Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kursusleder til Institut for Ledelse og Organisations Sektion for Efteruddannelse på Forsvarsakademiet


Kursusleder til Institut for Ledelse og Organisations Sektion for Efteruddannelse på Forsvarsakademiet

Følger du interesseret med i de aktuelle drøftelser om Ordentlighed, Tillid og Integritet? Kan du se dig selv bidrage med god undervisning og praktisk erfaring i et team af lærere i forvaltning? Kunne du tænke dig at bidrage til at forme fremtidens forvaltningsundervisning i forsvaret?
Så er du måske vores kommende kollega i Institut for Ledelse og Organisation (ILO) på Forsvarsakademiet.
Om os
Instituttet udvikler og styrker Forsvarets kompetencer i ledelse og organisation. Du bliver del af et spændende institut som arbejder med ledelses- og organisationsudvikling på højt niveau. Instituttet giver enkeltpersoner og grupper, f.eks. Forsvarets chefer og myndigheder, adgang til forskningsbaseret viden om ledelse- og organisationsudvikling i militær sammenhæng og medvirker til, at denne viden omsættes til anvendelse i praksis, og at erfaringer fra praksis nyttiggøres ved udviklingen af det teoretiske grundlag.

Det teoretiske afsæt er baseret på forskning og erfaringer med militær ledelse og organisation. Vi ser organisationer og processer i organisationer som potentielt komplekse og har tillige et helhedsorienteret og relationelt perspektiv på ledelse i spændet mellem fornyelse og stabilitet og mellem relationer og resultater. God ledelse i Forsvaret er bekrevet i Forsvarets Ledelsesgrundlag og bygger på en antagelse om, at ledelse altid foregår i en balancering mellem flere ofte modsatrettede krav, forventninger og logikker.

Vi er placeret på Svanemøllens Kaserne på Østerbro. Vi er et institut, der arbejder sammen om at skabe stærke løsninger. Vi har et godt sammenhold og der er mange erfarne kolleger, som er interesserede lyttere og sparringspartnere, når en sag skal vendes. Hverdagen er varieret, og vi har fleksible arbejdsforhold. Vi har et fagligt miljø, hvor vi som oftest både kan fordybe os i tingene og få afprøvet teorier i praksis.

ILO gennemfører kurser i ledelse, føring, styring og forvaltning på Forsvarets officersskoler og i det værnsfælles efteruddannelsessystem. Sektion for Efteruddannelse udbyder en bred vifte af kurser, hvor målgrupperne varierer fra M/C100 til M/C300. Vi er pt. 12 medarbejdere inklusiv sektionschefen.
Sektionens opgave er at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere efteruddannelseskurser, primært for officerer, men mange andre medarbejdere og ledere har gavn af vores kurser. Kurserne spænder fra ledertræningskurser, fx KURS rækken, over føringskurser og projektledelse til styrings- og forvaltningskurser. Herudover bidrager alle medarbejdere til den øvrige del af Instituttets opgaveportefølje, fx ledelsesstøtte til Forsvarets myndigheder.

I sektionen lægger vi stor vægt på faglighed. Vi har et uformelt, men professionelt miljø, hvor det at kunne gøre det bedre dominerer vores samtaler og interne processer. Vi er kritiske men anerkendende over for hinanden og vi søger at løse opgaverne sammen. Vi sætter en ære i at bidrage til at udvikle dygtige officerer. Vi er også optaget af at arbejde tæt sammen med de øvrige fagligheder i instituttet og på Forsvarsakademiet, hvor civile og militære praktikere og forskere tilsammen udvikler og gennemfører undervisningen.
Om stillingen
Du får som kursusleder på ”Værnsfælles Administrations- og Forvaltningsuddannelse” (VAFU) ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af kurset.
Kursets primære målgruppe er medarbejdere ved værnenes administrative fællesskaber (M/C100-M/C300) men også andre administrationsmedarbejdere har gavn af kurset.

Du vil som kursusleder skulle indgå i dialog med aftagere om kursets indhold og koordinere lektionernes indhold med dygtige, eksterne undervisere fra koncernens styrelser. Du vil også i et vist omfang selv skulle undervise på kurset. Afhængig af dine kompetencer og interesser kommer du også til at bidrage til udviklingen af sektionens øvrige efteruddannelseskurser.

Derudover bliver du involveret i eksekveringen af den strategiske beslutning om at digitalisere en række forvaltningskurser. Dette gøres i et tæt samarbejde med de fagansvarlige styrelser.

Afhængig af dine kompetencer og uddannelsesbaggrund vil du skulle fungere som vejleder på kadetternes hovedopgaver på den militære diplomuddannelse.
Generelt skal du forvente at skulle gennemføre kompetenceudvikling inden for bl.a. pædagogik/didaktik, vejledning og forsvarets digitale læringsplatform Moodle.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller chefsergent. Du har solid erfaring fra det operative virke og gerne med praksiserfaring inden for forvaltning, fx som sagsbehandler i en styrelse, regiments- eller administrationsbefalingsmand. Du har gennemført den tidligere VUT-I/L for mellemledere eller tilsvarende kurser.
Du er i gang med eller har afsluttet en relevant uddannelse på niveau-6.

Det er en fordel, hvis du har INTOPS erfaring.

Som person skal du være analytisk skarp og have gode samarbejdsevner. Du skal have et stort ønske om at bidrage til at gøre medarbejdere og ledere kompetente inden for forvaltningsområdet. Du skal være interesseret i at arbejde på tværs af sektionens og instituttets fagligheder og andre faglige miljøer for at udvikle vores undervisning. Du skal evne at skabe og vedligeholde stærke, faglige relationer. Vi forventer, at du kan forholde dig både positivt, kritisk, nysgerrigt og konstruktivt til dine omgivelser.

Vi forventer, at du er en initiativrig, helhedstænkende og tillidsvækkende person, der formår at skabe udfordrende og inspirerende læringsforløb for de studerende.
Du skal kunne formidle i et sprog, som alle kan forstå.
Du agerer helt naturligt altid som rollemodel for dine omgivelser.

Du skal have en skriftlighed, der ætter dig i stand til at udarbejde modul- og læringsplaner eller mindre skrivelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en senior-/chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Svanemøllens Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef major Allan Møller-Petersen, almo@fak.dk/fak-ilo-eu01@fiin.dk, telefon 51 15 26 99.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2024. Stillingen er til besættelse fra 1. september 2024 eller snarest muligt. Dog venter vi gerne på den helt rette ansøger.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

16.06.2024

Indrykningsdato

22.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent