Fortsæt til indhold
Job i Forsvarsministeriet

Studentermedhjælper til cyberpolicy i Forsvarsministeriet


Studentermedhjælper til cyberpolicy i Forsvarsministeriet

Har du interesse for cyber i et sikkerheds- og forsvarspolitisk perspektiv? Er du engageret i et omskifteligt arbejdsmiljø og motiveret for at arbejde i relation til den danske politiske beslutningsproces samt være med til at assistere forsvarsministeren?

Kan du sige ja til ovenstående, så bliv studentermedarbejder i Forsvarsministeriets cyberteam. Vi har en ledig stilling til besættelse snarest muligt.
Om os
Vores team har ansvaret for at udvikle og forvalte en samlet og stor cyberindsats i Danmark: et dygtigt værn mod cyberangreb.

Samtidig er det også vores ansvar at varetage Danmarks interesser og bidrage til det internationale samarbejdet på cyberområdet, herunder i regi af EU, NATO, FN, og OECD.

Dine kommende kollegaer har forskellige baggrunde og er en blanding af militære og civile medarbejdere. Fælles for dem er, at de har et stort engagement i cyberområdet inden for en forsvars- og sikkerhedspolitisk ramme. Hos os vil du desuden opleve en uformel omgangstone med godt samarbejde og fokus på sparring og trivsel.
Om stillingen
Som studentermedhjælper hos os vil du i tæt samarbejde med engagerede kollegaer varetage en bred og varierende vifte af opgaver, og du vil få indgående kendskab til danske og internationale sikkerhedspolitiske problemstillinger på cyberområdet.

Du skal bistå kontorets sagsbehandlere med deres opgaver og assistere ved udarbejdelse af materiale til brug for blandt andet policyudvikling, regeringsmøder og ministerbetjening. Du vil få ansvaret for lettere sagsbehandling og bl.a. arbejde med aktindsigtsbehandling. Desuden skal du varetage en række praktiske opgaver, som eksempelvis mødeforberedelse samt øvrige administrative opgaver forbundet med kontorets drift.

De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kompetencer, interesser og kontorets løbende prioritering af opgaver. Det er vores mål, at du skal lære så meget som muligt hos os, og vi vil derfor gerne være i løbende dialog med dig om dine opgaver.

Vores studenterstillinger ligger i gennemsnit på 20 timer om ugen.
Om dig
Vi forventer, at du har interesse i at arbejde med flere forskelligartede opgaver. Det er essentielt, at cyberområdet fanger din interesse og at du trives i et arbejdsmiljø, der indimellem er travlt og med korte tidsfrister.

Der lægges herudover vægt på, at du:
Har gode samarbejdsevner og er engageret og udadvendt.
Er selvkørende i opgaveløsningen og tager initiativ.
Kan formulere dig kort og præcist på både dansk og engelsk.
Kan arbejde effektivt i tidspressede situationer, har overblik og er god til at organisere også de praktiske opgaver.

Det forventes ikke, at du besidder særlige tekniske færdigheder ud over Microsoft Office-pakken. Til gengæld forventes det, at du har interesse for den politiske betydning af cyberområdet i både nationalt og internationalt regi, samt har interesse for CFCS’ arbejde.

Vi forestiller os, at du er studerende på overbygningen af en relevant samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, med mindst 1 år tilbage af studiet.

Fleksibiliteten til at tilpasse sig forskellige arbejdsdage er at foretrække.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst for kontorfunktionærer i staten HK/STAT. Aflønningen sker med en timeløn på mellem 140,57 – 147,46 kr./time. Det er muligt at få et kvalifikationstillæg på 3,51 kr./time afhængig af din studieanciennitet og eventuel tidligere relevant beskæftigelse.

Din ansættelse som studentermedhjælp er betinget af, at du er aktivt studerende og indskrevet ved en højere læreranstalt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Vi udviser fleksibilitet i forbindelse med dine ferier og eksamensperioder, men vi forventer også, at du er fleksibel i perioder med stor arbejdsbelastning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du har spørgsmål til stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte Malthe Melsted Ancher-Jensen på tlf. 6139 7220.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-Konsulent Betina Koch-Søfeldt, på tlf. 7281 9128.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen skal du vedhæfte CV, ansøgning og indskrivningsbevis, samt andre relevante dokumenter. Du kan forvente, at du forud for ansættelsessamtalen vil skulle besvare en kort test.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024. Samtaler forventes afholdt løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning allerede nu.

Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Du kan læse mere om Forsvarsministeriet på ministeriets hjemmeside http://www.fmn.dk.

Forsvarsministeriets departement har to hovedopgaver. Vi betjener forsvarsministeren og understøtter udviklingen af en visionær dansk forsvars-, sikkerheds- og beredskabspolitik. Derudover varetager vi den overordnede ledelse og styring af ministerområdet, hvor vi bl.a. fører tilsyn med, at den økonomiske og aktivitetsmæssige styring inden for ministerområdet tilrettelægges effektivt og inden for de fastsatte rammer.
Vi er tæt på den politiske beslutningsproces, udsynet er internationalt, og vi skal inddrage hele ministerområdets behov, når vi løser en opgave. Ikke to dage er ens, og arbejdstempoet er højt.
Vi er ca. 450 medarbejdere – med en blanding af både civil og militær baggrund og uddannelser. Til daglig arbejder vi enten i København K eller ved de decentrale partnerelementer eller økonomifunktioner, som er placeret ved vores styrelser og myndigheder rundt om i landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

23.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent