Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

AKO-J7 Operationsofficer


AKO-J7 Operationsofficer

Dette er stillingen for dig, der drømmer om at indgå i et stærkt team, der planlægger og gennemfører øvelser, uddannelse og træning i Arktisk Kommando.

Du vil som en del af vores J7-team få mulighed for at udvikle dig på flere fronter, herunder planlægning og gennemførelse af opgaver i det arktiske i samarbejde med nationale og internationale kollegaer.

Som noget nyt, kan der i løbet af tjenesten ved Arktisk Kommando laves aftale om tiltrædelse af en stilling i Danmark, som du kan tiltræde efter endt udstationering i Nuuk, Grønland.
Om os
Det er Øvelses- og træningssektionens (J7) opgave, at hovedkvarteret og de underlagte enheder (skibe, fly, patruljer, Arktisk Beredskabsstyrke m.fl.) trænes i deres virke i fælles opgaveløsning.

Den primære opgave for J7 er at træne hovedkvarterets evne til at virke som et værnsfælles operativt hovedkvarter i samspil med underlagte enheder samt internationale samarbejdspartnere.

I sektionen har vi delt de forskellige øvelses-, uddannelses- og træningsopgaver op imellem os. Fordelingen af opgaver sker med udgangspunkt i de faglige kompetencer, som den enkelte besidder samt de personlige ønsker, der må være til udvikling i forskellige retninger.

Det er forskelligt, hvor tunge de forskellige øvelses-, uddannelses- og træningsopgaver er, men uanset hvad lægges der vægt på det vigtige i, at vi støtter hinanden og den samlede opgaveløsning, så vi når rundt om den samlede opgaveportefølje.

Det er i sammenhængen væsentligt at nævne, at vi sætter stor fokus på trivsel i sektionen. Den der kommer først om morgenen laver kaffe, og dagen startes med at runde, hvad dagens program er – og hvem der arbejder med hvad, og hvor der er behov for støtte, koordination o.s.v.

Sektionen laver også aktiviteter sammen uden for normal arbejdstid. Aktiviteterne har som oftest noget at gøre med ophold i naturen (normalt sejlads eller jagt).
Om stillingen
Dine opgaver i stillingen afhænger af de valg vi gør, når der fordeles øvelses-, uddannelses- og træningsopgaver. Du vil som nævnt få stor indflydelse på valg af opgaverne, da opgaveløsningen hænger nøje sammen med trivslen, som har stor betydning.

J7 sektionen er normeret med en chef, en næstkommanderende og tre operationsofficerer. Sektionens primære opgave spænder fra gennemførelse af mindre interne øvelses-, uddannelses. og træningsaktiviteter, til at indgå i planlægningen af større Combined Joint øvelser med differentieret deltagelse af nationale og internationale enheder og myndigheder.

At indgå i særligt større Combined Joint øvelsesaktiviteter kræver rejseaktivitet i ind- og udland, hvilket du skal være forberedt på. Du skal også være forberedt på at skulle på Nato kursus for at tilegne dig viden om planlægning og gennemførelse af større øvelser.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant (eller premierløjtnant optaget på videreuddannelse) og det er en fordel, men ikke en nødvendighed, hvis du har erfaring fra flere typer af stillinger, samt et bredt kendskab til Forsvarets organisation og virke.

Som operationsofficer i J7 skal du have forståelse for joint operativ opgaveløsning i Arktis på både på både operativt og taktisk niveau. Det er vigtigt, at du har øje for træningsmulighederne for såvel Arktisk Kommando som de enkelte enheder og evnen til samarbejde. Du vil blive tildelt opgaver, der kræver at du selvstændigt kan forestå det primære forberedelsesarbejde i forbindelse med udviklingen af øvelser, træning og uddannelsesaktiviteter.

Udarbejdelse af øvelser stiller krav til, at du styrer processen for planlægningen fra vugge til grav (planlægning, gennemførelse og opsamling). En proces der forudsætter såvel intern koordinering i Arktisk Kommando som koordinering med eksterne nationale og internationale øvelsesdeltagere.

Uanset hvilket værn du kommer fra og uanset hvilke opgaver, du får tildelt, vil du i J7 få mulighed for at bidrage med din egen viden og erfaring. Du vil med tjenesten i J7 få et større indblik i det øvrige forsvars sammensætning og muligheder og du vil derigennem få mulighed for at planlægge og gennemføre spændende og givende øvelser, uddannelser og træning i Arktisk Kommando.

For at trives i stillingen, og for at opnå resultater, er det essentielt, at du er udadvendt og god til at netværke. Det er endvidere vigtigt, at du trives i arbejdet med udvikling, og evner at se sammenhænge på tværs af værn, nationaliteter, opgaver og teknologi.

Det er vigtigt, at du er opsøgende, systematisk og kan arbejde selvstændigt, og det er en fordel (men ikke et krav), hvis du har kendskab til Nato’s øvelsesplanlægning. Arbejdet i J7 er koncentreret i de perioder, hvor dine aktiviteter kører. Uden for disse skal du samle kræfter til dine næste aktiviteter. Du skal kunne kommunikere flydende i skrift og tale på henholdsvis dansk og engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland, for en periode på to år. Du kan naturligvis forlænges i yderligere to år, hvis der er gensidig enighed derom.

Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested i Danmark under opholdet i Nuuk, og du vil blive stillet fri bolig til rådighed samt ydelser jf. ”grønlandsaftalen”.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen. Herunder time-dagpengesatser, personalegoder, beskatning af bolig og krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef J7, Michael Hjorth på FKO-A-CHJ7@MIL.DK eller telefon +299 364070/+299 499305.

Om specifikke grønlandske forhold kan du kontakte HR Partner seniorsergent Kaare Bak, Forsvarsministeriets Personelstyrelses partnerelement ved Arktisk Kommando, på FPS-KAA@MIL.DK eller på telefon. +299 491104. Han vil også kunne fortælle nærmere om mulighederne for en stilling i DK efter endt tjeneste ved Arktisk Kommando.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer (bagud).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2024.

Ansøgningsfristen er 26. juni 2024. Vi forventer at gennemføre ansættelsessamtalerne løbende enten fysisk eller på VTC.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Arktisk Kommando
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder. Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, samt Siriuspatruljen, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.06.2024

Indrykningsdato

21.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent