Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Dæksgast til Patruljefartøjet NAJADEN, 7. Besætning


Dæksgast til Patruljefartøjet NAJADEN, 7. Besætning

7. Besætning søger dæksgast, der ønsker en alsidig og dynamisk arbejdsplads med gode udfordringer, hvor der er mulighed for at bliver del af et stærkt fælleskab.
Om os
Patruljefartøjerne af Diana-klassen hører under Søværnets 3. Eskadre. Patruljefartøjerne indgår i Søværnets nationale opgaveløsning og udfører således en bred vifte af opgaver i danske farvande. Opgaverne indbefatter bl.a. farvandsovervågning, suverænitetshævdelse og søredning.
Der er kontinuerligt tre enheder af DIANA-kl på varsel og enhederne indgår rutinemæssigt i øvelser med det samlede beredskab samt i øvelser med Søværnets øvrige enheder. Diana-klassen har en besætning på 12 personer.
Om stillingen
Taktisk divisionen, som du vil komme til at indgå i, består af fire konstabler og en befalingsmand. NAJADEN har en varieret vifte af opgaver som bl.a. omfatter dæksarbejde, gummibådssejlads, våbenvedligeholdelse, rengøring, indsats ved eks. brand og havari i eget eller andre skibe. Desuden er man en del af det personel, som indgår i vagten på broen som udkig og rorgænger.
Du kan forvente 135-145 sejldage om året. Endvidere kommer du til at indgå i skibsgruppevagten på Flådestation Korsør, som fører tilsyn med skibene i havn, og der kan derfor forventes en række vagtdage om året 10-15 stk.
Du kommer til at blive en del af en besætning, hvor der fokus på professionalisme og velfærd i kombination.
Om dig
Det forventes at du er selvstændig og besidder evnen til at aktivere dig selv, samt ønsker at lære nyt.
Du opsøger selvstændigt arbejdsopgaver og sætter en ære i at levere et godt resultat og derved er med til at bidrage til enhedens samlede opgaveløsning. Du skal have gennemført en grunduddannelse i Søværnet.

Du besidder et højt humør og kan indgå i et lille sammentømret team. Du kan tænke ud af boksen og se muligheder i stedet for begrænsninger. Du er energisk og ikke har noget imod at give en ekstra hånd når der er travlt.


Krav
• Søværnets Basisuddannelse
• Gyldig helbreds – og tandundersøgelse
• Gyldig træningstilstandsprøve
• Gyldig Røgdykkerstatus
• Normal farve – og synssans
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes af en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver til gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Fast tjenestested vil være Korsør (Slagelse)

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets næstkommanderende, OS Niels Sloth Bergström: mail 3E31-B7-NK@fiin.dk eller telefon 41309854.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund på mail FPS-RTH@mil.dk.


Ansøgningsfristen er den 20. Juni 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Stillingen er fra 1. August 2024.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og indkalde egnede ansøgere til samtale.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.



Om 3. ESKADRE
3. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med de centralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

21.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent