljøledelse og har du styr på ISO 45001: 2018? Så er det måske dig vi søger som Arbejdsmiljøkoordinator ved Vedligeholdelsesområde Frederikshavn.

Stillingen er slået op militært og civilt.
Om os
Vedligeholdelsesområde Frederikshavn er en del af Vedligeholdelsesafdeling MARITIM, som også består af Vedligeholdelsesområde Korsør og Planlægningssektionen i Brabrand. Samlet set er vi en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT), som er en niveau 2 myndighed i forsvaret med ca. 1700 medarbejdere. Vedligeholdelsesområde Frederikshavn har ca. 200 medarbejdere, hvoraf der ca. er 8 medarbejdere på vores filialværksted i Korsør.

Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, varetager primært spændende opgaver inden for maritim vedligeholdelse og reparationer af Søværnets enheder, inden for stort set alle fagområder. Faktuelt har vi 4 værksteder opdelt i specialer inden for våben- og elektronik samt skrog og platformsrelaterede opgaver, et Drift- og Støtteelement, samt et Plan- og Logistikelement. Derudover gennemfører vi også specialiserede fremstillings- og vedligeholdelsesopgaver for Hæren og Flyvevåbenet.

Som arbejdsplads har vi fokus på trivsel og et godt arbejdsmiljø og arbejder målrettet med fokus på gode relationer internt og eksternt. Dette sker med baggrund i Fælles Mål, Fælles Viden og Gensidig Respekt. Det kræver nysgerrighed og indsigt på tværs, accept af hinandens vilkår og kendskab til sig selv.

Som ansat hos os får du rig mulighed for udvikling og indflydelse på dit daglige virke i en spændende hverdag, hvor nye opgaver opstår og eksisterende vil blive udvidet.

Dine arbejdsforhold er baseret på et tillidsforhold mellem dig og vedligeholdelsesområdets ledelse, hvor rammerne generelt er frie med mulighed for aftaler i en gensidig dialog. Enkelte hjemmearbejdsdage kan aftales, men generelt er det forventningen, at du møder ind på arbejdspladsen, da stillingens indhold kræver tilstedeværelse.
Om stillingen
Som arbejdsmiljøkoordinator vil du, med direkte reference til chefen for Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, få til opgave at sørge for at alle værkstederne i Vedligeholdelsesområde Frederikshavn kan bibeholde ISO certificeringen på arbejdsmiljøområdet. Pt. er vi certificeret til ISO 45001: 2018 inden for arbejdsmiljøledelse og ISO 9001: 2015 inden for kvalitetsledelse.

Jobbet indeholder selvstændig sagsbehandling med gode muligheder for sparring med de øvrige arbejdsmiljøkoordinatorer/rådgivere i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Du vil blive en del af et auditeringsteam, som har til opgave at udføre den interne auditering på værkstederne ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt opfølgning på eksterne auditeringer. Der må påregnes indlands rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Sagsbehandling på sektionens andre sagsområder, såsom miljø, kvalitet mm. vil kunne forekomme.

Du vil komme til at udføre jobbet i tæt relation med vedligeholdelsesområdets ledelsesteam og medarbejdere på værkstederne. Der er ved vedligeholdelsesområdet også ansat en kvalitetskoordinator samt en faglig rådgiver/sikkerhedsofficer, som du vil komme til at indgå i team med.

Du vil skulle deltage i uddannelser og forums inden for området.

Som Arbejdsmiljøkoordinator vil du skulle forstå introduktion til arbejdsmiljø for nye medarbejdere, samt arrangerer og forstå afholdelse af arbejdsmiljøudvalgsmøder, samt planlægge diverse kurser. Du vil også være kontaktperson på en række projekter, og deltage i en række udvalg, bl.a. AG KVA FORUM, Åbent hus, ”Klar til i morgen” ”Maritime Career Day, Underudvalg for miljø- og energiledelse, MAMU, og deltage aktivt i APV processen.

Du forestår indberetning af lokale FES opgaver/arbejdsmiljøsager/arbejdsmiljøprojekter samt overvåger/gennemfører indberetning af arbejdsskader i FAD.
Om dig
Vi forestiller os at, du har en del erfaring med arbejdsmiljøarbejde, og praktisk erfaring med ISO certificering.

Det er en fordel, hvis du har en håndværksmæssig baggrund med svendebrev inden for metal eller el-området suppleret med en relevant efteruddannelse på niveau 5.

Som person er du engageret forretningsorienteret, fleksibel og med masser af ”drive”. Du tror på, at relationer og samarbejde skaber de bedste løsninger.

Du formår at bevare overblikket og trives med varierende arbejdsopgaver, hvor fornyelse og arbejdsmiljø er i centrum.

Du arbejder godt både i teams og selvstændigt og er imødekommende. Du er struktureret med sans for detaljens betydning, besidder stærke kommunikative evner og formulerer dig tydeligt og præcist, både mundtligt og skriftligt.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvaret, evt. fra nuværende eller tidligere tjeneste.

Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Bemærk at, hvis ansættes som overværkmester, skal du have suppleret din erhvervserfaring med 6 fag fra akademiuddannelsen i ledelse eller tilsvarende. Dette er et krav til stilling. Hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at gennemføre de pågældende fag inden for en periode på tre år.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Vedligeholdelsesområde Frederikshavn, orlogskaptajn Oluf Kragbak, på telefon 7282 1201.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Indrykningsdato

03.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent