Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Sekretariatsleder til Landsdelsregion Vest


Sekretariatsleder til Landsdelsregion Vest

Har du kompetencerne til at kunne understøtte det personaleadministrative område både i staben ved Landsdelsregion Vest og ved de underliggende hærhjemmeværnsdistrikter? Kan du lede og fordele opgaver og derved bidrage til at yde den nødvendige ledelsesstøtte til chefkredsen?

Så kan vi tilbyde dig en stilling som sekretariatsleder i personelelementet (G1) ved Landsdelsregion Vest; et element som dagligt håndterer en bred vifte af opgaver i rammen af både personaleadministration og ledelsesstøtte.
Om os
Landsdelsregion Vest er et regionalt hovedkvarter med landmilitært ansvar for det jysk-fynske område. Regionstaben består af ca. 35 fastansatte civile og militære medarbejdere, som i dagligdagen er bindeleddet mellem hhv. Hjemmeværnskommandoen, Hærkommandoen, styrelserne og hjemmeværnsdistrikterne.

Overordnet set har staben i relation til nationale operationer og opgaver fokus på planlægning og støtte til Hæren samt samfundets øvrige beredskabsmyndigheder. I de kommende ca. to år har vi med udgangspunkt i Hjemmeværnets mange frivillige også ansvaret for opstilling, uddannelse og udsendelse af Hærens bidrag til KFOR. Både når vi løser nationale opgaver og uddanner til internationale missioner som KFOR, tilstræber vi altid at levere fagligt forankrede og velfunderede opgaveløsninger.

Staben er et sted, hvor vi vægter samarbejde, trivsel, tilknytning samt faglig og personlig udvikling af den enkelte medarbejder. Staben har fokus på kontinuerlig positiv udvikling af egen organisation til løsning af fremtidens opgaver.

Vi spiller hinanden gode og bidrager alle til et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at hjælpe hinanden i den udstrækning det overhovedet er muligt. Det er vigtigt for os, at vi går glade på arbejde - og glade hjem igen. Der er en høj grad af frihed i forhold til tilrettelæggelse af egen hverdag.
Om stillingen
Du vil være sekretariatsleder i G1 (personelelementet) under Personel- og Uddannelsessektionen, som ledes af en sektionschef. Udover G1 består sektionen af G7 (uddannelseselementet) samt et midlertidigt oprettet KFOR-element – i alt pt. 11 medarbejdere, både civile og militære. Vi er en sektion, der løser vores forskellligartede opgaver til tiden, men også har tid til at prioritere det sociale fællesskab på arbejdspladsen.

Du vil som sekretariatsleder bl.a. få ansvaret for den samlede personelforvaltning og personeltjeneste i staben ved Landsdelsregion Vest samt rådgivning til de seks hærhjemmeværnsdistrikter i vores område.

Du vil samtidig være daglig leder for op til fire medarbejdere, der arbejder med faktura sagsbehandling, alle HR-relaterede områder samt yder den nødvendige ledelsesstøtte til chefkredsen. Du skal som daglig leder kunne vejlede og fordele opgaver til medarbejderne i G1 samt tilsikre en god on-boarding proces ved ansættelser i hele staben.
Dertil kommer, at du vil få dine egne sagsområder, der bl.a. indebærer udarbejdelse af sagsoplæg til chefen vedr. f.eks. udnævnelser samt godkendelse af skrivelser og høringssvar udarbejdet af medarbejderne i G1.

Ud fra de kompetencer og forudsætninger du kommer med, har du mulighed for en vis medindflydelse ift. dine sagsområder og udviklingen i G1.
Samarbejdet med øvrige myndigheder i Hjemmeværnet og hærhjemmeværnsdistrikterne er essentielt. Derfor skal du være med til at kunne fastholde, udbygge og udvikle dette samarbejde. Dette gælder tillige den frivillige struktur.
Om dig
Du har gennemført relevant kontoruddannelse, gerne indenfor personaleadministration.
Du har erfaring med selvstændig sagsbehandling og det er ønskeligt, at du har en vis ledelseserfaring eller er villig til at tage kur-ser inden for personaleledelse.
Det er desuden ønskeligt, at du har forudgående erfaring med Hjemmeværnet eller Forsvaret, men ikke et ubetinget krav, idet regionsstaben vil være klar til at bibringe dig viden om de vilkår vi arbejder med.

Du evner at lede og fordele de mangeartede opgaver, der lander i G1, herunder udnytte de kompetencer de øvrige medarbejdere i G1 har. Ligeledes kan du hurtigt sætte dig ind i de sagsområder, der lander i elementet samt bidrage positivt til udviklingen i G1 ved at bringe nye ideer i spil.

Du befinder dig godt med at arbejde med frihed under ansvar. Du er ærlig, loyal og kan gå i øjenhøjde med både militære og civile medarbejdere, ligesom du udviser rettidighed og har en høj grad af faglighed. Du kan over tid gennemføre selvstændig sagsbehandling af emner inden for elementets arbejdsområder efter direktiv fra sektionschefen.

Du kan kommunikere både på skrift og i tale. Du er proaktiv, vedholdende og tager ansvar for pålagte opgaver, som leveres til tiden. Ligeledes er du god til at samarbejde, og du bidrager aktivt i opgaveløsningen.

Det er en fordel hvis du har erfaring som bruger af WorkZone, tidsstyringssystemet og DeMars og er fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke. Hvis ikke, sørger vi for at uddanne dig inden for disse områder.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef MJ Marie Hagsten på +45 2288 7572 eller på mail LRGNV-CHPU@fiin.dk.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2024.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Indrykningsdato

23.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent