Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabschef ved Føringsstøtteregimentet


Stabschef ved Føringsstøtteregimentet

Har du lyst og vilje til at sætte dig i spidsen for et stærkt hold af fagligt kompetente medarbejdere, hvor din styring medvirker til bedst mulige vilkår for regimentets samlede opgaveløsning?
Vil du arbejde i en værnsfælles enhed, der leverer føringsstøttekapaciteter til alle værn, Specialoperationskommandoen og NATO?
Så skal du søge jobbet som stabschef ved Føringsstøtteregimentet (FSR) i Fredericia.
Om os
Føringsstøtteregimentet er en værnsfælles myndighed, som indgår under Hærkommandoen med enheder i Karup, Haderslev og Fredericia.

Føringsstøtteregimentet leverer føringsstøtte i form af hovedkvarters- og Communication Information System (CIS) kapacitet til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Arktisk Kommando, Specialoperationskommandoen og NATO.

Føringsstøtteregimentet opstiller, uddanner og indsætter føringsstøttekapaciteter i nationale, internationale og multinationale operationer. Desuden støtter regimentet den tekniske videreudvikling af føringsstøttekapaciteter, herunder doktrinudvikling i rammen af støttede enheders operative koncepter.

Føringsstøtteregimentet består af en stab, en tjenestegrensafdeling og fire bataljoner. Staben er organiseret i en stabsstruktur med fem elementer: Ledelseselementet, S1 (personeladministration og forvaltning), S2 (sikkerhed og etablissement), S4 (logistik) og S5 (operationer og planlægning). Herudover opstilles S3 (igangværende operationer) og S6 (CIS) af reserven, der aktiveres, såfremt situationen kræver det.
Om stillingen
Som stabschef er du over for regimentschefen ansvarlig for at staben virker som en helhed og løser de pålagte opgaver, samt stabens samlede støtte til regimentets øverste ledelse samt bataljoner ved regimentet. Du har et direkte ledelsesansvar over for sektionscheferne i staben.

Du styrer og koordinerer stabstjenesten og du er ansvarlig for at sikre sammenhæng mellem elementernes samlede opgaveløsning. Du prioriterer stabens arbejde, og udgiver direktiver og retningslinjer i overensstemmelse hermed.

Du er ansvarlig for prioritering og fordeling af indgående post til Føringsstøtteregimentets myndighedspostkasse, herunder udfærdigelse af direktiver til stabens elementer, samt regimentets enheder for så vidt angår opgaveløsning af indkommende opgaver.

Du er ansvarlig for udarbejdelse af ledelsesinformation til regimentets øverste ledelse, samt for vedligeholdelse og fortsat udvikling af styringsværktøjer til håndtering af ledelsesinformation.

Du vil indgå i regimentets øverste ledelse sammen med regimentschefen, chefen for Tjenestegrensafdelingen samt regimentsbefalingsmanden, og forventes derfor at kunne tilbyde din sparring og løse opgaver inden for områder, som ikke nødvendigvis naturligt ligger i rollen som chef for en stab.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn og har gennemført Master i Militære Studier (MMS) eller en anden relevant masteruddannelse, evt. suppleret med MMS-enkeltfag.

Du har gerne stabserfaring fra højere stabe, idet regimentet, ud over Hærkommandoen, også samarbejder direkte med andre værn og styrelser og du vil med din erfaring skulle vejlede og støtte regimentets sagsbehandlere heri.

Om din baggrund er teknisk eller operativ er ikke afgørende, men du forventes at have erfaring fra tjeneste ved operative enheder, da du i jobbet skal kunne koble de operative behov til de tekniske løsninger. Det er afgørende, at du kan omsætte din tekniske forståelse til operativt brugbare løsninger.

Grundet alsidigheden i funktionen kræves det, at du har en fleksibel tilgang til tjenesten, hvor du i perioder kan tage styringen på opgaver med kort varsel.

Du forudsættes at have personlig drivkraft med fokus på at strukturere og styre stabens samlede indsats med henblik på bedst muligt at understøtte regimentets samlede opgaveløsning. Du trives med at tænke bredt uden at miste blikket for detaljer, hvor din strukturerede tilgang tilsikrer fastholdelse af overblikket.

Stillingen fordrer gode kompetencer i både mundtlig og skriftlig kommunikation, så stabens produkter fremstår kortfattede, tydelige og professionelle. Det er i den forbindelse tillige en fordel, hvis du behersker engelsk i både skrift og tale, da du i stillingen vil have kontakt med regimentets internationale samarbejdspartnere.

Der lægges vægt på, at du er en god kollega, der trives i et miljø, hvor der er fokus på fagligheden på tværs af grader, og hvor alle medarbejdere tager ansvar for egen opgaveløsning. Du er som leder ærlig og synlig og kan stille krav til dine medarbejdere på en respektfuld facon.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være Ryes Kaserne i Fredericia.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte regimentschefen, oberst Henrik Graven Nielsen, telefonisk på 42401401 eller ved mail til fsr-ch@mil.dk, eller nuværende stillingsindehaver, major Gert Agner Rasmussen, telefonisk på 20283994 eller ved mail til fsr-stch@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024. Stillingen er med mulighed for ansættelse fra 1. august 2024 eller snarest muligt derefter. Samtaler forventes afholdt i uge 26 efter ansøgningsfristens udløb.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Forsvaret er under udvikling, og her bidrager og understøtter vi den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Vi agerer sparringspartner og lægger vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

16.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent