Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Chef for uddannelsesenheden ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved


Chef for uddannelsesenheden ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved

Brænder du for via enhedens officerer og befalingsmand at uddanne vores værnepligtige til dygtige redningsspecialister, og har du mod på at blive en del af chefgruppen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland i Næstved, så er muligheden her!

Vi søger en erfaren beredskabsofficer med stærke beredskabsfaglige kompetencer, stor ledelsesmæssig erfaring, samt relevant uddannelse, og som har lyst til at arbejde fokuseret med udvikling og ledelse inden for uddannelse af redningsspecialister, samt udvikling og ledelse af dedikerede medarbejdere.
Stilling som chef for uddannelsesenheden er ledig til besættelse pr. 1. juli 2024 eller snarest muligt herefter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Sjælland opretholder et døgnberedskab på Sjælland, samt uddanner ca. 125 værnepligtige til redningsspecialister årligt. Derudover bidrager Beredskabsstyrelsen Sjælland til en lang række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab. Dette inkludere også rådgivning og uddannelse af eksterne samarbejdspartnere i beredskabsfaglige emner.

Uddannelsesenheden består af kompetente og engagerede medarbejderne, og der lægges stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Uddannelsesenheden er med til at leverer kompetencer til et stærkt og robust beredskab.

Uddannelsesenheden skaber sammen med de øvrige enheder ved Beredskabsstyrelsen Sjælland rammerne om det operative beredskab. Vi løser mange forskelligartede opgaver, der alle tjener det formål at kunne opretholde afdelingens beredskabsevne. Vores planlagte arbejdsdage er således altid med forbehold, da det operative beredskab kommer i første række.
Om stillingen
Som chef for uddannelsesenheden har du ansvaret for den strategiske ledelse af uddannelsesenheden og dermed det overordnede ansvar for uddannelsen ved Beredskabsstyrelsen Sjælland.

Du får ansvaret for den daglige udvikling af uddannelsesenhedens ledere, hvor du forventes at udvikle, coache, vejlede og inspirere officerer og befalingsmænd i ledelse og føring, samt sikre faglig og pædagogisk udvikling med henblik på den mest effektive uddannelse af redningsspecialisterne. Der lægges stor vægt på synlighed og nærværende ledelse af medarbejderne i uddannelsesenheden.
Du får ansvaret for at de økonomiske rammer overholdes, og at tjenesten forvaltes efter gældende regler og bestemmelser.
Du indgår i beredskabscenterets ledelse og varetager tværfaglige ansvarsområder samt strategiske opgaver internt i Beredskabsstyrelsen og i samarbejdet med andre myndigheder. I enhedens chefgruppe lægger vi bl.a. vægt på tydelig kommunikation, gensidig konstruktiv udfordring og et fælles ansvar for trivsel og sammenhængskraft på tværs af beredskabscenteret.

Den normale tjenestetid er i dagtimerne, men både uddannelsen og i særdeleshed det operative beredskab kan medføre lange dage og tjeneste på andre tider af døgnet. Du vil i den forbindelse indgå i gruppen af chefvagter med skiftende rådighedsvagt.
Om dig
Du er tjenestegørende officer i Beredskabsstyrelsen og har erfaring som leder af større enheder og en baggrund som vagthavende i det operative beredskab. Du har løbende vedligeholdt og udviklet dine ledelses- og beredskabsfaglige kompetencer.
Du har endvidere et indgående og velfunderet kendskab til redningsberedskabets organisering, forvaltning og virke, samt et godt kendskab til øvrige relevante myndigheder. Endeligt er det væsentligt, at du har indsigt i redningsspecialistuddannelsen.
Du har afsluttet, påbegyndt, eller på vej til at påbegynde en uddannelse på masterniveau, f.eks. Master i Militære Studier eller tilsvarende.
Du er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt. Du skal kunne arbejde selvstændigt, analytisk og resultatorienteret.
Vi lægger desuden vægt på, at du i din fremtræden og dit virke repræsenterer og formidler Beredskabsstyrelsens kerneværdier. Du trives med at være rollemodel og du er omstillingsparathed i forhold til dine opgaver og prioriteringerne i din enhed. Du kan motivere, vejlede og inspirere, og du kan støtte dine ledere i løsningen af uddannelsesenhedens opgaver. Gode samarbejdsevner og et øje for at skabe trivsel på arbejdspladsen er en naturlig del af dine kompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter sektionschefer.

Er du igang med MMS, vil du indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Bak Aastrup på telefon 29 16 99 90 eller stabschef Brian Wesselhoff på telefon 5130 2714.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon 7281 9172.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024 og samtaler forventes afholdt den 6. eller den 7. juni 2024.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi rykker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på BRS.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Næstved, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

17.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent