Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Personel- og Organisationselementet (G1) i Hærkommandoens Stab (genopslag)


Sagsbehandler til Personel- og Organisationselementet (G1) i Hærkommandoens Stab

Trives du med en stor grad af faglig stolthed og har du fokus på detaljen. Kan du skære ind til benet og kan du argumentere for grundlag og beslutninger?
Så er det måske dig vi mangler til at hjælpe os med at holde styr på blandt andet bemandingen til INTOPS.
Om os
G1 består af en oberstløjtnant som chef og tre elementer med hver deres område:

- Administrationselementets opgaveportefølje består blandt andet af at servicere de lokale personeladministrative elementer ved Hærens myndigheder, herunder gennemførelse af controlling, særlig administrative støtteopgaver, administrative processer/procedurer m.m.
- Personel- og Organisationselementet, hvor den ledige stilling er placeret. Elementets opgaver består blandt andet af strukturopgaver, policy på personelområdet, bemandingsgrundlag, produktionsmål og bemanding til INTOPS, KTO-virket, diversitet og inklusion samt generel HR i Hæren.
- Rekrutterings– og lærlingeelementet er ansvarlig for rekruttering generelt, kampagner og forvaltningsramme for ansættelse af lærlinge og elever i Hæren.

Fælles for alle elementer er, at vi tilbyder en udfordrende hverdag i en spændende, dynamisk og meget velfungerende sektion, hvor faglighed, sammenhold og humor spiller en stor rolle. Men hvor vi også udviser stor grad af fleksibilitet og en aftalt brug af hjemmearbejde.

Vores fokus er på at løse opgaverne i et samarbejde, men også i muligt omfang at udvikle den enkelte medarbejders potentiale – uden at udfordre privatlivet unødigt.
Om stillingen
Vi har ved Hærkommandoen en koordinerende opgave med bemanding af Hærens bidrag til internationale opgaver.

Stillingen er meget fokuseret imod bemanding at organisationer opstillet til løsning af internationaleopgaver og ikke mindst bemanding af international stabe, hvortil Hæren skal levere et markant bidrag.

Der er mødeaktivitet i udlandet forbundet med jobbet.

Der vil ligeledes være en række sagsbehandleropgaver, der dels er relateret til ovennævnte samt til de generelle HR og bemandingsopgaver, der er ved Hærkommandoen.

Opgaverne fordrer stor grad af nidkærhed for detaljen mhp. at sikre høj grad af integritet og ikke mindst samarbejde med alle Hærens myndigheder og øvrige sektioner ved Hærkommandoens stab.


Opgaverne i stillingen indeholder i hovedstræk:

• Bemanding af Hærens enheder, der skal udsendes i samarbejde med Hærens myndigheder
• Bidrag til bemandingsprocessen ved Multinational Division North (MNDN)
• Gennemførelse af bemandingsmøder
• G1 rep. i rammen af TF enkeltmandsudsendelser
• Bemandingsprocesser af store organisationer til internationale øvelser
• Sparring med stabens sektioner vedr. befalinger relateret til missioner, operative opgaver vedr. øvelsesgrundlag inden for G1 ressort
• Gennemførelse af briefinger ved MYN forud for udsendelse eller operative tjenesterejser
• Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse (facilitering) af KGHR-møder med alle G1 samarbejdspartnere

I stillinger er der et meget nært samarbejde med FPS, G3, G4 og den øvrige G1 sektion i forhold til opgavesættes løsning. Jobbet er en rigtig god udgangsposition inden ansøgning om tjeneste på M232 niveau (chefsergent) eller late entry i Hæren – men også bredt ved FPS og internt i Hæren – og ligeledes ved andre styrelser. Tjeneste ved staben i Hærkommandoen giver rigtige gode stabskompetencer, der kan anvendes efterfølgende bredt i forsvaret.
Om dig
Det er vigtigt, at du er pragmatiker og i et samarbejde går efter at skabe vindere. Vi har brug for at du er ærekær, vedholdende og indgår gode bæredygtige aftaler. Ligeledes skal du være god til at skrive og skabe beslutningsgrundlag i rammen af et stabsarbejde.

Det er vigtigst at du har været udsendt, har erfaringer herfra og gerne har kompetencer fra S1 niveauet ved en bataljon eller afdeling – eller fra S1 niveauet ved et regiment.
Men det allervigtigste er, at du vil HR-området. Det er det vigtigste - og at du er agerende og kan skabe konstruktiv dialog. Mangler du noget vil du i rammen af onboarding får tilført alle de kompetence, der er nødvendige.

Du ser dette job som en mulighed for at blive ekspert og hermed kan få en god og længere varende tjeneste i rammen af et HR-speciale – hvor du er den faglige specialist og er med til at sætte retningen for bemandingen af Hærens bidrag til internationale opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte din kommende nærmeste leder MJ Gert Kingo, fko-h-g11a@fiin.dk, MOB 42604704.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Christian Terp ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-CTN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 21. juni 2024 og forventer at gennemføre samtaler efterfølgende.

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN

Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup. Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

21.06.2024

Indrykningsdato

29.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent