Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sanitetsbefalingsmand til 3 HRU Eskadron, V uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment (genopslag)


Sanitetsbefalingsmand til 3 HRU Eskadron, V uddannelsesbataljon ved Jydske Dragonregiment (genopslag)

Brænder du for at uddanne soldater i førstehjælp og taktisk sanitet for enkeltmand? Kan du se dig selv i en fleksibel stilling, hvor du kan udvikle konstabelelever, unge sergenter og dig selv? Kunne du samtidig se dig selv indgå i et logistisk team med mulighed for uddannelse og videreudvikling i retning af oversergent?
Om os
Stillingen er ved 3 HRUESK, som uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juni. Der vil således året rundt være mellem én og seks delinger unge soldater, i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Eskadronen skal og vil uddanne Danmarks bedste infanterister.
For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd, officerer og fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en fuldt beskæftiget enhed, da vi enten uddanner HRU-soldaterne, os selv, eller støtter bataljonen med gennemførelse af uddannelse. Det er afgørende, at vore medarbejdere og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav, vi stiller til professionalisme og loyalitet. Opgaverne vi løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte selvstændigt løser de pålagte opgaver.
Det er endvidere vigtigt for os, at vore kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de soldater vi uddanner.

Ved eskadronen hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over, at have en enhed med en professionel tilgang og et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde vores position som Hærens bedste HRU eskadron.

Vi ligger vægt på at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Din primære opgave som sanitetsbefalingsmand (SANBM), er at fungere som eskadronens faglærer i førstehjælp (FØHJ) og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand (TSE). Her vil du have ansvaret for at uddanne konstabelelever i TSE og FØHJ.
Når eskadronen er indsat i kamp vil du, i tæt koordination med næstkommanderende i delingerne, sanitetsgruppen og kommandodelingen, støtte med behandlingen og evakueringen af de sårede. Det er også dig der udarbejder TSE scenarier, i tæt samarbejde med de ansvarlige for den grønne tjeneste.

Stillingen indgår samtidigt i enhedens forsyningssektion, hvor du indtræder som forsyningsbefalingsmand.
Den overordnede logistik styres dog af sektionens primære forsyningsbefalingsmand, som er oversergent.
Denne stilling kræver efteruddannelse, som vil blive planlagt for dig, og kan på sigt efter eget ønske føre til en stilling som oversergent.

Derudover vil du også blive anvendt som instruktør og tilbagemelder, når vi uddanne vores infanterister i skydning, idræt, skyttetjeneste og enhedsuddannelse.

Der vil i perioder af uddannelsen være et højt arbejdspres, men der vil tilsvarende være mulighed for afspadsering og personlig kompetenceudvikling i de mindre belastende perioder.
Tjenesten vil være på Dragonkasernen og i øvelsesområder.

Du vil i både handling og fremtoning være et forbillede for de andre befalingsmænd i eskadronen/bataljonen, og derfor være en vigtig del i uddannelsen og udviklingen af eskadronen.
Om dig
Du er sergent med kørekort kategori B og vi ser gerne, at du tidligere har gjort tjeneste i et stående infanterikompagni som gruppefører i en deling, samt at du har været udsendt som GF.

Du er ved at være klar til næste niveau som oversergent.

Du er vant til at undervise, og det er en fordel hvis du er vant til opgaver som faglærer. Du har de relevante uddannelser på infanteridelingens våben, og det er fordel hvis du allerede kan /må undervise i FØHJ/TSE. Du brænder for at videregive læring til nye soldater, især indenfor FØHJ/TSE, og du er ikke bange for at stille krav til dig selv og andre.
Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden at forsøge, at gøre dig bedre inden for egen funktion samt søge viden og indsigt om opgaver, der vil kunne indvirke på dine egne eller eskadronens kommende opgaver.

Du støtter om nødvendigt andres indsats, med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du kan og vil samarbejde med andre, for at få opgaven løst.

Udgangspunktet er, at du sidder i stillingen i to år mhp. at få opkvalificeret på SAN FAGL, samt logistiske uddannelser og klargøre dig til at blive udnævnt oversergent.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en egnet kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Morten Daasbjerg Holm Hansen på telefon 41 73 25 95 eller via mail: JDR-5B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024. Samtaler forventes gennemført i uge 25. Stillingen ønskes besat den 1. august 2024 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

17.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent