Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsbefalingsmand til J5 i Grønland


Stabsbefalingsmand til J5 i Grønland

Ønsker du en varieret hverdag, hvor du du får en bred berøring med spædende udviklingsprojekter, så er stillingen som stabsbefalingsmand ved J5 i Arktisk Kommando måske noget for dig.
Du får så ovenikøbet alt det smukkeste Grønland kan tilbyde idet stillingen er placeret i Kangerlussuaq.
Om os
J5 indgår i Planlægningsafdelingen ved Arktisk Kommando. Sektionen består ud over dig af ca. 10 kollegaer placeret i København, Nuuk og Kangerlussuaq.
Vi er en blanding af officerer, befalingsmænd og akademikere. Vores primære opgave er langtidsplanlægning og udvikling af Arktisk Kommando. Det betyder, at du kommer til at arbejde sammen med kolleger der beskæftiger sig med alt fra hvordan vi er organiseret, over hvorledes vores processer er designet, til hvad vi skal bruge i fremtiden for at kunne løse vores opgaver.

Desuden har vi også ansvaret for Arktisk Basisuddannelse. Lige nu har vi en stab der gennemfører uddannelsen på første hold. Men vi skal allerede nu til at kigge fremad - det er her hovedvægten af dine opgaver skal ligge.
Om stillingen
Som stabsbefalingsmand bliver du helt central i at tilvejebringe grundlaget udviklingen af Arktisk Basisuddannelse version 2.0.

Dine opgaver bliver mangeartede, som f.eks.:
- Være Arktisk Kommandos koordinerende led på udvikling af faciliteterne i Kangerlussuaq.
- Koordination af lokale forhold Kangerlussuaq
- Evaluering og forløbskontrol af uddannelsen, samt udvikling af månedlig/modulbaseret rapportering jf. evalueringsmodel
- Indgå som Arktisk Kommandos repræsentant på uddannelseskaravane i turnus.
- Arrangere lokal uddannelsesmesse i Kangerlussuaq.
- Evt. støtte til uddannelseskadren som hjælpeinstruktør for kadren efter behov.
Om dig
Du er sergent og du har forrettet tilfredsstillende tjeneste, gerne med erfaring med uddannelse af værnepligtige inden for de seneste par år.

Du har flair for at skrive og kan nemt tillære dig at benytte vores stabsstøttesystemer.

Du kan arbejde selvstændigt med en naturlig forudseenhed og kan på den måde bidrage aktivt til en smidig opgaveløsning. Vi lægger ligeledes vægt på gode samarbejdsegenskaber, da vi kommunikerer med mange instanser både i - og udenfor organisationen, samt fleksibilitet da ændringer ofte er en del
af vores hverdag.

Som en del af en sektion med mange udadvendte aktiviteter skal du have en stærk evne til at kunne indgå i relationer på kryds og tværs.

Du skal være opsøgende i din adfærd og du skal være nysgerrig da du ofte kommer til at udvikle dine egne løsninger.

Du er i stand til at have mange bolde i luften ad gangen uden det påvirker kvaliteten af dit arbejde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Kangerlussuaq, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende tjenestested under opholdet i Grønland.

Du vil få stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen (FPTBST 564-15).

Dit faste tjenestested vil være i Kangerlussuaq.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer (bagud).

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for J5, major Nikolaj Lundsteen + 45 2020 9280 eller oversergent Thomas Ginnerup, +299 492628.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR-partner Louise Ydemann Duarte ved Forsvarsministeriets Personelstyrelse på telefon +299 491104 eller på mail FPS-LYD@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 12. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

12.06.2024

Indrykningsdato

27.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent