Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand til 3. kompagni ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde


Forsyningsbefalingsmand til 3. kompagni ved II Uddannelsesbataljon, Den Kongelige Livgarde

Brænder du for forsyningstjeneste? Kan du organisere og har du overblik? Kan du skabe et trygt og frit arbejdsmiljø, der effektivt løser pålagte opgaver? Kan du sige ja til det, er du måske den oversergent vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand.
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier, ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

3. Kompagni består af en kommandodeling og fire infanteridelinger, hvilket i alt giver omkring 50 faste kadrer. En kadre der hvert fjerde måned modtager omkring 200 nye værnepligtige, og hvert år modtager omkring 16 nye sergenter fra Hærens Sergentskole.

Kompagniet gennemfører uddannelse hele året, hvorfor man som næstkommanderende deling, vil have perioder hvor man, med delingsføreren på ferie eller afspadsering, står med ansvaret for delingen.

Kompagniets vigtigste mål er at uddanne soldater af høj kvalitet. Dette værende i forhold til såvel førstehjælp og eksercits som enkeltkæmper i rammen af holdet og infanterigruppen. Al uddannelsen sigter mod samme mål: ”At uddanne en garder der med faglighed, personlig modenhed og holdning, kan udføre opgaven som vagtgående garder for Hans Majestæt Kongen og som en del af beredskabsvagtholdet til støtte for politiet.”

Kompagniet er også førstegangstjenestested for mange sergenter såvel som officerer. Alle befalingsmænd, der efter endt uddannelse skal have opbygget en faglig robusthed i egen funktion, inden der søges videre i nye stillinger inden for Livgarden eller resten af Hæren.
Dette betyder at store dele af sergent- og officersgruppen skifter på årlig basis, mens kommandodelingen og vores næstkommanderende delinger er kompagniets faglige rygrad der skaber kontinuitet.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af forsyningssektionen med dertil hørende opgaver indenfor ledelse, styring, udførelse og kontrol af de pålagte opgaver.

Forsyningssektionen består ud over dig pt. af to forsyningshjælpere.
Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til funktionsbestemt efteruddannelse.

Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i kompagniet. Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til underafdelingen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med delingsføreren/kompagnibefalingsmanden. Du skal selv forvente at have fagansvar i henhold til kompetencer og interesser til gavn for hele kompagniet.
Der vil blive stillet høje krav fra kompagniet, og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver kombineret med en stor grad af frihed under ansvar.

Du skal være i stand til at klæde både kompagnichef og næstkommanderende på i henhold til styring af forsyningstjenesten herunder rådgive om gældende bestemmelser såsom farligt gods. Dette sker i tæt samarbejde med bataljonens logistiksektion (S4), Livgardens sikkerhedsrådgiver og ikke mindst dine dygtige forsyningshjælpere.
Sammen med næstkommanderende i kompagniet vil du være den hovedansvarlige for, at alle kompagniets enheder bliver understøttet forsyningsmæssigt værende sig i garnison som i felten.
Om dig
Du er udnævnt oversergent eller erfaren sergent med relevant forsyningsmæssig baggrund og vurderet egnet til udnævnelse.

Du skal være indstillet på meget ekstern kursusvirksomhed såfremt du mangler formelle kompetencer.

Det er ønskeligt at du har CE kørekort og truckcertifikat eller er villig til at erhverve disse så hurtigt som muligt.

Det er ønskeligt at du har DeMars myndighedsbeholdning 904 samt relevante ADR uddannelser.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

Som person er du faglig dygtig inden for forsyningsfaget, eller har viljen til at dedikere den nødvendige tid for at kunne opnå et højt rutineringsniveau.

Du evner at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejdere trives selvom vi har travlt. Du er omstillingsparat og du evner at føre forsyningssektionen under operative forhold, herunder levere logistiske løsninger rettidigt som understøtter kompagniets behov.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde, og kan begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med meget kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Kim Wendt på telefon 25 55 13 65 eller mail LG-2B-300A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-LBA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer eller beredskab, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 2. juni 2024 og samtaler afholdes i forlængelse af ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er besættelse pr. 1. august 2024, eller snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

21.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent