Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

3. Eskadre søger en Fartøjsfører (PL) til Division 34 / FRONTEX (FRH) (genopslag)


3. Eskadre søger en Fartøjsfører (PL) til Division 34 / FRONTEX (FRH)

Vil du være en del af en nyoprettet division, med nybyggede fartøjer, der er indsat 24/7 langt fra Danmark?

Er du en erfaren vagtchef, en begavet navigatør og en dygtig sømand der besidder solide lederevner?

Vil du være med til at beskytte Europas ydre grænse, med spændende og anderledes opgaver – hvor hver patrulje kan byde på nye udfordringer?

Kan du svare ja til alle tre ovenstående spørgsmål søger 3. Eskadre dig som Fartøjsfører til Division 34, med tilbuddet om en alsidig og dynamisk arbejdsplads, der byder på en anderledes sejlende tjeneste i en fast skemalagt tørn.
Om os
3. Eskadre er kendetegnet ved en fast og kendt planlægning, hvori arbejds- og familieliv kan gå op i en højere enhed og der tages hensyn til den enkelte medarbejders behov.

Division 34 er en nyoprettet division og en del af Søværnets 3. Eskadre, hvori det danske Coastal Patrol Boat (CPB) bidrag i FRONTEX opstilles. Division 34 består af en ledelsessektion med en chef og en teknikbefalingsmand, som varetager styrkeproduktion og sagsbehandling. Sektionen har ansvaret for divisionens ledelse, planlægning, vedligehold og forsyning, herunder bemandingen af de to operative enheder.

CPB-bidraget ved FRONTEX kommer til at bestå af 24 medarbejdere, fordelt med 6 Fartøjsfører, 6 Navigatører, 6 Maskingaster og 6 Dæksgaster. Derudover opstiller Søværnet et køretøj til FRONTEX ca. 6 måneder om året. Denne opgave koordineres også af Chefen for Division 34 i samarbejde med 3. Eskadre stab og Division 34 medarbejdere.

I forbindelse med oprettelse af Division 34 tilgår der også to nye fartøjer, som er designet og bygget til de krav som operationen i middelhavet stiller. Det betyder at Division 34 kommer til at råde over to helt nye og meget kapable fartøjer med farter på 35+ kn. fremdrevet af 2 x Waterjet.
Om stillingen
FRONTEX er det europæiske grænse- og kystvagtsagentur. Danmark støtter bl.a. FRONTEX med et patruljefartøj (CPB) med mandskab fra politiet og Søværnet hele året, herudover et overvågningskøretøj med FLIR og radar i op til 6 måneder samt periodevist et overvågningsfly eller -helikopter.

Opgaven for CPB-bidraget er overvågning af Europas ydre grænser. Det vil sige at fartøjerne patruljerer i farvandet mellem Grækenland og Tyrkiet, for at yde støtte til FRONTEX' indsats til bekæmpelse af irregulær migration og grænseoverskridende kriminalitet i middelhavsområdet.

Opgaven løses i et tæt samarbejde med Rigspolitiet, som har myndighedsopgaven og Hellenic Coast Guard, som står for koordineringen af patruljerne.

Som Fartøjsfører er du direkte ansvarlig for enhedens opgaveløsning, materiel- og personsikkerhed samt besætningen virke. Du repræsenterer Chefen for 3. Eskadre i din besætning, i din opgaveløsning og over for organisationen FRONTEX. I sidste ende repræsenterer du Søværnet og Forsvaret i din opgaveløsning til søs, og skal desuden agere både i og udenfor for tjenesten i forhold til FRONTEX ”Code of Conduct”.

Det er vigtigt, du har forståelse for andre kulturer og traditioner, da operationsområdet pt. er Middelhavet, og der er en hel del interaktion med lokale samarbejdspartnere. Samtidig er det vigtigt, at du har gjort op med dig selv, om du er klar til at indgå i opgaver, hvor der kan være mange afslutninger på en operation til søs.

Du skal, i samarbejde med din besætning, øvrige myndighedspersoner ombord, træffe beslutninger og sikre, at de bliver ført ud i livet. Du bærer det administrative ansvar for, at enheden som en offentlig myndighed forvaltningsmæssigt overholder diverse bestemmelser fra overordnede myndigheder.

Er du den ældste fartøjsfører i missionen skal du desuden agere i funktionen som Senior National Officer (SNO) og forestå den daglige koordinering med leder af politiet og Hellenic Coast Guard, samt relevante lokale myndigheder som eksempelvis havnemesteren med flere. Du er også kontaktperson for Mission Manager i FKO Operationsstab, samt ansvarlig for rapportering til denne.
Som fartøjsfører, for et af Søværnets fartøjer i FRONTEX, forventes du at være nærværende, ansvarlig og engageret.

Du vil altid være i tæt sparring med de andre fartøjsførere og Chefen for Division 34, for at opgaven bliver løst på den bedst mulige måde samt opnå den bedst mulige udvikling af dig selv og dine kolleger.

Udsendelsesperioderne vil som udgangspunkt være af en varighed på 5-6 uger, hvor de seks besætninger indgår i en rullende tørn, med to besætninger afsted af gangen. Det betyder, at der skal forventes minimum 130 dage i området om året. Da besætningerne ikke er fast sammensatte betyder det, at der kan laves dråbevis udskiftning.

Under din udsendelse vil du blive indkvarteret i land, og dele patruljerne med den anden besætning. Det fungerer i praksis således, at der er to dage med patruljer af 6-8 timers varighed og efterfølgende to patruljefrie dage med dagligt arbejde eller træning af procedurer til søs.

Hjemmeperioden kan bruges på uddannelse, kursus, eventuelle udpegede ansvarsområder og opretholdelse af kvalifikationer. Hvis du ønsker det, er der ligeledes mulighed for udlån til andre enheder.

Inden din første udsendelse og patrulje, vil du sammen med Chefen for Division 34 og dine kolleger, blive klædt på til at løse opgaven gennem et kort udtjekningsforløb.

Du vil få fast tjenested i enten KORSØR eller FREDERIKSHAVN. Det er op til dig.

Der vil blive holdt samtaler løbende, det opfordres derfor til at sende din ansøgning med det samme.
Om dig
Du er officer i Søværnet af taktisk linje og en dygtig vagtchef. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring fra sejlads med søværnets mindre enheder.

Gennem din sejlende tjeneste, har du en solid erfaring som vagtchef, og du navigerer og manøvrerer egenhændigt på sikker og forsvarlig vis.

Det kan være rutinepræget at indgå i et beredskab i længere perioder, men tingene kan gå stærkt, hvis det først brænder på. Derfor er det vigtigt, at fartøjet hele tiden opretholder et højt operativt niveau. Du skal derfor have gode samarbejdsevner og gode lederegenskaber, som du aktivt bruger til at motivere, skabe forståelse for opgaven og få alle til at trække i samme retning.

Da besætningen er lille, kræver det at opgaver løses med en stor grad af selvstændighed og med frihed under ansvar. Derfor kræver det, at du har tillid til folk og gerne uddelegerer opgaver, men samtidigt kan sætte dig igennem og vise vejen, når det gælder.

Du har en professionel tilgang, bidrager positivt til den samlede opgaveløsning, og sætter en ære i at levere et godt resultat.

Du skal være god til at kommunikere i et klart og sikkert sprog, det være sig mundtligt som skriftligt, såvel til foresatte som til underlagt personel – både på dansk og engelsk.

Det er derudover vigtigt, at du besidder en vis psykisk robusthed, da patruljerne kan risikere at indebære psykiske belastninger.

Kommer du fra Reserven og ønsker at være en del af Division 34, så send en ansøgning med uddannelse og kvalifikationer, så vil vi lave konkret og individuel vurdering af dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for Division 34 Caspar Fiedler Fjeldborg på mail 3E-DIV34-CH@fiin.dk eller telefon 2542 9844.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er 9. juni 2024. Samtaler gennemføres løbende og umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være i Frederikshavn.

Om 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

17.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent