Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Skytte ved FINSKSEK i XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev


Skytte ved FINSKSEK i XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev

Vi søger en moden, stærk og professionel soldat, der har sans for detaljen og kan udvise initiativ og selvstændighed, når situationen kræver det.

Har du det der skal til, for at blive en af Hærens bedste finskytter og enkeltkæmper?
Om os
Finskyttesektionen består af fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører, i alt otte mand.

FINSKSEK/STKMP/XIII er for soldater, der med stor frihed under ansvar løser en højt specialiseret opgave, er serviceminded og med høj faglighed.

Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en uformel tone og gensidig respekt. Vi er stolte over at være en professionel enhed i STKMP/XIII, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveau og kompetencer.
Om stillingen
Din funktion vil primært være som SKYTTE på FINSK-GV.

Under den operative indsættelse vil du beskæftige dig med tjenesten i finskyttesektionen, som er en af bataljonens dispositionsenheder. Dette indsat selvstændigt i rammen af sektionen eller afgivet til en kampunderafdeling for at understøtte dennes opgaveløsning.

Under garnisonstjeneste vil du primært beskæftige dig med at videreudvikle dine soldatermæssige færdigheder. Uddannelsens primære fokus vil være på skydeuddannelsen, tjenesten under feltforhold og samtræning med XIII´s andre enheder.

Dine opgaver vil i hovedtræk være;
- Støtte til bataljonens taktiske opgaveløsning i rammen af finskyttesektionen.
- Videreudvikling af dine færdigheder, med fokus på skyde-/feltmæssige færdigheder.
- Støtte Stabskompagniets og XIII´s samlede opgaveløsning.

I finskyttesektionen kan vi tilbyde en spændende tjeneste med mange varierende opgaver og udfordringer. Et professionelt tjenestested med et godt fællesskab, en uformel omgangstone og plads til din udvikling.
Om dig
Du er detaljeorienteret, modstandsdygtig og har en fleksibel indstilling til stillede opgaver. Du udviser initiativ og besidder en høj grad af professionalisme og selvstændighed, hvor du konstant søger at videreudvikle dine egne færdigheder.

Du støtter op om dine foresatte og fremstår som en professionel soldat med et højt fagligt niveau, der både er teoretisk og praktisk forankret. Du afspejler fokuskompetencerne fleksibilitet, professionalisme og resultatorientering, og kan bringe dem i spil i det daglige.

Du er mødestabil og på alle måder en ansvarlig soldat. Du besidder en høj grad af modenhed, og er i stand til at håndtere skiftet mellem hårdt fysisk arbejde og længere perioder med stationært arbejde. Dette under varierende – ofte primitive – feltmæssige forhold samt garnisonsforhold.

Du kan håndtere at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer og besidder en god helhedsforståelse, der bidrager til den samlede opgaveløsning.

Du kan i dagligdagen modstå et moderat til hårdt arbejdspres, hvilket til tider gennemføres under hård fysisk belastning under eksempelvis øvelsesaktivitet.

Der lægges vægt på, at du har relevant erfaring indenfor fagområderne infanteri eller opklaring og har en forståelse for manøvre på underafdelingsniveau. Desuden forudsættes at du er villig til at besætte stillingen i sektionen i en årrække.

Du vil forventeligt skulle gennemføre en større mængde efteruddannelse efter ansættelse.
Vi forventer, at du gennemfører manglede uddannelse hurtigst muligt efter tiltrædelsen. Derfor skal du påregne en del kursusaktivitet.

Inden ansættelses aftalen skal du igennem en evaluerings-uge. Med de andre ansøgere, så vi kan se om du har det der skal til.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.
Slesvigske Fodregiment har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune kan tilbyde tilflytterservice via kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312
Jobmatch er et tilbud til medflyttende partner, hvor et CV kan sendes til lokale virksomheder i nærområdet for et muligt job, kontakt FPS Partner Eva Thomsen, FPS-EET@mil.dk.


Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN Casper Hansen; Mail: SLFR-13-000A@mil.dk eller mobil: 41 38 51 25.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. juni 2024 og samtaler forventes afholdt i uge 26.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

30.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent