Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstilling - KØRER/SIGNALMAND I EFTERRETNINGSSEKTIONEN VED STAB 2. BRIGADE


Rådighedsstilling – Kører/signalmand i Efterretningssektionen ved Stab 2. Brigade

Vil du arbejde med efterretningstjeneste, være med til at sætte retningen for god efterretningstjeneste i kamptropperne og samtidig styrke dig selv taktisk og fagligt? Vores kører/signalmand får en bred vifte af opgaver, der bidrager til dette.
Om os
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, let infanteribataljonen i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro, samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har brigaden opgaver inden for rammerne af både HBU, HRU og SRS, og har samtidig tjenestegrensansvaret for kamptropperne.

2. Brigade er overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at 2. Brigade er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse til missionerne i Irak, Kosovo og uddannelse af ukrainske soldater.

Efterretningssektionen (G2) består af en chef, en næstkommanderende, to efterretningsofficerer og en efterretningsbefalingsmand.

Vi følger verdens brændpunkter og opdaterer brigadechefen regelmæssigt, for han kan skabe realistisk uddannelse for vores enheder.

Vi inddrager observationer fra ind- og udland, fra eks. krigen i Ukraine, i planlægningen af øvelser, uddannelse og eget stabsarbejde.

Slutteligt arbejder vi målrettet med både fast og reservepersonel mod at blive fagligt stærke efterretningsanalytikere, så vi kan kæmpe og vinde den næste krig.
Om stillingen
Reserven i G2 anvendes primært til øvelses- og uddannelsesaktiviteter. Som kører/signalmand vil du medvirke til at udarbejde efterretningsmæssige produkter under øvelse og indsættelse. Dette indbefatter beskrivelse af situationen og aktører, beskrivelse af trusler samt hvorledes disse kan påvirke egen plan. Du vil komme til at veksle mellem operationscentret (current operations) og plancentret (future operations).

Udvikling i stillingen er en høj prioritet, så der er rig mulighed for at deltage i grundlæggende militær uddannelse, efterretningsseminar, studieperioder, stabsøvelser, og feltøvelser i forbindelse med brigadens uddannelse- og øvelsesaktivitet.

Vi tager udgangspunkt i dine kompetencer og ønsker når vi planlægger din rolle i aktiviteterne, og der er mulighed for både at blive udviklet og på sigt uddanne og udvikle andre.

De større aktiviteter har typisk en varighed på 2-5 dage, og der gennemføres løbende uddannelse med selvstudie og VTC om aftenen i løbet af året. Vi arbejder målrettet på at det fælles ønske om at være gode, ikke bliver til et urealistisk krav om tilstedeværelse, og tilstræber størst mulig fleksibilitet. I stillingen vil du referere til chefen for efterretningssektionen.

Under indsættelse vil du veksle mellem faglig fordybelse i stabsarbejde og støtte til løsning af drifts opgaver. Du vil få førstehåndskendskab til brigadeniveauet samt stor mulighed for at sætte dit eget præg på brigadens opgaveløsning i en operativ stilling.

Du skal forvente at blive indkommanderet ca. 10 til 15 dage om året til enten øvelse eller generel opkvalificering inden for tjenestegrenene.

Dine arbejdsområder vil bl.a. kunne omfatte:
- Kører og signalmand for G2-officerer.
- Støtte EO/EBM i stabsarbejdet.
- Modtage, kontrollere samt tage ansvar for udleveret køretøj.
- Modtage, kontrollere og anvende organisatorisk og øvrigt materiel til opgaveløsningen.
- Flytte/afhente køretøj fra A til B og løse sektionens ad hoc opgaver.
Om dig
Du er en erfaren overkonstabel-1 af reserven eller overkonstabel af reserven, der er moden til udnævnelse. Du har et udpræget ønske om ansvar, ligesom du skal være motiveret for og engageret i støtten til din G2.

Du har minimum B-kørekort. Du skal kunne formulere dig på militært engelsk, såvel mundtligt som skriftligt. Desuden er det en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til C2IS.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Kaptajn Jeppe Christensen, chef for efterretningssektionen ved 2. Brigade, via mail: 2BDE-G2-04@mil.dk eller på mobil 2555 6027.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er 17. juni 2024. Der gennemføres ansættelsessamtaler i umiddelbar forlængelse heraf.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.06.2024

Indrykningsdato

03.06.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent