Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger - Overkonstabler til reserven ved Ingeniørregimentet


Rådighedsstillinger – Overkonstabler af reserven ved Ingeniørregimentet

Brænder du for Ingeniørtjeneste og vil du gerne være med til at støtte Ingeniørregimentet på øvelse, uddannelse, udvikling samt i krise og krig?
Vi søger to overkonstabler af reserven til spændende rådighedsstillinger ved IGR.
Om os
Ingeniørregimentet baner vejen - hele vejen - for hæren. Ud over staben, har vi tre BTN, med dagligt tjenestested ved Ingeniørregimentet på Skive Kaserne;
- 1. PNIGBTN er en operativ bataljon under 1. Brigade.
- 2. EODBTN samt HBUKMP og uddannelse
- 3. IG BTN med CBRN, INFRA og GEO

Bataljonerne består af en Stab, et Stabskompagni samt Ingeniørkompagnier og specialer inden for KAMP, CBRN, INFRA, EOD, GEO med mere.
Regimentet er kendetegnet ved en fri omgangstone på tværs af alle grader, samtidig med at vi forsøger at være en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. I alle enheder sætter vi opgaven i centrum og har en løsningsorienteret tilgang til tjenesten.
Om stillingen
Som overkonstabel af reserven ved IGR, bliver du ansat i en designeringsfunktion, som også er den stilling i Hærens krise-/krigsorganisation, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig.

Der er et øget behov for støtte fra reserven og vi søger derfor overkonstabler med erfaring indenfor efterretning, logistik, infrastruktur, operationer, CBRN eller EOD:
- OKS-R til ACC/CBRN/3C&KBTN/IGR
- OKS-R til EOD & SEARCH/2EODBTN

I dagligdagen bliver du primært indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion.

Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Udover din designerede stilling, vil du ligeledes være tilknyttet Ingeniørregimentets Reserveenhed, der sikrer løbende udvikling, uddannelse og koordination på tværs af Ingeniørregimentets øvrige enheder med tjenestegrensspecifik interesse.

Reservekontrakten indebærer ingen forpligtelser til at forrette tjeneste, og der oppebæres alene løn ved aktiv tjeneste. Bopæl betragtes som fast tjenestested, hvilket har betydning for beregning af befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge samt merudgiftsgodtgørelse. Der ydes ikke arbejdstid under rejsen.

Du skal forventeligt være indstillet på at gøre tjeneste 10-15 dage om året.
Om dig
Du er overkonstabel eller erfaren konstabel fra Ingeniørtropperne. Alternativt fra Hæren, med en stærk baggrund indenfor CBRN eller EOD. Ønskeligt har du erfaring fra international tjeneste.

Du er proaktiv og i stand til at samarbejde med andre for at få opgaven løst. Du udviser vilje, selvstændighed og initiativ med henblik på, at enheden får løst sine opgaver, og holder målrettet fokus på at nå dine mål.

Du er loyal overfor opgaven, dine kolleger og din enhed - og du har en positiv tilgang til din funktion og en konstruktiv tilgang til løsning af opgaver. Du har en positiv og anerkendende tilgang til andre og er med din energi og vilje med til at skabe et godt arbejdsklima.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er på konstabelniveau og er på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.
 
Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til rådighedsstillingen eller til reserven ved IGR, kan du kontakte MJ-R Carsten Dahl Kristensen på telefon 4115 1550 eller på mail: IGR-S4-06R@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2024, idet der løbende gennemføres samtaler og ansættelser i perioden.

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2024, idet der løbende gennemføres samtaler og ansættelser i perioden.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Begrund kort hvorfor vi skal vælge dig, samt lidt om din erfaring og ønsker til tjeneste. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

17.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent