Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vognkommandør på Piranha 5 til Stabskompagniet ved / I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet


Vognkommandør på Piranha 5 til Stabskompagniet ved / I Panserinfanteribataljon / Gardehusarregimentet

Motiveres du af at tage ansvar for et køretøj, dets besætning og passagerer? Holder du overblikket når der opstår modsatrettede krav og korte deadlines? Og ynder du at fordybe dig i signaltjenesten og den tekniske opbygning af Piranha 5?
Så er det dig vi skal bruge som kommandør til bataljonens fremskudte kommandostation.
Om os
Stabsdelingen hører til i stabskompagniet ved I Panserinfanteribataljon i Slagelse. Her hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne. Vi er stolte over at have en professionel enhed med et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber imod at fastholde vores position som hærens bedste stabskompagni. Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Stabsdelingen er en enhed, hvor der stilles høje krav til både medarbejderne og ledelsen, idet delingen under indsættelse ikke er indsat samlet. Stabsdelingen har til opgave at levere et komplet føringssetup til bataljonsstaben, hvorfra denne kan føre sine enheder.

Kompagniet har gennem tiden deltaget på talrige beredskaber og udsendelser, og var seneste ud-sendt til Letland i 2022, som en del af NATO’s reaktion på Ruslands invasion af Ukraine.
Som ansat i Stabskompagniet forpligter du dig til at deltage på kommende beredskaber samt internationale operationer.
Om stillingen
Stabsdelingen opstiller og driver bataljonens føringsinstallationer bestående af den fremskudte kommandostation og to taktiske operationscentre.

Som kommandør vil du skulle løse forskellige opgaver, herunder;
- være en del af besætningen på Piranha 5
- bidrage til oprettelsen og nedbrydelsen af kommandostationen,
- indgå i nærforsvaret når kommandostationen er oprettet,
- bidrage til signaltjenesten i kommandostationen,

Du skal forvente, at uddannelsen spænder bredt fra enkeltkæmperuddannelse over køreruddan-nelse til indsættelse i rammen af bataljonen.

Kompagniet ligger stor vægt på enkeltkæmperfærdigheder, hvorfor uddannelse indenfor bl.a. skydning, orienteringslære, taktisk sanitetstjeneste, feltkundskaber og idræt også vægtes højt.

Du kan forvente en del kursus- og øvelsesaktivitet i forbindelse med jobbet, og skal derfor være afklaret med, i perioder, at være mange dage væk fra hjemmet.
Om dig
Du er konstabel, gerne med erfaring fra en kampunderafdeling.

Det er en fordel, men ikke et krav at du:
 er omskolet til og har erfaring med Piranha 5
 har erfaring med stående styrke og gerne fra kamptropperne
 har erfaring med Harris 152, HF radio og BMS
 er omskolet til tungt og let maskingevær

Du viser initiativ og tager selvstændigt fat på opgaverne, og søger kontinuerligt at forbedre din opgaveløsning. Du formår at komme med input til relevant uddannelse i delingen.

Du arbejder struktureret og går op i at levere et godt produkt med sans for kvalitet og service.

Du er en omstillingsparat person med godt humør.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Chefen for Stabskompagniet, kaptajn Michael Marquard Skovfoged på Telefon 29 17 58 46 eller via mail på GHR-1B-000A@MIL.DK.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

11.06.2024

Indrykningsdato

28.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent