Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef for Forsvarets Sanitetskommandos Operationsdivision


Chef for Forsvarets Sanitetskommandos Operationsdivision

Ønsker du et attraktivt chefjob med opgaver inden for ledelse, sanitetsfaglig planlægning og højt specialiseret militærmedicin?
Vil du være i spidsen for den nære rådgivning af Forsvarets stabe og kommandoer på niveau I og II? Finder du det militære operationsmiljø spændende, og brænder du for at bidrage med de bedste sanitets- og sundhedsfaglige løsninger? Motiveres du af at opbygge stærke samarbejdsrelationer for herved at opnå de bedste resultater?
Så er muligheden her!
Om os
I Forsvarets Sanitetskommando (FSK) sikrer vi soldatens helbred. Vi er fagligt ansvarlige for - og varetager sundhedstjenesten i Forsvaret. Vi udvikler og rådgiver om militærmedicinske forhold, om militær fysisk træning og står for driften af infirmerierne og skolerne Center for Militær Fysisk Træning og Center for Sanitets- og Sundhedsuddannelse. Desuden er vi ansvarlige for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om danske soldater i nationale og internationale operationer.
Om stillingen
Chefen for Operationsdivisionen er overordnet ansvarlig for den sundhedsfaglige rådgivning af Operationsstaben og værnskommandoerne i Forsvaret. Opgaven løses i tæt samarbejde med chefen for Planlægning og underlagte kommandolæger.
Herudover er chefen overordnet ansvarlig for den sundhedsfaglige planlægning ifm. opstilling af militærmedicinske og sundhedsfaglige bidrag til Forsvarets øvelser og missioner.

Som chef vil du i dit ledelsesteam arbejde tæt sammen med chefen for Planlægningsafdelingen omkring planlægning, ledelse, styring og kontrol af Operationsdivisionens samlede opgaveportefølje. Herunder varetager du også økonomi- og personaleansvar. Divisionen er p.t. opdelt i fire områder med hver deres chef.
Disse områder er en Planlægningsafdeling, som varetager den sundhedsfaglige planlægning samt tre områder svarende til Flyvevåbnet, Hæren, Søværnet og på sigt Specialoperationskommandoen/Arktisk Kommando, når området får egen kommandolæge. Divisionen udgøres af ca. 16 medarbejdere.

Du har ansvaret for løsning af en lang række opgaver i forbindelse med rådgivning og direktivgivning inden for det militærmedicinske og sundhedsfaglige område i relation til operationer i Forsvaret.

I forhold til den nationale forsvarsplan har du ansvaret for, at Joint Medical opstilles og at medarbejderne knyttet hertil uddannes med henblik på at kunne integreres i Operationsstaben.

Du deltager i nationale og internationale arbejdsgrupper og kongresser inden for militærmedicin og sundhedsfaglige emner, herunder deltagelse i diverse NATO fora på vegne af Forsvaret.

Du har ansvaret for dykkerlægevagten og stabslægevagten, hvoraf du ligeledes indgår i sidstnævnte. Desuden vil du indgå i FSK ledelse, hvor du forventes at rådgive chefniveauet.
Om dig
Stillingen som chef for Operationsdivisionen fordrer, at du har stærke analytiske kompetencer, et strategisk helhedssyn og overblik samt særdeles gode lederevner. Du er god til at skabe og vedligeholde gode relationer på alle niveauer.

Du har endvidere stærke kompetencer inden for planlægning, ledelse, styring og kontrol, og du evner at koordinere på tværs af Operationsdivisionen, men også på tværs af FSK.

Du er en stærk og tydelig kommunikator. Dette både i skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Desuden har du gode samarbejdsevner, idet du forestår koordination af militærmedicinske, sundhedsfaglige beslutninger og løsninger såvel internt i divisionen som til øvrige stabe og kommandoer.

Vi forudsætter, at du – ud over en solid militær medicinsk viden - har erfaring som leder i stabsstillinger samt gennemført stabskursus eller dele af master i militære studier ved Forsvarsakademiet, eller tilsvarende ækvivalerende uddannelse.

Det er ønskeligt, at du har været udsendt i INTOPS og har erfaring med stabstjeneste på niveau II.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en militær stilling i Forsvarets Sanitetskommando med et ansættelsesområde, der omfatter Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner. Det daglige tjenestested vil primært være i Aarhus, men Operationsdivisionen har enheder på tværs af hele af Danmark.

Du vil blive ansat som Stabslæge af 1. grad. Ansættelsen sker på individuel kontrakt. Lønnen forhandles efter kvalifikationer og vil ligge på ca. kr. 900.000 kr. årligt. Hertil kommer et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 17,1%.

Ansøgere, der i forvejen er ansat på tjenestemandsvilkår i Forsvaret, vil ved stillingsskifte inden for funktionsniveauet kunne bevare denne ansættelsesform i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Såfremt der er tale om et højere hovedfunktionsniveau, vil ansættelsen som hovedregel ske på individuel kontrakt. Den enkelte medarbejder kan dog efter Forsvarsministeriets konkrete og individuelle vurdering få mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen i henhold til gældende løn- og ansættelsesvilkår for denne ansættelsesform.

Ansættelsen er betinget af, at du kan opfylde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres egnet uden begrænsninger til udsendelse i internationale operationer.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Forsvarets Sanitetskommando, brigadegeneral Jesper Momme, på 72818001/FSK-CH@mil.dk eller Generallæge Susanne Lausten på telefon 72818050/FSK-GLG@mil.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent Anja Baldorf på telefon 32665951.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024. Samtaler forventes afholdt d. 20. og 25. juni 2024.

Stillingen er til besættelse fra 1. august eller snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du er velkommen til at vedhæfte relevante bilag som CV og seneste FOKUS, men dette er ikke et krav. Vær opmærksom på, at bilag skal tilføjes som pdf-filer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal stiles til Hans Majestæt Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aarhus, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M402 - STLG-1

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

22.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent