Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Leder (SG) til elektroniksektionen om bord på Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)


Leder (SG) til elektroniksektionen om bord på Fregatten PETER WILLEMOES (genopslag)

Fregatten PETER WILLEMOES søger en mellemleder med bred teknisk erfaring til daglig styring af elektroniksektionens personel og arbejdsopgaver.
Du får samtidig mulighed for at opleve verden igennem et varieret sejladsmønster, der strækker sig fra den Persiske Golf i syd, over Middelhavet og Østersøen til Grønland og Nordnorge. Med et job i den skarpeste ende af Søværnet vil du stifte bekendtskab med stolte traditioner i et moderne arbejdsmiljø.
Om os
Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som sammen med fregatterne af ABSALON-klassen er Søværnets kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

PETER WILLEMOES har siden sin indsættelse i operation BRILLIANT SHIELD primo 2022 været igennem en stor udvikling, herunder stor personeludskiftning og forventer snart igen at kunne melde klar til større operative opgaver i den sidste del af enhedens beredskabsperiode inden det femårlige hovedeftersyn. Fra 2026 gennemfører besætningen DANSARC-forløbet frem mod endnu en treårig operativ indsættelsesperiode.

På PETER WILLEMOES vil vi gerne være kendt for at have en hverdag sammen, som hviler på professionalisme, involvering og ansvarlighed. Vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang, der er afgørende for PETER WILLEMOES’ kampevne. Du bliver derfor en del af en kampenhed, hvor sammenhold og personlig udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd.

Om stillingen
Du vil blive ansat som elektronikbefalingsmandsassistent (EKA), der er en sergentstilling. Som befalingsmand bliver du en del af ledelsen i elektroniksektionen, der også består af én oversergent og én officer. Elektroniksektionen består yderligere af otte menige alle med data- og/eller elektronikfagteknisk baggrund.
I elektroniksektionen vægter vi en åben dialog og en uformel omgangstone i dagligdagen. Sektionen er godt sammentømret og består hovedsageligt af erfarne folk.

Det er EKA’s job at stå for den daglige styring og fordeling af arbejdsopgaver, hvilket EKA gør i tæt samarbejde med EKB. Som EKA er dine ansvarsopgaver at være daglig leder for det menige personel i sektionen, herunder bl.a. at klargøre til dagens arbejde, forberede reparations- og vedligeholdelsesarbejder mv. Arbejdsopgaverne er mangeartede og rummer ofte tekniske problemstillinger, hvorfor det er vigtigt, at du i stillingen formår at trække på dine menige teknikeres erfaringer og ekspertiser.

Sektionen er ansvarlig for drift, vedligehold og fejlfinding på skibets elektronik-, sensor-, data-, netværks- og kommunikationssystemer. Du vil opleve, at dette er essentielt for at skibet kan levere den fornødne operative effekt. Du vil også indgå som en del af enhedens brandberedskab som vagtassistent når skibet er i havn.

I perioder kan hverdagen være travl, hvorfor evnen til at kunne arbejde med flere opgaver samtidig og i sparring med sektionens teknikere er alfa omega.
Ud over skibets egne teknikere, er vi i tæt samarbejde og dialog omkring fejlfinding og vedligehold med Forsvarets forskellige værksteder såvel som KAKI, FMI og SATCOM HUB Karup, hvorfor at en god helhedsforståelse af Forsvarets støttestruktur er vigtig.

Samtidig med den daglige styring i sektionen, vil du også være ansvarlig for tjeneste- og arbejdstidsplanlægning af menigt personel. EKB er samtaleleder for menigt personel, men det forventes, at du giver dine input til personeludvikling og FOKUS-samtaler.

Under øvelse og i operation vil din post i klart-skib (når skibet er i fuldt kampberedskab) være i operationsrummet. Her vil du have stillingen som manager for sensorsystemerne, hvilket består i, at du skal assistere de operative brugere ved spørgsmål til systemerne, og indsamle fejlmeldinger til udbedring af sektions teknikere.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor PETER WILLEMOES ligger til kaj i Korsør.

Vi vil på fregatten PETER WILLEMOES have en sergentgruppe, der ønsker at bibeholde deres engagement ombord i længere tid og leder derfor også efter en EKA, der har ambitioner om at blive fagligt udviklet.
Stillingen vil giver nemlig gode muligheder for faglig udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse. Vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser og efteruddannelse.
Om dig
Som beskrevet i ”om stillingen” er det et must, at du har et godt overblik og kan holde styr på flere opgaver samtidig. Det forventes, at du er engageret, har gennemslagskraft og at du kommer med et stort drive. Da elektroniksektionens vigtigste opgave er at levere funktionsdygtige systemer til resten af skibets brugere, forventes det, at du er servicemindet og i stand til at prioriter i opgaveløsningen.

Det forventes at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Her skal du også hurtigt kunne omsætte teori til praksis. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet frem for omgå det. Ligeledes skal du være typen, der går efter at finde årsagen til problemet, og ikke kun vil symptombehandle.

Stillingen stiller forholdsvis store krav til kandidatens kompetencer inden for styring af arbejdsopgaver samt til kandidatens personlighed og integritet. Dette betyder også, at de rette kompetencer og den rette personlige profil, vægtes lige så højt som de rigtige kvalifikationer.

Er du menig med en relevant teknisk baggrund og et potentiale til at blive befalingsmand, eller kommer du fra det civile med et passende svendebrev, og de rette ledelsesmæssige færdigheder, opfordre vi dig også til at søge stillingen. Der vil være mulighed for at blive ansat på en uddannelseskontrakt målerettet en snarlig sergentuddannelse.

Kvalifikationer
Krav:
• At du har en for stillingen relevante tekniske uddannelser.
• At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT / NATO SECRET.
• At du kan erklæres egnet til internationale operationer.
• At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.

Ønskeligt, men ikke et krav:
• At du har gennemført Søværnets sergentuddannelse eller fundet egnet til GSU
• At du er funktionsuddannet inden for elektronik- og sensorsystemer relevant for IVER-klassen.
• At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for elektronik- og sensorsystemer.
• At du har erfaring med DeMars.

Helbredskrav:
• Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
• Du skal kunne bestå og opretholde Forsvarets Fysiske Basiskrav.
• Grundvaccination.
• Du findes egnet til røgdykker
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 2E-WILM-EKO PL Jacob Thinglev Grundahl mobil tlf. 72854328.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. juni 2024 og samtaler forventes afholdt i umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Indrykningsdato

23.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent