Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand til XIII Lette Infanteribataljon i Haderslev


Efterretningsbefalingsmand til XIII Lette Infanteribataljon i Haderslev

Ønsker du at bidrage med opbygning og prægning af XIII Lette Infanteribataljon indenfor efterretningstjeneste (E-TJ)?

Interesserer du dig for E-TJ, og ønsker du at udvikle dig inden for stabstjeneste på bataljonsniveau, fastholde din fysiske form og dine soldatermæssige færdigheder?

Så søg stillingen som Efterretningsbefalingsmand (EBM) ved XIII Lette Infanteribataljon.
Om os
XIII Lette Infanteribataljon er opstillet på Haderslev Kaserne. Bataljonen er under kommando af 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.

Bataljonen er fortsat under opbygning. Det medfører bl.a. indfasning af nyt materiel, fortsat opbygning af bataljonens organisation og udvikling af det doktrinære grundlag for indsættelsen af let infanteri.

XIII består for tiden af bataljonsstaben, uddannelsessektionen (S7 under TA), Stabskompagniet, 1., 2. og 3. Lette Infanterikompagni samt 4. Uddannelseskompagni, der gennemfører Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse.

Bataljonen er let bevæbnet og udrustet, og den støttes af mindre taktiske køretøjer. XIII er særligt velegnet til afsiddet kamp i lukket, uoverskueligt og uvejsomt terræn i dagslys og i mørke og i det fulde spektrum af opgaver.

XIII trænes i særligt krævende operationer, hvor den kan indsættes til lands, til vands og gennem luftmobile indsættelser, og hvor den bl.a. skal kunne samarbejde med specialoperationsstyrker. Bataljonens opgaver og funktionsvilkår stiller derfor høje krav til de fysiske og de grundlæggende militære kompetencer og færdigheder.
Om stillingen
Efterretningsbefalingsmanden (EBM) opgave er at understøtte kompagnichefens føringsvirksomhed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af operationer med efterretningsmæssige vurderinger af aktørerne, terrænet og vejret.

Herudover skal EBM omsætte BTN indhentningsplan til opgaver for UAFD, briefe og debriefe patruljer samt rapportere resultat af indhentning til BTN. EBM har herudover opgaver i relation til den militære sikkerhed og til E-uddannelsen af personel i UAFD.

Som kompagniets infanterilærer skal EBM kunne inddrage viden om potentielle modstandere og indsættelsesmiljøer i sine didaktiske overvejelser for infanteriuddannelsens mål, sammensætning og niveau, herunder kunne rådgive chefen og vejlede øvrigt personel. På baggrund af direktiv skal EBM kunne varetage planlægning og gennemførelse af enhedsuddannelse til og med delingsniveau.
Slutteligt skal EBM tage ansvar for egne kompetencer inden for uddannelse af infanterienheder vedligeholdes og videreudvikles.
Om dig
Du er seniorsergent, eller en erfaren oversergent, der er egnet og klar til at gå i gang med et grundmodul og et føringsmodul af den militære akademiuddannelse.

Du er evt. uddannet inden for efterretningstjeneste på UAFD og/eller BTN-niveau, eller har anden relevant erfaring indenfor efterretningstjeneste.


Du har lyst og vilje til at indgå i et tæt samarbejde med EBM/BTN mhp., at integrere E-TJ i uddannelse og øvelse.

Du har en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale, såvel som faglige rammer, for XIII Lette Infanteribataljon.

Du har en professionel indstilling, vil udvikle dig og tage et medansvar for at udvikle sektionen og Let Infanteribataljon.

Du har bred praktisk infanterierfaring fra kompagnier, skoler og internationale operationer. Du har haft en tjeneste, hvor du har udviklet kompetencer inden for studie – udvikling, skriftlige udfærdigelser og kan aflevere produkter med kvalitet til tiden.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er klar og tydelig i såvel skrift som tale og præget af evnen til at se en sag fra flere sider. Men altid med ønsket om at få løst opgaven.

Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer. Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, og hvor der ofte er korte tidsfrister.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.
Der hersker en fri og utvungen tone i sektionen, og vi har et højt fagligt niveau.”


Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.
Slesvigske Fodregiment har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune kan tilbyde tilflytterservice via kontakt til boligforeninger i Haderslev og omegn - Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312
Jobmatch er et tilbud til medflyttende partner, hvor et CV kan sendes til lokale virksomheder i nærområdet for et muligt job, kontakt FPS Partner Eva Thomsen, FPS-EET@mil.dk.


Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for 2.KMP, KN Kristian Hermansen, tlf. 72 83 13 70.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. juni 2024 idet samtaler gennemføres løbende i Haderslev eller på VTC i perioden umiddelbart efter.

Stillingen er til besættelse 1. august snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Let Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

17.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent