Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Bevogtningsassistent til Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn


Bevogtningsassistent til Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn

Brænder du for, at indgå i vagtholdenes daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste i lokalområdet, tjeneste på vagtcentral og meget mere?
Så er den ledige stilling som bevogtningsassistent i den militære vagt på Flådestation Frederikshavn noget for dig!
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement. Vi er i alt 90 medarbejdere.
Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Basesektionen er inddelt i fire elementer, hhv. Baseelement, Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.
Stillingen er i Vagt- og Bevogtningselementet, der består af i alt 30 medarbejdere.

Vagt- og Bevogtningselementet er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og har et stort lokalt kendskab til flådestationens opgaver, rytme og geografi.
Om stillingen
Som bevogtningsassistent bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder der er hjemmehørende på Flådestation Frederikshavn.

Som bevogtningsassistent vil du indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt. Vi holder vagten, og skaber sikkerheden for andres tjeneste.

På vagtholdet indgår du i vagtholdets daglige opgaveløsning, som bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste i lokalområdet, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse, er blot nogle af de discipliner du forventes at deltage i.

Bevogtningens opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang til de forskellige opgaver, som du bliver stillet overfor.
Om dig
Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.

Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde både selvstændigt, men også fungere godt i små teams, hvor vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Du skal kunne bevare overblikket i perioder, med en, til tider, hektisk hverdag.

Du vil ofte være flådestationens ansatte eller besøgendes første møde med Flådestation Frederikshavn, og skal derfor fremstå positiv og agere professionelt. Du skal derfor skulle kunne støtte og vejlede både Forsvarets medarbejdere og dets gæster. Du skal ligeledes være i stand til både påtale, irettesætte og i yderste konsekvens indberette uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd.

Din håndtering af alle disse facetter, vil udgøre bevogtningens ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdag /søndag og helligdage.

Det er ønskeligt, at du har enten en tidligere Militærpolitisuddannelse eller at bevogtningsassistentsuddannelsens bevogtningsmodul 1 og 2 allerede er gennemført og bestået.

Herudover er der følgende krav.
• Du har dansk og engelskkundskaber svarende til 9. klasses afgangseksamen.
• Du skal have kørekort til kategori B.
• Du er egnet til INTOPS og har en godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).

Såfremt du findes egnet til stillingen, vil du blive indkaldt til en afprøvningsdag, hvor du vil skulle gennemføre og bestå:
• Forsvarets fysiske basiskrav,
• en ansættelsessamtale.

Er du ansat i Søværnet skal du gennemgå et skydeprogram (hvor du bl.a. skal gennemføre og bestå kontrolskydning
nr. 6 på pistol), samt bevogtningsassistentsuddannelsen.

Er du ansat i et af de andre værn og har gennemgået HBU/FBU skal du dertil gennemføre Søværnets Basisomskoling (BTS).

Er du civil og aldrig har modtaget en af basisuddannelserne vil du udover at skulle til en jobafprøvning i Jonstrup, gennemgå Søværnets Basisuddannelse (SBU), skydeprogram og efterfølgende en bevogtningsassistentuddannelse.

Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du efterfølgende skulle gennemføre et lokalt indskolingsforløb på dit nye tjenestested.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer, er godkendt til udkik og har farvesyn mhp. at kunne opretholde eller erhverve navigationscertifikat.

Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der er tale om en fast stilling ved Flådestation Frederikshavn med fast tjenestested i Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder seniorsergent Flemming Noer på tlf. 728 37311, e-mail 3E-FRH-LDVBE@mil.dk eller chefen for Basesektionen orlogskaptajn Ulla Christensen på tlf. 326 65374, e-mail 3E-FRH-CHBSS@mil.dk.

Har du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår kontakt venligst HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund på mail RTH@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 9. juni 2024, og samtaler gennemføres snarest herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024 eller snarest derefter afhængig af dine nuværende uddannelses- og ansættelsesforhold. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. seneste FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

21.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent