Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Akademisk medarbejder til rekruttering og fastholdelse


Akademisk medarbejder til rekruttering og fastholdelse

Vil du være med til at styrke Hjemmeværnet – og den tryghed og sikkerhed, som vi
har i Danmark?

Hjemmeværnet skal vokse som en del af styrkelsen af det danske forsvar. Vi skal i Hjem-meværnskommandoen derfor styrke rekrutteringen og fastholdelsen af vores frivillige solda-ter. Derfor har vi brug for dig, der er struktureret, analytisk, ansvarsfuld og med gode relati-onelle kompetencer, til en nyoprettet stilling i Informations- og Rekrutteringsafdelingen som tværgående sagsbehandler og koordinator.
Om os
Informations- og Rekrutteringsafdelingen, der er ansvarlig for den strategiske branding- og
rekrutteringsindsats med det formål at rekruttere frivillige soldater til Hjemmeværnets
aktivstyrke, er geografisk placeret i Hjemmeværnskommandoens hovedkontor i
Vordingborg.

Stillingen er i Rekrutterings- og Analysesektionen, som er ansvarlig for den
taktiske rekrutteringsindsats, ansøgnings-, optagelses- og onboardingprocessen for nye
frivillige medlemmer af Hjemmeværnet samt understøttende undersøgelser og analyser.
Sektionen udvikler og gennemfører løbende aktiviteter, der skal forbedre processen
omkring optagelse af nye medlemmer, og vi udvikler og tilrettelægger kampagneindsatser,
events og andre rekrutteringsaktiviteter – i tæt samarbejde med Kommunikations- og
Mediesektionen, der er den anden halvdel af Informations- og Rekrutteringsafdelingen - og
ofte i tæt samarbejde med Hjemmeværnets myndigheder samt med eksterne interessenter
og leverandører, fx reklame- og mediebureauer.

Vi er pt. 7 medarbejdere i sektionen - både militært og civilt ansatte - der arbejder i et
dynamisk og udviklingsorienteret miljø. Vi har i sektionen og afdelingen fagligheder inden
for kommunikation, markedsføring, rekruttering, events, undersøgelse og analyse, men vi
mangler ”den akademiske edderkop”, der kan styrke både afdelingens og sektionens
tværgående opgaveløsning – som både sagsbehandler og tovholder på opgaver der
involverer flere bidragsydere.

Arbejdsmiljøet er uformelt, og tempoet er ofte højt. Foranderligheden er en konstant faktor
i sektionen, da vi altid har fokus på at videreudvikle vores egen opgaveløsning. Vi lægger
vægt på at have højt til loftet samt at give gode muligheder for både personlig og faglig
udvikling. Vi tilbyder et positivt, konstruktivt og respektfuldt kollegaskab, hvor vi helt
naturligt spiller hinanden gode.
Hos os er en god dag en dag, hvor vi har gjort en forskel, lært noget og haft det sjovt.
Om stillingen
Som vores nye sagsbehandler og koordinator får du en vigtig rolle i arbejdet med at skabe
sammenhæng i den tværgående opgaveløsning inden for rekrutteringssøjlen i
Hjemmeværnet. Dine primære opgaver vil omfatte følgende:

- Sagsbehandler på rekruttering og fastholdelse af frivillige soldater i Hjemmeværnet,
herunder særligt brugerrejsen fra potentiel ansøger til operativ frivillig soldat i Hjemmeværnet.
- Sagsbehandler på ansøgnings-, optagelses- og onboardingprocessen for frivillige soldater –
med fokus på udvikling og optimering af processerne, herunder samarbejdet og
koordineringen med både interne og eksterne aktører.
- Sagsbehandler på Hjemmeværnets distriktsudvalgs virksomhed, herunder være primær
kontaktperson for distriktsudvalgsformændene.
- Projektleder og projektdeltager på udvalgte projekter inden for rekruttering og fastholdelse
af frivillige soldater.
- Bidrage til undervisning af de fastansatte og frivillige i rekrutteringssøjlen i Hjemmeværnet.

De to førstnævnte opgaver vil du samarbejde tæt sammen med en af dine kolleger om.

En af dine hovedopgaver relaterer sig til de såkaldte distriktsudvalg (pkt. 3 ovenfor). Der er
19 distriktsudvalg fordelt i hele landet, og udvalgene har til opgave at træffe afgørelse om,
hvilke ansøgere der kan optages som medlemmer i Hjemmeværnet.
Udvalgsmedlemmerne er udpeget af de kommuner, der indgår i det pågældende distrikt.
Dine arbejdsopgaver som kontaktperson for formændene for distriktsudvalgene og som
sagsbehandler på distriktsudvalgenes virksomhed omfatter følgende opgaver:

- Sagsbehandling vedrørende distriktsudvalgenes virksomhed, herunder besvarelse af
interne og eksterne henvendelser angående distriktsudvalgene.
- Planlægning og gennemførelse af det årlige seminar for Hjemmeværnets 19
distriktsudvalg.
- Opbygning og vedligeholdelse af gode relationer til formænd og medlemmer af
distriktsudvalgene, herunder foretage besøg ved udvalgene.
- Understøtte samarbejdet mellem Hjemmeværnskommandoens HR-partner og
distriktsudvalgene.
- Rådgive Hjemmeværnsledelsen omkring distriktsudvalgenes virksomhed.

Stillingen er nyoprettet, og du får derfor god mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver.

Du vil i stillingen beskæftige dig med meget varierende opgaver, f.eks. udvikling og
gennemførelse af rekrutteringsprojekter, udvikling af rekrutteringsaktiviteter, videns- og
erfaringsindhentning fra den frivillige struktur i Hjemmeværnet, samt understøtte Den
Kommitterede for Hjemmeværnets virksomhed som en del af Hjemmeværnsledelsen.
Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse, eksempelvis en kandidatgrad inden for
HRM, sociologi, antropologi, statskundskab, kommunikation eller kultur.

Du har interesse for frivillighedsområdet i Danmark – og måske særligt for rekruttering og
fastholdelse af frivillige. Du har et stædigt fokus på udvikling og optimering, og kan ikke
holde dig tilbage, når du ser muligheder for forbedringer.

Du er en teamplayer, der trives med at holde struktur og overblik i en travl hverdag. Du
arbejder selvstændigt, tager ansvar for både opgaverne og samarbejdet med dine
kollegaer, og du motiveres af at inddrage andres erfaringer og synsvinkler i skabelsen af
fælles løsninger.

Du trives i tætte samarbejder, og du forstår vigtigheden af at kunne kommunikere på flere
niveauer i organisationen og overfor vidt forskellige målgrupper både i og uden for
Hjemmeværnet. Du formulerer dig således solidt både på skrift og i tale.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra eller kompetencer i forhold til:

- Tidligere tjeneste i Forsvaret og/eller Hjemmeværnet
- Markedsførings- og kommunikationsområdet
- Forbrugerindsigt og –adfærd samt segmentering
- Projektledelse
- Processtyring
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef Major
Anders Christian Bech på telefon 3266 5257.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 18. juni 2024, og vi forventer at afholde ansættelsessam-taler løbende frem til og med uge 26. Stillingen forventes besat senest den 1. september 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.06.2024

Indrykningsdato

31.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent