Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Taktisk og nysgerrig næstkommanderende for Lilje Eskadronen i Panserbataljonen ved Jydske Dragonregiment


Taktisk og nysgerrig næstkommanderende for Lilje Eskadronen i Panserbataljonen ved Jydske Dragonregiment

Arbejder du systematisk og ressourcebevidst, samtidig med du viser en naturlig ansvarlighed over for dine nærmeste kolleager, og har du en lille kærlighed for kampvognsvåbnet eller er du blot nysgerrig derpå, så kunne stillingen måske være det du står og søger.
At være næstkommanderende ved Lilje Eskadronen betyder, at du indgår i en operativ kampvognsenhed, som stiller krav, men du er også omringet af gode kollegager, der er specialister inden for deres fag og vil give dig den hjælpe og støtte, du har behov for.
Om os
Opbygningen af 3. Kampvognseskadron, også kaldet Lilje Eskadronen, startede den 1. januar 2021. Eskadronen er organisatorisk forankret i Panserbataljonen og garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro.

Lilje Eskadronen er derfor en ung enhed, som er bygget på et større fundament.

Dine nærmeste kollegaer består både af nye og ældre kampvognssoldater, som hver især har deres nuancer og derfor kan bidrage i problemløsningerne med en bred palette, og samtidig skabe de bedste forudsætninger for dine egne arbejdsopgaver.

Lilje Eskadronens historie går tilbage til 1970, hvor eskadronen blev oprettet ved Fynske Livregiment som 3/I/FLR, herefter har eskadronen været tilknyttet Kongens Jydske Fodregiment og sidst Jydske Dragonregiment både ved III og I panserbataljon.

Eskadronen er for nuværende kendetegnet ved at være en ung enhed med et stærkt fundament af nøglepersonel.
Ved Lilje Eskadronen har vi en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Vi stiller derfor krav til, at du er engageret og initiativrig, har lysten til at udvikle dig og gå i dybden med kampvognen som platform og de forudsætningsskabende aktiviteter, som skal til, for at eskadronen kan opretholde sin kampkraft.
Vores daglig tjenestetid er fra 0700 til 1430, og du skal desuden deltage i både skydeperioder og øvelser i løbet af året, i både Danmark og udlandet. Du skal forvente, at være væk mere end 10 uger om året.
Om stillingen
Eskadronens kommandodeling er pt. organiseret med en kommandosektion, en forsyningssektion, en vedligeholdelsessektion og en føringssektion. Du vil her indgå som næstkommanderende for kampvognseskadronen, hvori du bl.a. skal fungere som chefens stedfortræder i hans fravær.

Som næstkommanderende (NK/ESK) er du eskadronens garant for kvaliteten i uddannelse og logistiktjeneste. Dertil vil du fungere som chefens nærmeste sparringspartner i forhold til planlægning og gennemførsel. Konkrete opgaver kan være:

- Udarbejde øvelseslister som skal foreligge i godkendt form to uger frem og i udkast yderligere mindst to uger frem. Øvelseslister uploades på PNBTN hjemmeside.
- Udarbejde plan for omskolinger, relevante kurser, kørekort, enkeltmands- og funktionsuddannelser herunder at tilsikre korrekt uddannelsesregistrering i henholdsvis DeMars og eskadronens uddannelsesplaner samt løbende evaluering af kvaliteten af den gennemførte uddannelse og træning.
- Foranstalter rekvisition og koordination af terræn, uddannelsesfaciliteter, materiel, ammunition, forplejning, køretøjer og anden transport (herunder tung transport) så betids, at frister overholdes, og brugere har et fornuftigt planlægningsgrundlag.
Under operativ indsættelse vil du fungere som NK/ESK, med henblik på at støtte eskadronchefen, og være bindeleddet mellem eskadron og bataljon i forhold til logistiktjeneste, men også være rede på taktisk indsættelse. Under indsættelse vil du være fører for din egen PIR V, hvorfor stillingen kræver en større grad af fleksibilitet og kommunikationsevner.

Lilje Eskadronen tilbyder
Et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Du vil få meget at se til, men også hjælpsomme kollegaer der vil være klar til at gribe et par bolde. Din tid ved Lilje Eskadronen og Panserbataljonen vil give dig en oplevelse for livet, og udvikle dig både teknisk og taktisk.
Eskadronens personel vil give dig de bedste forudsætninger for, at du kan danne dit eget fundament ved kampvognene, som er kendetegnet ved en flad imødegående kultur, som samtidig stiller krav, men også tilbyder fleksibilitet og selvstændighed.
Om dig
Du er premierløjtnant og besidder en oprigtig interesse for Hærens tungeste våben og har evnen og lysten til at dyrke dit faglige niveau. Det forventes, at du er proaktiv og udpræget forudseende i din opgaveløsning med fokus på at udvikle og på sigt fastholde professionalismen i eskadronen.
Vi vægter højt, at du er loyal både over for dine kolleger men også dig selv, samt at du kan agere i en fleksibel og nytænkende hverdag.
Du skal besidde empati og kan balancere belastningen for såvel dig selv som eskadronens personel. Dertil skal du forvente mange forskellige opgaver, hvor det er vigtigt, at du er i stand til at uddelegere til specialisterne i eskadronen og skifte imellem at være løsningsorienteret til forudsætningskabende.

Du er klar til en hverdag, der omfatter samarbejde med professionelle og dedikerede kolleger og er indstillet på at indtræde i et professionelt fællesskab med dine kollegaer i Lilje Eskadronen og på tværs af bataljonen med 1., 2. KVGESK og staben.

Du behersker engelsk i skrift og tale.
Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt (HEM).
Da du forretter tjeneste i en kampenhed, forventes det at du holder dig i god fysisk form.
Du er indstillet på forsat at uddanne dig inden for taktik og kommunikation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en premierløjtnantstilling på overenskomstmæssige vilkår.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlig tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadronchefen Kaare Brink på telefon 20 80 75 56 eller mail: JDR-1B-300A eller eskadronsbefalingsmand Mads Rodholm på tlf. 41 77 33 86 eller via mail: JDR-1B-301A.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Yde ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ays@mil.dk eller telefon 72 81 90 72 .

Såfremt du er udpeget til deltagelse til internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. juni 2024. Samtaler forventes gennemført i uge 26.
Stillingen ønskes besat den 1. september 2024 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

17.06.2024

Indrykningsdato

31.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent